Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA IX - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA IX

11:59, marți, 5 aprilie, 2022 | Cuvinte-cheie: , ,

CATISMA IX

Psalmul 64

Ție, Dumnezeule, în Sion se cuvine cântare, ție, Maică pururea Fecioară, strigare,

Cântări de mărire cu bucurie și Ierusalimul cel de Sus cu slavă multă și triumfare!

Să-ți dea ție, Maică, Domnul laudă și cinste în fața oamenilor și a celor pământești,

Slava ta, fiind mai mare decât slava Arhanghelilor și a tuturor cetelor Îngerești!

În gura ta dulce de Maică, Domnul a pus dulceață fără asemănare și har nemăsurat,

Iar al tău trup feciorelnic și Preacurat cu veșminte scumpe și  mărire l-a îmbrăcat!

În capul tău cunună de flori neveștejite a pus și din mila Sa darnic te-a împodobit,

Cu toate faptele bune, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, scutul nostru preaslăvit!

Psalmul 65

Strigați cu bucurie Doamnei noastre, pururea Fecioarei Maria, toți de pe  pământ,

Preadulce cântare cântați-i cinstitului ei nume, slăvind puternicul ei Acoperământ!

Dați slavă, mărire și cinste numelui ei mare și sfânt și-n veci fără de asemănare,

Încât cu multă dorință și râvnă să intrăm în casa închinată numelui ei cu ardoare!

Să înălțăm în fața Sfintei sale Icoane candelele noastre și cucernice, umile rugăciuni,

ea va căuta la sărăcia noastră și ne va îndulci ale noastre devastatoare amărăciuni!

Binecuvântat este Dumnezeu, care ne-a binecuvântat pe noi toți, cei mulți și păcătoși

Cu binecuvântarea după trup a Sfintei Maicii Sale, Preadulcele nostru Iisus Hristos!

Psalmul  66

Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, iar a noastră întristare

În bucurie sfântă o întoarce la rugăciunile milostivei Maici, Preacuratei Fecioare!

O, Stea de dimineață, luminează întunericul păcatului meu, celui pornit ca să pice,

Setea inimii mele iubitoare de pace o potolește, iar dreapta ta milos să mă ridice!

Apărarea ta grabnică să-mi sfințească sfârșitul meu creștinesc cu dreaptă judecată,

Slavă ție, nădejdea mea, Maică Stăpână, care nu ne dai de rușine pe noi niciodată!

Preamilostivă Maică, roagă-L pe Iubitul tău Fiu, Mântuitorul nostru Cel Prea Sfânt

În a Sa Împărăție Să mă întoarcă pe mine, Împărăteasă cerească, nevrednic eu fiind.

Psalmul 67

Harul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în ale noastre suflete slăbite să învie,

Căci acestea sunt scufundate în somnul adânc al păcatelor noastre, ca într-o colivie!

Milostivă Maică, doboară răutatea celor, ce vin din iad și vrăjmașii mei se vor risipi,

A lor curse vor dispare, iar voința mea din a lor lingușire o întoarce, spre a mă izbăvi!

Spre Voia Sfântă a Iubitului tău Fiu, Dumnezeul nostru, Maică, voia mea o îndreptează

Ca lauda și dragostea mea către tine să crească, iar conștiința mea întinată o luminează!

Pace multă dă celor care te iubesc pe tine cu tot dinlăuntrul lor, Preasfântă Fecioară,

Iar sufletele lor să nu vadă  nicicând moartea cea veșnică, Maica blândă ocrotitoare!

Psalmul 68

Mântuiește-mă Stăpână, că apele patimilor păcătoase până la sufletul meu au intrat

Și m-am afundat rău în noroiul adâncului ucigaș și distrugător, slăbit și disperat!

Plângând, ziua și noaptea am plâns, că L-am mâniat pe Domnul și Dumnezeul meu

Și nu sunt vrednic eu, păcătosul, să caut la înălțimea cerului, la care-am râvnit mereu!

Preamilostivă Apărătoare, către cine dar voi alerga, eu, ticălosul, dacă nu către tine?

Căci prin tine mântuire la toată lumea s-a dat,  mântuiește și al meu suflet, Stăpână!

Puterea Celui Preaînalt  te-a umbrit, atunci când Arhanghelul vestea  mare ți-a dat

Și binecuvântarea Părintelui Ceresc, Dumnezeul nostru cu milostivire te-a cercetat!

Psalmul 69

Doamnă Stăpână, pururea Fecioară Marie, spre ajutorul meu, păcătosul, ia aminte,

Să-nțeleg bunătatea ta, ale tale minuni, cu milă luminează a mea-ntunecată minte,

Căci pe ele le arăți păcătoșilor ce se căiesc și-n inima mea le vei pecetlui succinte!

Miluiește-ne pe noi, cuvioșii, astfel mărind Numele Prea Sfânt al Fiului tău iubit

Mântuitorul nostru Iisus Hristos și preaslăvitul tău nume, Maică, în cer și pe pământ!

Miluiește-ne și nu ne-ngădui să fim strâmtorați de-a crudului vrăjmaș ispite fatale,

Ca nu cumva aceștia să zică despre noi: “Bine, bine” sufletului nostru, întra lui cale,

Tu, Stăpână Doamnă Fecioară, sfințește-te în noi, căci le cunoști pe cele ale tale!

PSALTIREA MAICII DOMNULUI ÎN VERSURI
Autor: Alexandra Tkacenko-Nagnibeda

Contact Form Powered By : XYZScripts.com