Header image

Ce putere are Proscomidia?

Un monah din Athos a primit vestea morţii unei cunoştinţe din Rusia. El a luat o prescură, a intrat în altar şi i-a dat-o monahului slujitor, spunându-i: „Pă­rinte, pomeneşte-o pe răposata (X) pentru iertarea pă­catelor sale”.

Când a luat copia în mână, monahul a văzut-o pe cea adormită în dreapta Proscomidiarului. Aceasta voia neapărat să vadă jertfa adusă pentru ier­tarea păcatelor ei. Numai atunci când părticica a fost scoasă, ea a zâmbit şi a dispărut. Monahul slujitor i-a dat prescura celuilalt monah, dar acesta nu a putut-o lua în mână. Când l-a întrebat ce s-a întâmplat, el i-a povestit cele văzute.

Iată ce putere mare are Proscomidia şi cât de importantă este pentru cei adormiţi. Aceştia nu se mai pot ruga pentru ei înşişi şi atunci aşteaptă rugăciunile rudelor şi ale celor apropiaţi.

Ambrozie Iurasov – Îndrumar creştin pentru vremurile de azi, vol. 1, Editura Sophia, Bucureşti, 2008, p. 35-36

Luminătorul Ortodoxiei, Sfântul Ioan Gură de Aur (sec. IV), cu harul său înaintevăzător, a văzut de multe ori pe sfinţii îngeri cum păzeau şi supravegheau biserica, chiar şi în timpul jertfei celei fără de sânge. „Când începe părintele proscomidia”, a povestit sfântul prietenilor săi duhovniceşti, „coboară” imediat puteri cereşti cu veşminte strălucitoare şi minunate. Desculţ, cu chip plecat, înconjoară Sfântul Jertfelnic şi stau acolo liniştiţi şi tăcuţi până la sfârşitul Sfintei Liturghii”.

După aceea se împrăştie în toată biserica, ajută părintele care împarte Sfânta Împărtăşanie poporului şi-i întăresc în credinţă.

Minuni și descoperiri din timpul Sfintei Liturghii, Ed. Egumenița, p. 50

291850-proskomidi_0

Contact Form Powered By : XYZScripts.com