Header image

În aceste sfinte zile ale Postului Mare Mântuitorul Hristos ne cheamă în mod deosebit pe toți să ne pocăim

11:05, luni, 18 aprilie, 2016 | Cuvinte-cheie: , ,

Biserica noastră o sărbătoreşte astăzi, în Duminica a cincea a Postului Mare, pe Cuvioasa Maria Egipteanca. Această zi a fost una plină de încărcătură duhovnicească pentru mănăstirea de maici „Sfîntul Simeon Stîlpnicul” din s. Neculăeuca, r. Orhei.

La serviciul divin, obștea monahală s-a bucurat de prezența dlui Conf. univ. dr. Vasile Timiș, Profesor al Facultății de Psihologie și Științele Educației și al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca, România.

Cu această ocazie a fost oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Biserica de iarnă cu hramul „Sfîntul Simeon Stîlpnicul” de către PC Părinte Arhimandrit Irinarh (Rusu), duhovnicul acestei mănăstiri.

Cu binecuvântarea PC Părinte Arhim. Irinarh, dl Profesor a susținut după rugăciunea domnească un cuvânt de învățătură.

Domnul Profesor Vasile Timiș a prezentat celor prezenți viața Cuvioasei Maria – o femeie cu multe încercări în tinerețile ei, care a ajuns mai apoi, timp de 47 de ani, să se roage cu o forță nemaiîntâlnită, sfințind pustiul cu rugăciunile ei și făcând din el „o tindă a Raiului ceresc”.

În aceste sfinte zile ale Postului Mare Mântuitorul Hristos ne cheamă în mod deosebit pe toți să ne pocăim, pentru că El ne primeşte pe toţi, chiar și pe cei mai mari păcătoşi.

Modelul adevărat de pocăiță și sfințenie al Cuvioasei Maria Egipteanca ne arată tuturor cât de minunat poate lucra harul lui Dumnezeu în omul care se pocăieşte. Deoarece, atât de mult schimbă harul lui Dumnezeu pe omul păcătos care se pocăieşte profund, încât îl poate ridica spre lumina Împărăţiei cerurilor, pe care o pregustă sfinţii încă din lumea aceasta.

Rânduirea de către Sfinții Părinți a prăznuirii Cuvioasei Maria Egipteanca în această duminică a cincea din post reprezintă o întărire spirituală şi o speranţă pentru noi, care dorim să ne unim cu Hristos și să ne sfințim viaţa, în ciuda tuturor căderilor și ispitelor pe care le întâlnim în fiecare zi.

„Neştiind dumnezeieştile porunci, ai întinat chipul cel dumnezeiesc; dar prin dumnezeiască purtare de grijă, iarăşi l-ai curăţit îndumnezeindu-te, cuvioasă, prin faptele tale cele de sfinţire”.

a consemnat Sergiu Crudu

Contact Form Powered By : XYZScripts.com