Header image

Internetul în mediul eclesiastic din Republica Moldova 1999-2015

11:14, marți, 20 octombrie, 2015 | Cuvinte-cheie: , , , , , ,

„Internetul poate fi un instrument unical şi un amvon al predicii creştine.

Este nevoie ca acele posibilităţi care ni le oferă astăzi internetul să le folosim la maxim în folosul Bisericii şi a creştinilor noştri.”

(Patriarhul Kiril, Cuvînt rostit la lansarea canalului oficial al B.O.R în youtube.com 10.10.2010)

Prezenţa masivă a oamenilor în reţeaua internet, acest „neo Areopag” al zilelor noastre, nu este o noutate, ba dimpotrivă este ceva ce ţine de normalitate şi de cultura comunicării.

Anul acesta reţeaua globală cunoscută mai mult sub numele de Internet, a împlinit 24 de ani, de la prima conexiune reuşită dintre un server şi un browser.

Nimeni nu ar fi crezut la acea vreme ca acest act mărunt va schimba pentru totdeauna felul în care oamenii vor comunica şi că va marca debutul unui nou stil de viaţă, cu acces instant la prieteni, familie, colegi sau chiar persoane necunoscute.

Timp de mai bine de două decenii această reţea s-a răspândit atât de rapid, încât astăzi dacă e să credem statisticii oficiale peste 20% din locuitorii globului sunt dependenţi de World Wide Web.

Motivaţia pentru prezenţa creştină în internet, a fost formulată încă la sfârșitul secolului trecut de mitropolitul de Smolensk şi Kaliningrad, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe ruse – Kiril. „Acolo unde sunt oamenii acolo trebuie să fie prezenţi şi preoţii Bisericii. Preotul (creştinul) trebuie să semene Cuvântul lui Dumnezeu peste tot unde este posibil, chiar şi comunicând online pe site-uri şi în reţelele de socializare”.

În mediul ecleziastic din Republica Moldova primele prezenţe în internet – au fost posibile prin anumiţi clerici şi mireni creştini ortodocşi râvnitori, care au manifestat un interes sporit pentru construcţia primelor pagini de spiritualitate creştină autohtone.

Prima pagină de spiritualitate creştin-ortodoxă din Republica Moldova şi anume Revista de spiritualitate ortodoxă EKKLESIA, a fost construită în anul 1999, la iniţiativa şi cu binecuvântarea adormitului întru fericire Prea Sfinţitului Dorimedont, episcop de Edineţ şi Briceni şi cu purtarea de grijă a ierodiaconului Savatie Baştovoi. De construcţia propriu zisă a paginii, s-a ocupat domnul Leonid Leviţchi (Programist, Consultant în Tehnologii Informaţionale).

Colectivul de redacție era alcătuit din redactorul principal: ierodiaconul Baştovoi şi o seamă de călugări de la mănăstirea Noul-Neamţ (Chiţcani), având colaborări cu centrele culturale din România (Bucureşti, Iași, Timişoara, Arad, Sibiu ş. a.), cît şi în Moscova, Patriarhia Georgiei, New-York şi altele.

Construită pe domeniu gratuit www.ekklesia.tk , această pagină mai mulţi ani la rând a fost de un mare folos şi s-a bucurat de o mare popularitate în rândul creştinilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Aşadar „Letopiseţul” paginilor web de spiritualitate creştină ortodoxă din Republica Moldova, începe cu Revista de spiritualitate ortodoxă EKKLESIA.

În continuare ne propunem să facem o scurtă trecere în revistă, în ordine cronologică a celor mai apreciate resurse de spiritualitate creştină ortodoxă din Republica Moldova, de la 1999 până în prezent.

 

 1. Revista EKKLESIA, www.ekklesia.tk – alcătuită din următoarele rubrici:

Ortodoxia necunoscută – Studii de spiritualitate ortodoxă.

Viaţa Bisericii – Comentarii la unele fenomene precum: ecumenismul, asaltul sectelor, probleme interne şi externe ale vieţii bisericeşti contemporane.

Viața în Hristos – Vieţile şi sfaturile creştinilor care, prin viața lor, s-au făcut pildă de sfinţenie pentru noi.

Ghidul Misionarului – Cazurile de înstrăinare de Biserică şi moduri de reabilitare. Sfaturi practice despre cum trebuie să acţioneze ortodocşii în relaţiile lor cu reprezentanţii altor confesii.

