Înarmați-vă cu rugăciune ! - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Înarmați-vă cu rugăciune !

Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui Tău, Care este întru ascuns; și Tatăl tău, Care vede întru ascuns, îți va răsplăti ție la arătare. (Matei 6, 6)

La temelia fiecărei vieți sfinte trebuie să se afle o convorbire vie, statornică, a sufletului cu Dumnezeu, în tainița inimii, departe de oameni, față către față, dacă se poate spune așa, cu Domnul Însuși. Întreaga însemnătate a rugăciunii stă în această relație nemijlocită, strânsă și personală a omului cu Dumnezeu, prin care omul află intrare în tronul Celui Preaînalt. Fără îndoială, peste tot și întotdeauna suntem în prezența lui Dumnezeu, dar Însuși Hristos ne-a arătat că trebuie neapărat să ne retragem pentru a ne ruga în singurătatea odăii noastre, și experiența ne arată întregul folos al unei asemenea retrageri atunci când devine obișnuință.

Acolo, în acest sanctuar al nostru, departe ce este pământesc, omenesc, vom găsi izvor de apă vie pentru a ne potoli setea duhovnicească, iar flacăra credinței ni se va aprinde cu puteri noi; acolo ne vor fi date aripi pentru a zbura fără de primejdie peste adâncul îndoielilor şi păcatului. Să căutăm așadar, însingurarea, și în ea Îl vom găsi pe Tatăl nostru ceresc; întru lumina feței Sale cu conștiința vie a a iubirii Lui părintești, vom învăța să ne rugăm. Deși Domnul nu cere de la noi rugăciuni lungi și nu socoate a fi un merit rostirea de vorbe multe, trebuie totuși ca, începând ziua, în care poate că ne așteaptă nu puține griji și greutăți, să prindem puteri noi în singurătatea odăii noastre. Acolo vom pune la picioarele Lui tot ce ne sperie la lucrarea ce ne așteaptă și, chemând binecuvântarea Lui asupra lucrării acesteia, luminați de lumina Lui, plini de Duhul Lui,a, să ieșim fără frică în întâmpinarea încercărilor ce ne așteaptă.

Să fim convinși că fiecare dată când ne înfățișăm lui Dumnezeu, chiar și doar pentru scurtă vreme, vom primi binecuvântare de Sus, și Tatăl Ceresc, Care vede întru ascuns, ne va răsplăti nouă la arătare.

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu, Ed. Cartea Ortodoxă

www.cuvantul-ortodox.ro

15044887_614659975380717_1121085985_o

Contact Form Powered By : XYZScripts.com