Cuvântul preacuviosului arhimandrit Nicolae (Roșca), ales episcop de Ceadîr-Lunga, Vicar al Eparhiei de Cahul și Comrat - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cuvântul preacuviosului arhimandrit Nicolae (Roșca), ales episcop de Ceadîr-Lunga, Vicar al Eparhiei de Cahul și Comrat

18:24, sâmbătă, 6 aprilie, 2024 | Cuvinte-cheie:

Înaltpreasfinţia Voastră, 

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, 

Întâistătător al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova, 

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre, 

Prin pronia lui Dumnezeu și cu mila Maicii Domnului, având binecuvântarea Preafericitului Patriarh KIRIL şi a Înaltpreasfinţiei Voastre, Părinte Mitropolit, prin decizia Sfântului Sinod, sunt chemat pentru a primi, prin succesiune apostolică, slujirea arhierească ,,Pentru că n-am venit de la Mine însumi, ci El m-a trimis’’ (Ioan 8: 42). 

Trei sunt treptele slujirii harice în Sfânta Biserică și în trei etape îmi împart viaţa și trăirea mea înaintea lui Dumnezeu.  

M-am născut într-o familie de creștini evlavioşi, buni cântăreți ai Domnului, din părinții: Nicolae (trecut la Domnul) și Liubovi (în prezent monahia Eufrosinia). Aceștia permanent au râvnit după slujirea curată lui Dumnezeu, iar dragostea lor pentru Biserică a fost moștenită și de către copii, eu fiind penultimul din cei cinci.  

Un domeniu special care mi-a caracterizat slujirea vieţii a fost muzica. Dragostea părinților și muzica bisericească au atașat inima mea de misiunea sacră, închinată lui Dumnezeu. Din ziua primirii Tainei Sfântului Botez și până la înrolarea în serviciul militar, părinții și muzica bisericească au fost păstorii mei întru Hristos căci ,,izvorul puterii mele și cântarea mea de laudă este Domnul Dumnezeu și izbăvirea mea’’(Isaia 12:2), aceasta fiind prima etapă a vieții mele și prima cunoaștere a lui Dumnezeu.  

A doua etapă a demarat prin binecuvântarea Înaltpreasfinției Voastre, făcând primele studii teologice la vechea vatră strămoșească de credință a neamului, la mănăstirea ”Adormirii Maicii Domnului” din Căpriana. În acea perioadă, am avut fericita ocazie să fiu ghidat cu iscusință de rectorul Şcolii Teologice duhovniceşti, protoiereul mitrofor Ioan VULPE (actualmente ÎPS Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni) și de inspectorul şcolii: arhimandritul MARCHEL (Mihăiescu) (actualmente Arhiepiscop de Bălţi şi Făleşti).  

Totodată, cu gânduri pline de adânc și pios respect îmi aduc aminte de bunii noștri dascăli: prot. mitr. Alexandru Iamandii și prot. mitr. Grigore Jelihovschi precum și pururea vrednicii de pomenire prot. mitr. Alexandru Jomir și prot. mitr. Dumitru Lupanciuc.  

În continuare am studiat la Seminarul Teologic din Serghiev-Posad şi la Academia de Teologie Ortodoxă din Kiev, cunoscând distinse personalităţi bisericeşti şi noi dimensiuni ale vieţii sacramentale. 

Înaltpreasfinţia Voastră m-aţi hirotonit în treptele de diacon şi de preot, încredinţându-mi diverse ascultări bisericeşti: cea de secretar mitropolitan, de preşedinte al Departamentului mitropolitan Relaţii Externe şi Activitate Pastorală în Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării şi în Organele de Drept. 

Vreau cu adânc respect să mulțumesc de conslujirea nevredniciei mele alături de clerul militar, cu ajutorul și sprijinul căruia, prin săvârșirea nenumăratelor slujbe și activități pastoral-misionare, am reușit să consolidăm relația Bisericii Ortodoxe din Moldova cu MAI, Armata Națională și cu Organele de Drept. 

