Header image

Să nu neglijăm chemarea la Cină. Predica Sf. Teofan în ziua de marți a săptămânii a III-a din Postul Mare

21:58, luni, 5 martie, 2018 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Marţi.

„Înţelepciunea”, Dumnezeu-Cuvântul, „şi-a zidit sieşi casă”, Sfânta Biserică, şi în ea „a gătit masă” – cuvântul lui Dumnezeu și Sfintele Taine, mai ales Taina Trupului şi Sângelui; şi „a trimis slugile sale”, pe Sfinţii Apostoli şi pe urmaşii lor, ca să-i cheme pe toţi la cina Sa (Pilde 9,1-8).

Mulţi s-au adunat deja, dar alţii sunt chemaţi neîncetat, ca să se umple casa toată – iar cina continuă fără încetare. Slavă Domnului, Care este atât de milostiv faţă de noi! Să mergem, dar, toţi! Să intrăm înăuntru, nimeni să nu rămână la uşă. În aceste zile de post este deosebit de puternică chemarea şi deosebit de bogată cina: dar este cu atât mai de neiertat să te lipseşti de cină. Fiecare să-şi sape în amintire următoarele cuvinte ale înţelepciunii: „cei ce păcătuiesc împotriva Mea vătăma sufletele lor” (Pilde 8,36),şi să se milostivească de sine.

           Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, Traducere de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas, Ediția a III-a, București: Editura Sofia, 2015

Contact Form Powered By : XYZScripts.com