Header image

Imediat ce te-ai trezit, primul tău gând să se îndrepte către Dumnezeu…

Forţează-te să te trezeşti dimineaţa devreme şi împlineşte-ţi programul bine stabilit dinainte. Imediat ce te-ai trezit, primul tău gând să se îndrepte către Dumnezeu: fă-ţi semnul Crucii, mulţumeşte-I pentru noaptea ce a trecut şi pentru mila Sa faţă de tine. Roagă-te ca Domnul să-ţi călăuzească gândurile, sentimentele şi dorinţele, încât tot ceea ce spui sau lucrezi să fie potrivit voii Sale.

Când te îmbraci, adu-ţi aminte iarăşi de prezenţa Domnului şi de Îngerul tău Păzitor. Cere-I Domnului să te îmbrace în veştmântul mântuirii.

După ce te-ai spălat, aşază-te la rugăciune. Roagă-te în genunchi, cu concentrare, cu evlavie şi sfială, ca şi cum ai avea în faţa ochilor pe Atotputernicul. Cere-i Domnului să-ţi dea credinţă, nădejde şi dragoste, pace sufletească şi răbdare ca să poţi duce tot ceea ce această zi îţi va aduce, chiar greutăţi şi necazuri. Roagă-te ca Dumnezeu să binecuvinteze munca ta. Cere-i ajutorul ca să poţi duce la capăt treburile ce le ai de făcut, ferindu-te de orice păcat.

Dacă poţi, citeşte ceva din Biblie, în special din Noul Testament şi din Psalmi. Citeşte cu scopul de a primi puţină lumină în suflet, care astfel se face mai sensibil la cele duhovniceşti. După ce ai citit puţin, stai şi gândeşte-te la ce ai citit, apoi continuă tot aşa mai departe, ascultând ceea ce Domnul îţi spune în sufletul tău.

Încearcă să-ţi dedici măcar 15 minute pentru suflet, pentru meditaţia duhovnicească, sporindu-ţi astfel credinţa, şi folosindu-ţi sufletul prin cele citite.

Întotdeauna mulţumeşte Domnului că nu te-a lăsat să pieri în păcate, ci poartă de grijă prin orice mijloc să te călăuzească spre Împărăţia Cerurilor.

Începe fiecare dimineaţă de parcă acum te-ai hotărât să devii creştin şi doreşti din tot sufletul să trăieşti după poruncile lui Dumnezeu.

Începând lucrul, străduieşte-te ca orice lucrezi să fie spre slava lui Dumnezeu. Nu începe nimic fără rugăciune, pentru că orice faci fără rugăciune se va dovedi a fi zadarnic sau chiar dăunător. Cuvintele lui Hristos rămân mereu valabile: Fără Mine nu puteţi face nimic.

Trebuie să-L urmăm pe Mântuitorul nostru, Care a ajutat pe Dreptul Iosif şi pe Fecioara Maria, lucrând împreună cu ei. În timp ce muncim, să ne păstrăm o stare sufletească bună, încrezându-ne permanent în ajutorul lui Dumnezeu. Este un lucru bun să repetăm neîncetat rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa.

http://www.crestinortodox.ro/

8615758-md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com