Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA XII - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA XII

12:30, marți, 14 noiembrie, 2023 | Cuvinte-cheie: ,

CATISMA  XII

Psalmul  85

Doamnă, Preasfântă Fecioară, apleacă-ți urechea ta și auzi-mă pe mine, păcătosul,

Întoarce fața ta, blândă Maică și miluiește-mă, nu te îngrețoșa de mine, ticălosul!

Lumina sfintei tale frumuseți veselește al meu suflet, care-n speranță mai vibrează,

Milele tale sunt  mai bune decât mierea și fagul, iar darul tău  mintea-mi luminează!

Izvorul nesecat al bunătății tale nemărginite adapă milos pe cei însetați neîncetat,

Iar vederea îngerească a feței tale sfinte ne abate cu siguranță de la pustiitorul păcat!

A te vedea, a Te cunoaște, a ne închina ție, Maică, este rădăcina fericirii și nemuririi,

Iar a proslăvi mărețul și sfântul tău nume, Maică pururea Fecioară, este calea mântuirii!

 

Psalmul  86

Baza vieții creștine este, din toată inima și sufletul pe Domnul Iisus Hristos să-L iubim

Și pe iubita Lui Maică, Fecioara Maria, care după trup L-a născut, neobosit să o cinstim!

o mărim mereu și cu evlavie să ne închinăm ei, a cerului Sfântă Împărăteasă neobosită,

Care este Biserică Preasfântă, mai cinstită decât Heruvimii și decât Serafimii mai slăvită!

Ea este Raiul cuvântător, iar cei ce nădăjduiesc în ea toate comorile cerești vor dobândi,

Iar cei, ce nu o vor chema în această viață, de viața veșnică și fericită pe veci se vor lipsi.

Maică, lucruri mărețe despre tine se grăiesc, te rugăm, fă să trăim cu a Sfântului Duh dar,

Iar preadulcele tău nume, Preamilostivă Stăpână, pururea în ale noastre inimi să fie altar!

 

Psalmul  87

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Marie, blândă mângâietoare,

Spre a mea mântuire tu singură, Maică, ești grabnica și neîndoielnica mea ajutătoare!

Ziua și noaptea pe tine te chem, vezi  necazul inimii mele, nemitarnica mea salvatoare,

Alină-mi duhul cel păcătos și deznădăjduit cu cercetarea ta cerească și îngăduitoare!

Că rău s-au înmulțit fărdelegile pierzătoare și dezgustătoare în sufletul meu cel întinat

Și nu este pace în oasele mele slăbănoage din pricina păcatelor mele, ce m-au derutat!

Ție mă rog, ajută-mi să stau dârz împotriva voii mele cele rele, preaputernică Stăpână,

Inima slăbită o întărește în lupta cu poftele cele trupești, Împărăteasă cerească divină!

 

Psalmul  88

Preasfântă Doamnă, Maică pururea Fecioară, în veac voi cânta ale tale mile vădite,

Cu undelemnul vindecător al îndurărilor tale, înmoaie inima mea, care este împietrită,

Vindecă rănile mele cele păcătoase cu miraculosul mir al milei tale sfinte, nemărginite!

Mă rog ție, să mă apari la sfârșitul meu inevitabil din această scurtă viață pământească,

Cu fața veselă, Preasfântă a noastră Împărăteasă, tu, singura, fiind speranță omenească

Iar vederea ta luminoasă cerească, ieșirea păcătosului meu suflet duios să o veselească!

De moarte năprasnică și umilitoare, preamilostivă Maică Stăpână, te rog, mă izbăvește,

Ca vrăjmașul fioros al neputinciosului meu suflet  să nu se bucure de mine diavolește!

 

Psalmul  89

Stăpână Doamnă Fecioară, ne-ai fost în toate necazurile noastre scăpare de minune

Și acum din cer trimiți nemărginitul tău dar  peste toate cererile noastre cele bune!

Dacă din pricina păcatelor noastre apăsătoare vei opri ale tale multe milostive mile,

Neîndoielnic, Maică, ne vor năpădi răutăți mari spre defăimarea ființei noastre umile,

Că nu avem altă sigură și neobosită stătătoare înaintea lui Dumnezeu, afară de tine,

Mântuiește-ne, blândă Maică, mântuiește-ne, Stăpână, luminătoare a vieții creștine!

În tine doar nădăjduim și credem noi, cei întinați și păcătoși, temeinic și fără-ndoire,

Că a noastră neclintită nădejde, neobosită Maică, nicicând nu va rămâne de rușine!

 

Psalmul  90

Cel ce trăiește cu ajutorul Sfintei Maici, va fi primit sub puternicul ei Acoperământ,

Potrivnicul din iad, cel groaznic și pierzător nu-l va vătăma, temeinic apărat el fiind!

Săgeata dușmanului veninoasă și nimicitoare nicicând  la el nu va ajunge spre al nimici,

Că preaputernica Stăpână de lațul vânătorului îl va izbăvi și cu aripile ei îl va acoperi!

Strigați cât mai tare către ea  toți, cei, care sunteți întru ale voastre nevoi năpăstuiți,

Căci rana cea pierzătoare nicicând nu se va apropia de sufletele voastre, nădăjduiți

Și nici de trupurile voastre slăbite, căci milele ei sunt nemăsurate pentru cei oropsiți,

Pentru că doar ea va aduce pretutindeni mântuirea sa miraculoasă, ca să vă mântuiți!

 

PSALTIREA MAICII DOMNULUI ÎN VERSURI
Autor: Alexandra Tkacenko-Nagnibeda

Contact Form Powered By : XYZScripts.com