Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA XIV - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA XIV

10:23, luni, 4 martie, 2024 | Cuvinte-cheie: ,

Psalmul 101

Doamnă și Fecioară Preasfântă, rugăciunea mea și strigătul inimii mele, tu le ascultă,

Să nu îți întorci de la mine fața ta  preamilostivă, că la tine, Maică, vreau ca să ajungă!

Nici să te scârbești de a mea necurăție și să nu mă lași să pier din pricina sfaturilor rele,

Date de vrăjmașii mei sufletești, nu îngădui să râdă ei de mine cu a lor batjocuri mișele!

Cei, care ferm și neabătut nădăjduiesc în tine, nu se vor înfricoșa de-a chinurilor durere,

Iar cei, ce te laudă pe tine, din toată inima, milostivă Maică, cucernic și cu mare plăcere,

Cu ale tale rugăciuni se vor izbăvi de toate năvălirile vrăjmașului fioros, ce-s cu putință,

Căci tu ai purtat pe ale tale brațe pe Biruitorul iadului și al morții cu sfântă ta credință!

 

Psalmul 102

Binecuvântează suflete al meu pe multiubita Maică a Domnului nostru Iisus Hristos

Și toate cele dinlăuntrul ale mele să slăvească numele mare și sfânt al ei respectuos!

Să nu uităm nicicând nenumăratele și minunatele ei binefaceri pline de compătimire,

Nici îndurările ei și milele nemărginite pentru noi din marea ei pentru oameni iubire!

Cu al ei dar sfânt, ale noastre multe și chiar cele mai grele păcate se iartă cu izbăvire,

Iar bolile noastre cumplite și neputințele distrugătoare se vindecă cu multă milostivire!

Binecuvântați-o, toți locuitorii cerului și toți cei născuți pe pământ, cu mare cucernicie,

Binecuvântați-o și iar binecuvântați-o, toate puterile cerești pe slăvita Maică Marie!

 

Psalmul 103

Binecuvântează suflete al meu pe Domnul, Care S-a mărit foarte, în veci fiind slăvit,

Binecuvântează pe pururea Fecioară Maria, îmbrăcată cu mare ceresc Acoperământ,

Că a căutat Domnul spre smerenia roabei sale și noi cu inimă umilită să o fericim!

Pomenirea ei este mai dulce decât mierea pentru sufletul meu, cu râvnă să o cinstim,

Iar cuvântarea despre ale ei minuni este mai dulce decât  fagurule, la ele să năzuim!

Ea este Mamă mult preamilostivă, care se veselește de noi ca de ai ei copii necontenit

Și ca pe puișori ne apără cu aripile ei, încât nu ne vom teme de rele în al nostru sfârșit,

Căci cu noi este preaslăvita Stăpâna noastră, cu noi este mila și ajutorul ei nemărginit!

 

Psalmul 104

Mărturisiți-vă Împărătesei și Stăpânei noastre, Născătoarei de Dumnezeu, osârduitor

În  ceasurile calde de rugăciune cu inima simțită chemați al ei nume sfânt și ocrotitor.

Preaslăviți-o! Ale ei puteri și minuni din neam în neam în cântări bisericești le vestiți,

Lăudați-o și preaînălțați-o, cinstite fecioare, fiice ale Sionului și cu bucurie vă veseliți,

Că ați fost logodite Preafrumosului Mire Ceresc, Împăratul Slavei, pe care-L cinstiți!

Închinați-vă cu frică pătrunsă de evlavie înaintea feței sale cu frumusețe împodobită,

ea ține în mâinile ei pentru ale noastre suflete rătăcite mântuirea veșnică cea dorită,

Iar cine cu vrednicie o cinstește, va primi de la Domnul răsplătirea dreaptă, îngăduită!

 

PSALTIREA MAICII DOMNULUI ÎN VERSURI
Autor: Alexandra Tkacenko-Nagnibeda

Contact Form Powered By : XYZScripts.com