Header image

Duhul Sfânt îl naşte a doua oară pe om spre viaţă veşnică…

18:31, sâmbătă, 30 mai, 2015 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Duhul Sfânt îl naşte a doua oara pe om spre viaţă veşnică, Duhul Sfânt îi însufleţeşte pe mucenici, sfinţeşte preoţii, încununează pe cei drepţi, face din pâine şi vin Însuşi Dumnezeiescul Trup şi Sânge al Mântuitorului. 

(Acatistul Sfântului Duh, Condacul al 10-lea)

Prăznuim astăzi Cincizecimea, ne bucurăm de împlinirea făgăduinţei Domnului nostru Iisus Hristos, că va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului (Ioan 14, 6), prin Care Dumnezeu va rămâne în veac cu omul ridicat la demnitatea dumnezeirii.

Prin pogorârea Duhului Sfânt s-a întemeiat Biserica, fiecare dintre ucenici şi apostoli primind darul său – unul, al vorbirii în limbi, altul, al vindecării, altul, al propovăduirii, altul a primit harul sfinţitor al slujirii preoţeşti. Toţii fiind mădularele lui Hristos, fiecare cu rolul său în parte, punem aceste daruri pe altarul slujirii lui Dumnezeu, amintindu-ne de cuvintele rostite în timpul Sfintei Liturghii: „Ale Tale dintru ale Tale, Ţie aducem de toate şi pentru toate”.

Praznicul Cincizecimii are un farmec aparte, această zi este considerată ziua de naştere a Bisericii, întrucât până la pogorârea Sfântului Duh ucenicii şi apostolii au avut porunca Mântuitorului de a nu părăsi Ierusalimul până când nu se vor îmbrăca cu puterea de sus (Luca 24, 49). Anume această zi de îmbrăcare cu putere nouă şi este Cincizecimea, sau Pogorârea Duhului Sfânt, pentru că în această zi ucenicii şi apostolii au primit daruri, harizme deosebite. Scopul acestor daruri este slujirea lui Dumnezeu. Imediat după această zi apostolii s-au împărţit pentru a merge în toate colţurile lumii, ducându-l pe Hristos neamurilor.

Prin pogorârea Sfântului Duh Însuşi Dumnezeu Se arată lumii în Treime. În Treime Dumnezeu creează lumea, Fiul trimis de Tatăl răscumpără lumea din păcat, iar Duhul Sfânt purces de la Tatăl şi trimis de către Fiul înnoieşte prezenţa lui Dumnezeu în om. Prin Duhul Sfânt tot sufletul viază, spune o cântare bisericească. Fără harul Duhului Sfânt viaţă nu ar exista, întrucât toată suflarea omenească poartă în sine suflul Duhului Dumnezeiesc, care a dat viaţă lutului plăsmuit de Creator.

În Duhul Sfânt omul se uneşte cu Dumnezeu. Cât de inspirat vorbeau Apostolii! Câtă însufleţire în ultimele cuvinte ale mucenicilor! Câtă înflăcărare şi râvnă în vieţile cuvioşilor! Toate acestea ar fi inexistente şi imposibile fără lucrarea Duhului Sfânt, care, cântăm în Acatist, „îl naşte a doua oara pe om spre viaţă veşnică, Duhul Sfânt îi însufleţeşte pe mucenici, sfinţeşte preoţii, încununează pe cei drepţi, face din pâine şi vin Însuşi Dumnezeiescul Trup şi Sânge al Mântuitorului”(Acatistul Sfântului Duh, Condacul al 10-lea).

Prăznuim Cincizecimea în fiecare an, ca sărbătoare a înnoirii prezenţei Duhului Sfânt în noi. Am primit harul Duhului Dumnezeiesc încă la botez, adesea umbrind acest dar prin căderile şi îndepărtările noastre de Dumnezeu. Iar în sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt trăim din nou Învierea şi renaşterea noastră. În prima zi, duminica, Dumnezeu a început creaţia Sa, în prima zi a săptămânii Hristos învie, în prima zi a săptămânii, peste cincizeci de zile după Înviere, pogoară Duhul Sfânt asupra oamenilor. Toată viaţa noastră începe şi încheie cu Dumnezeu slăvit în Treime.

Spune părintele Antonie (Bloom), Mitropolitul de Suroj: „Cât de minunat este Dumnezeul nostru! Cu câtă mulţumire putem gândi despre El! Noi, cei care credem pe jumătate, noi, cei care trăim atât de rău, suntem iubiţi de El. El crede în noi, toate le speră şi pe toate ni le poate dărui cu puterea Sa, numai dacă noi îi vom oferi acest drept, această putere de stăpânire asupra noastră, libertate de a lucra în noi.”

Cu câtă sete de Dumnezeu am rostit astăzi Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului… Vino şi Te sălăşluieşte întru noi…

Să ne străduim, fraţilor, cu toată tăria, şi să păstrăm în noi lucrarea Duhului Sfânt, ducându-l pe Hristos tuturor celor din jurul nostru! Ca să ne putem întâlni cu toţii în Veşnicie! Amin!

pr. Constantin Cojocaru

sursa http://preotconstantincojocaru.blogspot.com/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com