Header image

Apariţie editorială – ,,Istoria, Minunile şi Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ”

15:57, sâmbătă, 27 iulie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

Cu binecuvântarea şi stăruinţa Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, la editura Cu Drag, din oraşul Chişinău a apărut cartea ,,Istoria, Minunile şi Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ”.

Cartea are următorul cuprins:

Prolog

Ce este un paraclis sau un acatist?

Cum şi când se pot citi acatistul şi paraclisul Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ?

Ce trebuie să facem în cazul unui bolnav grav?

Sfintele icoane – mijloc de împărtăşire a harului dumnezeiesc

Maica Domnului, zidul şi apărarea tuturor creştinilor

Istoria icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la mănăstirea Hârbovăţ

Taina aducerii sfintei icoane în oraşul Ungheni

Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Hârbovăţ

   De editarea acestei cărţi s-a îngrijit preotul Petru Ciobanu, parohul ,,Bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului”, din oraşul Nisporeni.

   Prologul acestei cărţi a fost semnat de către Preasfinţitul PETRU, în care este relevat necesitatea editării acestei cărţi. Dăm citire:

    Epoca în care trăim are multe caracteristici şi cu siguranţă suc­cesele ei sunt impresionante. A găsit de una singură frontierele incredibile de care s-a apropiat, a spart barierele gravităţii pămân­tului, a creat oameni cu însuşiri necunoscute până acum, implan­tându-le organe vii sau artificiale, adăugându-le părţi din alţi oa­meni. Ea produce specii care n-au existat până acum, transformă natura, îi distruge legile. Pătrunde în trup, influenţează sufletul, creează mentalităţi şi deprinderi, stabileşte comportamente. Ajun­ge la distanţe la care nici nu gândeam, pătrunde în mijlocul celei mai mici lumi cu mijloace, rapidităţi şi energii care depăşesc orice închipuire. Caracteristica ei principală, însă, este că se aşează îm­potriva autenticului, a adevărului, a integrităţii.

Într-o asemenea epocă, omul – coroana creaţiei – este cel ce răspunde de toate lucrurile din lume. Fiind o fiinţă ce participă la preoţia universală, el are menirea de a sfinţi totul în jurul său, urcând întreg cosmosul spre Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nyssa zice: În această înălţime fiind făcut omul, aşezat într-un oarecare chip între firea cea schimbătoare şi cea neschimbătoare, mijloceş­te în mod potrivit cele două margini, pe de o parte aducând lui Dumnezeu rugăciuni pentru cei înstrăinaţi din pricina păcatului, iar pe de altă parte purtând mila dumnezeiască cea mai presus de fire peste cei care au nevoie de milostivire.

   De aceea am găsit de cuviinţă să binecuvântez editarea acestei cărţi, pentru a fi spre folos creştinilor din întreaga ţară şi nu nu­mai, ca rugându-se către Maica Domnului, Ea să se milostivească spre Dumnezeu pentru întreaga lume. Astăzi, când întreaga lume se află într-o stare de nelinişte şi nemulţumire, îi îndemn pe toţi creştinii de a se ruga în faţa icoanei Maicii Domnului de la Mănăs­tirea Hârbovăţ, ca lumea în care trăim să se sfinţească, ca omul să devină mai religios, iar întreg cosmosul să ne fie scară spre Dumnezeu.

Sursa: episcopia-ungheni.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com