Această ascultare bisericească de 24 de ani, dar și cuvintele psalmistului ”Descoperă spre Domnul calea ta și nădăjduiește întru Dânsul, și El va face. Și va scoate ca lumina dreptatea ta, și judecata ta ca amiazăzi” (Psalmi 36:5-6), mi-au deschis o a treia etapă a vieţii, ajutându-mă să fac o altă alegere importantă, cea de a primi tunderea în monahism, având ca țel mântuirea sufletului și a poporului încredințat.  

Constat cu deplină responsabilitate că toate s-au înfăptuit prin cele rânduite de Atotţiitorul, după cum spune și apostolul Pavel Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi” (I Tesaloniceni 5:18), iar prin grija Preacuratei Sale Maici, Născătoarea de Dumnezeu, mi-a fost conturată duhovniceşte fiecare etapă a slujirii în Biserică. Astfel, am fost hirotonit diacon la sărbătoarea icoanei Maicii Domnului ,,Bucuria tuturor celor necăjiţi”, iar în cea de preot – la sărbătoarea icoanei sale ,,Izvorul Tămăduirii”, fiind mai apoi călugărit la praznicul Bunei Vestiri, iar astăzi, în ajunul aceleiași luminate sărbători, sunt chemat să fiu aici în faţa Înaltpreasfințiilor și a Preasfințiilor Voastre.  

La împlinirea a 35 de ani de slujire la Altarul Domnului, realizez că am avut și am simțit totdeauna sprijinul duhovnicesc al multora, însă, în mod prioritar, am simțit suportul Înaltpreasfinţiei Voastre, Stăpân şi Părinte al nostru duhovnicesc.  

Mă bucur nespus că ascultarea mea arhierească este rânduită sub omoforul Înaltpreasfinţitului Anatolie, Arhiepiscop de Cahul şi Comrat care, timp de 25 de ani, păstorește poporul acestei eparhii. Experiența Înaltpreasfinției Sale, acumulată în timp şi împărtăşită drept-măritorului popor, format din diferite etnii, dar unit întru Hristos Domnul, va sta la baza ascultării mele, iar eu, la rându-mi, mă voi strădui să aduc sprijinul corespunzător, sporind lucrarea sfântă şi pașnică, împreună cu blândul păstor – Arhiepiscopul Anatolie. 

Acest meleag din cuprinsul regiunii de Sud al Republicii Moldova are specificul său deosebit, fiind plin de creştini temători și mult iubitori de Dumnezeu. Ei manifestă o adâncă și nețărmuită dragoste pentru Ortodoxie, Sfânta Biserică fiind instituţia care mereu a unit toți creștinii, indiferent de etnie: moldoveni, găgăuzi, bulgari, ruși, ucraineni etc., fiind urmate cuvintele apostolului: ,,Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sânteți în Hristos Iisus’’ (Galateni 3:28), toate descoperindu-se și împlinindu-se în iubirea părintească a Bunului Dumnezeu, lucrare pe care o voi urma și eu nevrednicul.  

Tot ce-mi doresc este ca prin misiunea mea de episcop-vicar să păstrez și să consolidez această pace interetnică, să ,,Rămâneți întru dragostea frățească” (Evrei 13:1), să promovez Credința Ortodoxă și Biserica drept factor ce unește oamenii și risipeşte orice ispită a vrajbei, a urii şi a dezbinării.  

Cu ajutorul și milostivirea Prea Bunului Dumnezeu, cel în Treime slăvit, şi, sub acoperământul Născătoarei de Dumnezeu, precum şi cu binecuvântarea, rugăciunile și povățuirile Înaltpreasfințiilor și Preasfințiilor Voastre, cred și nădăjduiesc că îmi voi duce ascultarea de episcop, depunând efort să nu dezamăgesc încrederea acordată de Preafericitul Patriarh și de către Sinodul Bisericii noastre, “...drept învățând cuvântul adevărului” (II Timotei 2: 15) . 

Așa să mă ajute Bunul Dumnezeu! 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com