Header image

Duminica a IV-a din Postul Mare a Sfântului Ioan Scărarul, la Mănăstirea Ciuflea

16:15, duminică, 11 aprilie, 2021 | Cuvinte-cheie:

În Duminica a IV-a din Postul Mare a Sfântului Ioan Scărarul, la Mănăstirea Ciuflea a fost oficiată Sfânta Liturghie în Catedrala „Sf. M. Mc. Teodor Tiron”, de către Duhovnicul Mănăstirii, PC Arhim. Nicolae (Roșca), împreună cu soborul de slujitori.

Din cauza restricțiilor în legătură cu Covid 19, credincioșii nu au avut acces în Catedrală, rugându-se în curtea Mănăstirii.

În predica rostită după citirea celor două fragmente scripturistice de la Sfinţii Evanghelişti Marcu şi Matei, Preacuviosul Părinte Nicolae, Duhovnicul Mănăstirii a conturat personalitatea Sfântului Ioan Scărarul şi a prezentat opera sa de căpătâi, „Scara Raiului”, evidenţiind şi frumuseţea învăţăturilor duhovniceşti ce se desprind din cele două pericope evanghelice ce s-au citit în această duminică

Duminica a IV-a din Sfântul și Marele Post al Paștilor este unită cu pomenirea Sfântului Ioan Scărarul. Acesta a trecut la Domnul în anul 649, trăind în ultima parte a secolului al VI-lea și prima parte a secolului al VII-lea.

Sfântul Ioan Scărarul a fost un dascăl al rugăciunii, al ostenelilor, al nevoinței și al pocăinței. În cartea sa numită Scara virtuților sau Scara Paradisului ne arată cum trebuie să ne eliberăm de patimi și să dobândim virtuțile, iarsmerenia și iubirea sunt virtuțile cele mai mari pe care el le descrie în cartea sa.

Sfântul Ioan Scărarul, ca dascăl al virtuților dobândite prin credință puternică, prin post și rugăciune, este un dascăl al întregii creștinătăți. Cartea lui, Scara, a fost citită ca un manual de viață duhovnicească secole de-a rândul, în mediul monahal. Și astăzi, în unele mănăstiri, este citită mai cu seamă în perioada postului.

În cuvinte simple, dar cu un conținut foarte adânc, Sfântul Ioan Scărarul ne arată lupta duhovnicească din suflet, din minte și din inimă a celui care se străduiește să urce spre Dumnezeu prin împlinirea poruncilor dumnezeiești, prin curățirea de patimi. Sfântul Ioan Scărarul este numit în cântările acestei duminici el însuși„scară a virtuților”, „lauda monahilor”, „luminător și călăuzitor pe drumul mântuirii”.

Pocăința, smerenia, lacrimile, toate nevoințele de care se face pomenire în Scara Sfântului Ioan au ca scop curățirea noastră de patimi și creșterea noastră în virtuți. Aceste virtuți sunt adunate în suflet ca flori de lumină pentru a le oferi Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Sfintelor Paști. Sfântul Ioan Scărarul, dascăl al rugăciunii, al postirii, al pocăinței, este nu numai lăudat în cântările Utreniei acestei duminici, ci este și chemat să se roage pentru noi. El e nu numai un model, o icoană duhovnicească, ci și un rugător pentru întreaga creștinătate.

La final, credincioşii de toate vârstele, s-au împărtăşit cu Sfintele Taine – Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos.

Sursa: http://ciuflea.md/

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com