Header image

Este de la Dumnezeu ca tu să fii încercat…

9:24, sâmbătă, 3 ianuarie, 2015 | Cuvinte-cheie: , , ,

Este de la Dumnezeu ca tu să fii încercat, deoarece El te pregăteşte pentru luptă; El te instruieşte. Exact precum soldaţii care sunt pregătiţi cu multă sudoare în exerciţiile lor. Acolo, mai întâi, ei învaţă teoria războiului, şi apoi, la sunetul trompetelor ce anunţă adevăratul război, întrucât ei au fost deja pregătiţi, ei se aruncă în luptă cu deplina siguranţă că ştiu cum să lupte şi sunt gata să se jertfească pentru cauza şi ideologia lor. Şi tu te afli într-o situaţie asemănătoare: deoarece aţi fost chemaţi spre a deveni ostaşi ai lui Hristos şi spre a lupta împotriva vrăjmaşului Său, El te pregăteşte ca să-ţi dovedeşti dragostea faţă de El. „Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte”(Ioan 14, 21). Fiţi curajoşi, copiii mei; rămâneţi loiali şi credincioşi Celui Care v-a iubit cu o dragoste desăvârşită.

Înainte de a începe o bătălie, generalii ridică moralul soldaţilor prin intonarea diferitelor cântece de bătălie şi prin istorisirea diferitelor fapte eroice pentru a le aprinde simţul jertfei de sine. Această tactică le dă tărie şi eroism în bătălia ce urmează. Prin urmare, şi noi trebuie să ne gândim, aşa cum au făcut sfinţii, la luptele mucenicilor şi ale sfinţilor monahi: la felul în care au trăit ascetic, la felul în care au renunţat la lume şi la toţi cei ai lor şi la felul în care nimic nu i-a oprit să meargă pe calea ce duce la Iisus. Această meditaţie îţi va întări enorm buna ta dispoziţie şi intenţie, deoarece au fost mulţi care n-au fost conştienţi de capcanele ascunse şi prin urmare, sufletele lor au căzut în ispită şi au pierdut nădejdea vieţii celei veşnice. Meditează la dragostea Hristosului nostru; dragostea Domnului nostru întrece cu mult orice altă dragoste naturală. Cu cât renunţăm mai mult, cu atât mai mult ne vom bucura de dragostea lui Dumnezeu.

Să privim sus, acolo unde stă Iisus de-a dreapta Tatălui ceresc. Să ne aţintim ochii Sus, căci lucrurile veşnice şi nepieritoare sunt Sus, nu jos, căci tot ce este aici e praf şi cenuşă. Meditează la splendoarea cerului: nemărginita înţelepciune a lui Dumnezeu este acolo; comorile dragostei dumnezeieşti se află acolo; viaţa fără de chinuri este acolo; lacrimile şi suspinele ne vor fi luate acolo; doar bucuria, dragostea, pacea, un Paşte veşnic şi un praznic nesfârşit sunt acolo.

O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu!”(Rom. 11, 33).

Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El”(I Cor. 2, 9). îngrijeşte-te de rugăciune; perseverează în rugăciune, rămâi neclintit în ţelul tău sfânt. Rămâi lângă Iisus ca să trăieşti cu bucurie duhovnicească. Nu există fericire nicăieri în afară de cea întru Hristos. Aşa numita „fericire” înafara lui Hristos este incorect numită fericire, deoarece este dobândită cu mijloace vrednice de dojană şi îl duce pe om la veşnica nefericire.

Luptaţi, copiii mei; îngerii pregătesc cununi cu flori din rai. Hristosul nostru consideră lupta ca pe o mucenicie – ce poate fi mai minunat decât să fii mucenic pentru Hristos!

Din Părintele Efrem Filotheitul, Comori duhovniceşti din Sfântul Munte Athos culese din scrisorile şi omiliile Avvei Efrem, traducere de prof. Paul Bălan, Editura Buna-Vestire, Bacău, 2001, p. 97-99

Contact Form Powered By : XYZScripts.com