Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir aniversează împlinirea vârstei de 69 de ani - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir aniversează împlinirea vârstei de 69 de ani

8:35, miercuri, 18 august, 2021 | Cuvinte-cheie:

Miercuri, 18 august 2021, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir aniversează împlinirea vârstei de 69 de ani.

„Esența vieții este Dumnezeu. Să învățăm a-L căuta și-L vom afla.” este unul dintre îndemnurile Înaltpreasfinției Voastre, care Vă caracterizează în cei 69 de ani de viață, dar mai ales în cei 32 ani de arhierie, Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit.

Cei care slujesc Biserica sunt aleşi de Dumnezeu. Ales aţi fost și Înaltpreasfinția Voastră, aşa cum spune Sfânta Scriptură „din pântecele mamei”, şi această alegere s-a dovedit pe tot parcursul vieţii.

Viața și activitatea Înaltpreasfinției Voastre reprezintă o dovadă vie a faptului că slujirea Bisericii este un drum al Crucii, un drum al urmării lui Hristos, de a sluji tuturor și fiecăruia.

La ceas aniversar, cu multă osârdie ne rugăm Atotţiitorului să Vă ţină sănătos şi vrednic la cârma Drept-măritoarei Biserici strămoşeşti, astfel încât şi de acum înainte cu nestrămutată hotărâre şi încredere în Domnul să duceţi cu bine Corabia spre limanul mântuirii.

Rugându-ne lui Hristos cel pururea veșnic şi Preasfintei Sale Maici spre a Vă îndruma şi a Vă ocroti, Vă asigurăm încă o dată de cele mai nobile sentimente pe care vi le purtăm.

Întru mulți, buni, fericiți și sănătoși ani, Înaltpreasfinția Voastră!

ISPOLA ETI DESPOTA!

Direcția mitropolitană

Sursa: www.mitropolia.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com