Header image

Ecumenic sau ecumenist?

11:44, miercuri, 28 mai, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , , ,

Ni s-a spus recent că papa de la Roma a fost la Ierusalim. Păi, aşa e, pelerinii vizitează Locurile Sfinte, e şi normal. Mormântul Domnului e vizitat zilnic de reprezentanţii aproape a tuturor confesiunilor lumii. Dar această vizită nu e una obişnuită…

În presa mondială au fost publicate reportaje despre „slujba comună” între papa şi Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. A fost comentat masiv discursul pacificator al patriarhului.

Extremele vorbesc despre începutul sfârşitului. Domnul ştie. Doar un lucru pot să spun despre aceasta. Slava Domnului, Hristos încă ne uneşte. Cel puţin în declaraţii. Şi totuşi, dacă schismaticii nu se întorc la Biserica din care au ieşit, trântind uşa (tomosul papal pe Prestolul Catedralei din Constantinopol), nu se pocăiesc pentru “anatemele” pronunţate, nu vom putea vorbi despre unire. Noi ne rugăm pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, dar nu cu orice preţ. Suntem îndemnaţi să mărturisim pe Hristos într-un gând.

Aceasta nu se întâmplă, pentru că biserica schismatico-catolică persistă în rătăcirile şi dogmele artificial introduse cu timpul ca să justifice deosebirea de Biserica ce este Una, Sfânta, Sobornicească şi Apostolească. Să nu uităm că trântind uşa, schismaticii au dat naştere altor schismatici, şi cei ce se numesc azi catolici nu sunt una cu arhiepiscopii (papii) de la Roma care au susţinut cu tărie Adevărul Credinţei Ortodoxe în timpul Sinoadelor Ecumenice. Patriarhia Ecumenică este doar una titulară în prezent, cum a fost Patriarhia de la Ierusalim. Şi Patriarhii “ecumenici” au încercat de câteva ori pe parcursul istoriei să se unească cu schismaticii – ca rezultat a apărut Biserica Ortodoxă Rusă (autocefală) ce a manifestat neîncredere în patriarhii uniaţi (Unia de la Lion – 1274, Unia de la Florenţa – 1438-1439).

Totuşi, în cazul de faţă nu văd mişcări ecumeniste, ci o încercare de apropiere. Este o deosebire între noţiunile “ecumenic” şi “ecumenist”. Ce-i drept, închinarea Patriarhului Bartolomeu în faţa lui Papa care şade pe tron are un simbolism puternic. Sperăm să nu fie o cădere. Personal cred că dacă în asemenea condiţii ar îndrăzni patriarhii Ortodocşi să slujească Sfânta Liturghie la un Prestol cu papa, şi să se împărtăşească din acelaşi Potir, atunci aceasta nu va fi împărtăşanie, şi beţie de vin. Paradoxal, nouă, preoţilor de la Mitropolia Moldovei ne este interzis să slujim împreună cu preoţii de la Mitropolia Basarabiei – chiar dacă şi unii şi alţii mărturisim credinţa Ortodoxă… Dar, vorba ceea, sunt mic şi nu ştiu nimic. Mă priveşte ca să nu-i smintesc pe cei ce se ţin de epitrahilul meu.

Preot Constantin Cojocaru, http://www.preotconstantincojocaru.blogspot.com/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com