Cuvînt de învățătură pentru duminica a 29-a după Cincizecime (Pilda celor poftiți la cină) - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cuvînt de învățătură pentru duminica a 29-a după Cincizecime (Pilda celor poftiți la cină)

0:59, duminică, 24 decembrie, 2023 | Cuvinte-cheie: ,

„Mulți sunt chemați, dar puțini aleși” (Luca 14, 16-24)

Frați creștini! În Sfînta Evanghelie de astăzi, noi am auzit pilda Mîntuitorului nostru, în care spune cum un om și-a gătit cina pentru prietenii săi, pe care îi anunțaseră din timp. Cînd totul a fost gata, el a trimis pe sluga sa ca să-i anunțe pe cei poftiți: totul este gata, poftiți la cină. Însă s-a întîmplat ceva neașteptat. Acei poftiți, sub diferite scuze, au refuzat de a lua parte la cină. Unul a cumpărat cinci perechi de boi și voia să-i încerce, altul și-a cumpărat moșie și voia s-o vadă, altul s-a însurat și nu poate veni. Închipuițivă cîtă scîrbă și supărare la cuprins pe acest om, care s-a gătit atîta, dar prietenii l-au înșelat.

Atunci a trimis sluga sa la drumuri ca să cheme la masă pe cine va găsi: pe săraci, pe orbi, pe schiopi, ca să se bucure de tot ce sa pregătit la cină. Dar cînd săracii au venit, locuri însă au rămas libere. Atunci stăpînul din nou a trimis să adune pe toți cîți va întîlni pentru a se completa locurile.

Asemenea acestuia și Domnul nostru Iisus Hristos face așa: atunci cînd cheamă pe toți întru Împărăția Cerească, ca toți să luăm parte la cina cerească. Venind pe pămînt Mîntuitorul s-a adresat cu această chemare, întîi poporului iudeu, care a fost mai înainte ales pentru Împărăția lui Dumnezeu, chemați pentru a se înfrupta din cina cerească. Însă aceștia fiind ocupați cu grijile lumești, n-au dat importanță chemării cerești, pentru aceia și-au închis singuri porțile cerești.

Atunci Mîntuitorul a trimis Apostolii Săi în toată lumea, ca să cheme la cina cerească pe păgîni care nu aveau cunoștință de adevărul dumnezeiesc, nu cunoșteau legile sfinte și care erau lipsiți de acele daruri de care benificiaseră iudeii. Aceștia erau șchiopii și orbii care nu cunoscuseră legea Dumnezeiască și șchiopătau la înfăptuirea faptelor bune.

Și iată că noi vedem pe acei care mai înainte înotau în noroiul închinării la idoli, astăzi chemați ca să intri întru împărăția cerească și pînă și în ziua de astăzi Iubitorul de oameni Domnul Iisus nu încetează de a ne chema prin slujitorii Săi, păstorii Bisericii, ne cheamă pe toți în cămara Sa, și fiecare din acei care ascultă glasul chemării Lui, primește liberă trecere la cina fericită a lui Hristos. Pentru că în casa Domnului, ca și în casa din Sfînta Evanghelie de astăzi, a stăpînului, ori chîți n-ar intra, loc mai este.

Să fim atenți la glasul lui Hristos, care ne cheamă în cămara Sa, să stăm atenți și cu inima gata, ca să luăm parte la cina de nuntă a Fiului Ceresc, unde și pentru noi este loc, dacă ne învrednicim. Dar ca să ne învrednicim nu trebuie să facem ca prietenii stăpînului din Sfînta Evanghelie, care pentru grijile lumești au pierdut locul la cină. Să ne amintim cuvintele Domnului: „Căutați mai întîi Împărăția lui Dumnezeu și Dreptatea Lui” și celelalte le veți primi.

Pînă la sfîrțitul vieții să căutăm Împărăția lui Dumnezeu, să ne stîruim din toată inima către Tatăl Ceresc, să fim luminători sufletului lui, ca să biruim în noi păcatele și înțelepciunile și să ne învrednicească Domnul Dumnezeu cu cel mai mare dar, de a trăi veșnuc cu El, AMIN.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com