Header image

Cultul Sfintelor Icoane – Tematică dezbătută în cadrul mai multor întruniri interconfesionale

16:04, luni, 6 martie, 2017 | Cuvinte-cheie: , , ,

Săptămâna trecută au avut loc mai multe dialoguri și dezbateri interconfesionle.  Unele din aceste întruniri au fost demarate la inițiativa reprezentanților Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Moldova și a unor clerici și creștini ai Bisericii Ortodoxe.

La aceste dezbateri a luat parte activă profesorul de sectologie al ATOM, prot. Octavian Solomon membru al Centrului de Misiune Cuviosul  Anatolie Tihai,  și membru al sectorului mitropolitan de Activitate Misionară, Antisectară și Antischismatică.

Tematica discutată a fost Imaginea sacră (Icoanele) – abordare din perspectiva Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea” corelată cu subtema Starea sufletului după moartea fizică”.

Una din întrunirile sus menționate a avut loc în comuna Bădiceni din Episcopia de Soroca, fiind găzduită de protoiereul Vasile Botea, parohul Bisericii Adormirii Maicii Domnului din comună. La dezbatere au participat atât membrii cultului adventist împreună cu pastorul adventist Tudor Scurtu cât și creștini ortodocși împreună cu părintele profesor invitat ca oaspete la această dezbatere.

În Casa de rugăciune a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Chișinău de pe str. Bernardazzi, 22 au avut loc două întruniri succesive, unde pastorul adventist Anatolie Tănase și profesorul de sectologie prot. Octavian Solomon însoțit de un grup de studenți au analizat esența doctrinară a tematicii în cauză.

O altă întrunire a fost organizată de protoiereul Andrei Procopenco, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din comuna Buțeni (Hâncești), Episcopia de Ungheni și Nisporeni. La dezbatere au participat din partea Bisericii Adventiste pastorul Andrei Moldovan,  secretarul asociației Bisericilor Adventiste din Republica Moldova, pastorul din satul Buțeni, Gudumac Nicolae și pastorul Petru Sârbu împreună cu un membru de onoare a Bisericii Adventiste, Cornel Soare sosit din Romania pentru evanghelizare în Republica Moldova. La întâlnirea din Buțeni a participat atât preotul prof. Octavian Solomon cât și preotul misionar Veaceaslav Bodarev.

La propunerea membrilor adventiști de fiecare dată discuțiile s-au centrat doar pe Biblie în numele căreia aceștia au încercat să vorbească și să-și argumenteze poziția. Clericii ortodocși însă au atras atenția, de fiecare dată la distincția pe care trebuie să o facem între ceea ce spune Biblia și ceea ce mărturisește „că spune Biblia” în numele Bibliei mișcarea neoprotestantă adventistă și alte mișcări neoprotestante. Disensiunile care au ieșit la iveală au fost interpretate până la urmă biblic și tot prin intermediul Bibliei cu suportul interpretării propus de părinții patristici care au interpretat pasajele corect și într-un consens sobornicesc, în Biserică și nu într-o formă  subiectivă cu formulări deformate ale Bibliei.

Astfel reprezentanții ortodocși au dat un plus de coerență interpretărilor tematice care s-au abordat, iar versetele analizate au fost mult mai clar explicate de aceștia prin interpretarea biblică propusă în temeiul Sfintei Tradiții. Membrii adventiști nu au putut ocoli în explicațiile lor corecta interpretare biblică tradițională  chiar dacă s-au încercat diferite interpretări motivate mai mult de specificul confesional decât de contextul biblic.

Deși aceste dialoguri și dezbateri nu au dus la o nouă formulă doctrinară nici de o parte nici de alta, totuși s-au formulat niște idei clare mai ales la ultima întâlnire din comuna Buțeni și anume faptul că:

  1. imaginile sacre (icoanele) nu numai că au fost îngăduite dar au fost poruncite de Dumnezeu să se facă (de altfel o poruncă biblică directă, și clară);
  2. icoanele – nu pot fi identificate cu idolii – concept dogmatico-teologic pe care l-au aprobat în ultimă instanță și membrii adventiști deși inițial au venit cu teoria identificării specifică mișcărilor neoprotestante și anume icoană=idol.

Fiind constrânși de timp recunoaștem că la aceste întruniri nu s-au putut analiza toate aspectele ce țin de cultul icoanelor, mai ales de problematizarea  cinstirii și a închinării sau icoana ca imagine sacră și sfințenia ei, precum și aspectul istoric dar toate acestea vor fi discutate la întruniri viitoare.

Sursa: http://teologie.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com