Boala este lucru al înţelepciunii Dumnezeieşti - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Boala este lucru al înţelepciunii Dumnezeieşti

8:43, sâmbătă, 20 februarie, 2016 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , ,

Milostivirea lui Dumnezeu fie cu dumneavoastră! Dacă totul e de la Domnul, şi boala dumneavoastră este tot de la El. Dacă tot ce este de la Dom­nul e spre mai bine, înseamnă că şi boa­la dumneavoastră.

Boala v-a împiedicat să mergeţi la Moscova. Asta înseamnă că pentru dum­neavoastră este mai bine să nu mergeţi acum la Moscova. Şi liniştiţi-vă în pri­vinţa asta; nici să nu vă gândiţi să mer­geţi în pofida bolii. Moscova nu pleacă nicăieri, şi drumul către ea va fi după aceea la fel de deschis ca şi acum. Va trece boala şi veţi călători la Moscova.

Iată că v-aţi împărtăşit cu Tainele lui Hristos. Slavă lui Dumnezeu! Dacă aici aţi fi avut împiedicare, asta ar fi fost te­mei de mare jale. Toate celelalte sunt mărunţişuri.

Vrăjmaşul vă insuflă: „Nu vei rezis­ta.” Răspundeţi-i: nici nu mă gândesc să rezist de una singură, ci nădăjduiesc că Milostivul Domn nu mă va lăsa sin­gură, ci mă va ajuta să ţin piept cum m-a ajutat şi până acum.

Iarăşi boală! Să vă dea Domnul răbdare şi seninătate, şi să vă izbăvească de cârtirea cea păcătoasă! Nu priviţi cu mohorâre la neputinţe. Ele arată mai degrabă mila şi luarea-aminte a lui Dumnezeu faţă de noi, decât lipsa Lui de bunăvoinţă. Tot ce este de la Dum­nezeu spre bine este.

Sunt boli a căror vindecare este oprită de Domnul – atunci când El vede că boala e mai de trebuinţă ca sănătatea pentru mântuire. Nu pot să spun că asta nu s-ar întâmpla şi în ceea ce mă priveşte.

Dumnezeu a trimis boală. Daţi mul­ţumită Domnului, fiindcă tot ce e de la Domnul spre bine este.

Dacă simţiţi şi vedeţi că înşivă sun­teţi vinovată, începeţi cu pocăinţa şi pă­rerea de rău înaintea Domnului pentru faptul că n-aţi păzit darul sănătăţii cel de la El primit. Iar apoi trebuie să vă gândiţi doar că boala e de la Domnul şi că nimic nu are loc întâmplător. Şi după aceea mulţumiţi din nou Domnului. Boala smereşte, înmoaie sufletul şi-i uşurează obişnuita povară a grijilor de multe feluri.

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Boala și moartea, Editura Sophia, București, 2007, pp. 7-9

Contact Form Powered By : XYZScripts.com