Header image

Educația creștin-ortodoxă creează caractere cu moralitate

0:25, miercuri, 16 noiembrie, 2016 | Cuvinte-cheie: , , ,

Dialog cu preotul Mihail Bortă, redactor-șef al portalului Moldova ortodoxă, www.ortodox.md

Preacucernice, în viziunea Dvs., cât de necesară este predarea religiei în școală?

Astăzi, predarea disciplinei Religia în școală este necesară mai mult ca oricând. Acest lucru a constituit o provocare pentru Biserica Ortodoxă din Moldova, întrucât nu ne este atât de ușor să revenim în școala publică pentru a contribui la consolidarea moralităţii în comunitatea noastră. Cu toate acestea, predarea religiei în sistemul de învă- țământ reprezintă și o mare șansă pentru Biserica noastră în ceea ce privește activitatea ei misionară și educativă pentru tânăra generație.

Prin acest proces educativ religios care se desfășoară în cadrul orelor de religie, Biserica vine și în ajutorul societății întregi, promovând valorile ei veșnice: dragostea, pacea, înțelegerea, prietenia, ajutorarea și conlucrarea între semeni, ceea ce constituie principiile și normele de bază ale unei societăți sănătoase și armonioase.

Este destul de îmbucurător faptul că deja într-o perioadă destul de scurtă, prin intermediul dascălilor noștri de religie, s-a reușit realizarea unei sinteze între misiunea Bisericii și activitatea Direcțiilor instituțiilor de învățământ. Căci, aceasta se poate realiza numai înțelegând cu toții faptul că Biserica îl pregătește pe om pentru Împărăția Cerurilor dar Ea în egală măsură îl pregătește și pentru viața aceasta, pentru o viețuire mai echilibrată, frumoasă și plină de sens.

De ce o bună parte dintre părinţi nu doresc să își înscrie copii la acest curs opţional?

Părinții trebuie să înțeleagă că investiția cea mai mare în copiii lor este educația de calitate. Și o educație sănătoasă nu poate fi decât o educaţie întemeiată pe dragostea de Dumnezeu, de aproapele, pe respectul faţă de poruncile sfinte, faţă de valorile culturale, dar și pe dragostea faţă de muncă, pentru că „munca este cea mai scumpă comoară pentru om” (Pilde 12, 27).

Astăzi, din păcate, majoritatea părinților se mul- țumesc doar cu grija cea trupească și lumească, de a-i îndestula pe copiii lor cu bunuri materiale, făcând abstracție de educația creștină, cu referire la care, Sfântul Apostol Pavel, atunci când vorbește creștinilor din Efes despre obligaţiile lor, între altele le poruncește: „Și voi, părinţilor, creșteţi pe copiii voștri în mustrarea și învăţătura Domnului” (Efeseni 6, 4). Noi, părinții, trebuie să conștientizăm faptul că numai educația creștină poate forma niște caractere tari și cinstite, dacă dorim într-adevăr aceasta pentru copiii noștri.

Cu ce poate contribui statul la îmbunătățirea actului de predare a Religiei în școli?

Educația religioasă în școală trebuie să recunoaștem că este și parte a misiunii Bisericii Ortodoxe și de aceea, pentru realizarea acesteia este necesar din partea statului oferirea unui cadru legal, dar și o oarecare susținere mult mai activă decât la momentul de faţă. Când spun aceasta, mă refer în primul rând la introducerea orei de religie în trunchiul comun al disciplinelor din învățământul preuniversitar, așa încât actul predării acesteia să aibă o stabilitate și o formă constantă, dar și o recunoaștere deplină a ei alături de celelalte discipline predate. Căci, astăzi Biserica, cu propriile ei finanțe și forțe, încearcă să acopere urmările mult prea grave rămase din perioada regimului totalitar-comunist.

A intervievat Oleg Carp, 

Univers Pedagogic Pro,Nr. 39 (546), 3 noiembrie 2016, 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com