Header image

Atenţie! În perioada 20-28 iulie 2015 admiterea la masteratele creştine din cadrul USM

9:20, miercuri, 22 iulie, 2015 | Cuvinte-cheie: , , ,

Sunteţi profesori de limba şi literatura română, de istorie sau, în general, pedagogi; predaţi sau intenţionaţi să predaţi Religia; aveţi altă activitate şi doriţi să vă aprofundaţi cunoştinţele în ştiinţele umanistice şi ale educaţiei?

Veniţi la programele de master cu caracter creştin în cadrul Universităţii de Stat din Moldova:

 • Facultatea de Litere:Studii filologice și spiritualitate creștină
 • Facultatea de Istorie și Filozofie:Istoria și cultura religiilor
 • Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației:Consiliere educațională și spirituală

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 20-28 iulie 2015;

Examenele: 29 – 31 iulie 2015;

Anunţarea rezultatelor finale:  3 august 2015.

Concursul este doar pentru cei care pretind la un loc bugetar!

 

Acte necesare:

Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente:

 1. diploma de licenţă şi anexa/suplimentul în original;
 2. certificatul medical-tip (nr.086-e), eliberat în anul admiterii;
 3. 6 fotografii, 3×4 cm;
 4. adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă, pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan;
 5. diplome ce atestă participarea la diferite olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe etc. naţionale şi internaţionale;
 6. certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 7. certificatul despre componenţa familiei, pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii;
 8. confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 9. extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 10. copia buletinul de identitate al candidatului;
 11. copia de pe certificatul de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
 12. chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

 Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul) şi livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

Informaţii suplimentare la nr. de telefon: 079481586 – preot Octavian Moşin.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com