Artă & Cultură – Cultura şi arta laică şi felul în care poate fi ea folosită în predica ortodoxă, în spiritul Sfinţilor Părinţi. Cum să evitam pericolele alunecării în „artistism” şi intelectualism.

Educaţia Creştină – Sfaturi pentru familişti şi adolescenţi. Pagini ortodoxe pentru copii. Problemele tinerilor.

 1. Ziarul Opinii şi Credinţe fondat la 14 ianuarie 2003, www.opinii.tk

Publicaţie periodică a tinerilor ortodocşi din Basarabia.

Ziarul Opinii şi Credinţe, această publicaţie a fost fondată la fel de ieromonahul Savatie Baştovoi – Redactor principal, avându-i alături pe Mihai Costiș, Vitalie Zelinski şi Leonid Leviţchi.

Aceste proiecte îndrăzneţe pentru acele timpuri, Revista de spiritualitate ortodoxă EKKLESIA şi Ziarul Opinii şi Credinţe au fost primele făclii de spiritualitate creştină aprinse în internetul din Republica Moldova. Din păcate ambele proiecte s-au stopat odată cu plecarea părintelui Savatie Baştovoi în România şi deşi aveau o mare perspectivă misionară şi de cultură creştină nu a mai fost reluate.

 1. Ziarul Curierul ortodox

Începînd cu 12 februarie 2002, apare varianta electronică a publicaţiei Curierul Ortodox: http://www.geocities.com/ cortodox.

Alte aderese: www.cortodox.tk

Versiunea nouă: http://curierulortodox.info/

Cea mai mare amprentă asupra internetului creştin din Republica Moldova a lăsat-o pagina de internet a ziarului Curierul ortodox. Începând cu 12 februarie 2002, apare prima versiune electronică a ziarului Curierul ortodox, care a fost prilej de bucurie duhovnicească şi o sursă de informare demnă de încredere pentru majoritatea internauţilor creştini, interesaţi de Ortodoxie şi de activitatea misionară a Bisericii Ortodoxe din Moldova.

De menţionat faptul că pagina de internet a ziarului Curierul ortodox până în anul 2005 când a fost lansată prima versiune mitropolia.md (Pagina oficială a Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove) a fost unica sursă electronică, care pe lângă mai multe rubrici legate de Ortodoxie, reflecta parţial activitatea B.O.M (Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldovei) ex: Viaţa bisericii, din agenda Mitropolitului, Pastorale şi alte acte oficiale bisericeşti.

 1. Forum Teologic Otodox

anul înființării: 2005 (versiunea veche), versiunea nouă din aprilie 2007

Autor: Ieromonah Petru Pruteanu

Forum Teologic Ortodox – http://forum.teologie.net/ – cel mai vizitat forum creştin ortodox din Rep. Moldova, a fost înfiinţat de către ieromonahul Petru Pruteanu în anul 2005 (versiunea veche) iar din aprilie 2007 a fost lansată versiunea nouă.

Astăzi Forum Teologic Ortodox are peste 1000 de membri înregistraţi, care au discutat peste 1300 subiecte şi au publicat peste 18.000 de mesaje.

 1. Pagina oficială a Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove, www.mitropolia.md

Anul înfiinţării: 2005 (versiunea veche), versiunea îmbunătăţită din a doua jumătate a anului 2006.

O versiune nouă pe platformă cms a rulat în perioada  septembrie 2008 – aprilie 2012

Versiunea rusă și engleză din decembrie 2010. (responsabili Protodiaconul Oleg Pascal și diaconul Constantin Cojocari)

Prima versiune a paginii mitropolia.md a fost îngrijită de Alexei Galiţ, fost decan al Facultăţii de Teologie din Chişinău.

Între anii 2007-2012 responsabil de www.mitropolia.md a fost Prot. Octavian Moșin, care a implementat și ultima versiune îmbunătățită a paginii mitropolitane pe platfomra wordpress.

Responsabil de varianta actuală a paginii (versiunea nouă din aprilie 2012) este Nicolae Cârlig.

 1. Pagina P.S. Petru de de la mănăstirea Hîncu

www.eph.md; http://episcopia-ungheni.md/

anul înființării: iunie 2006 (versiunea veche), mai 2007 (versiunea nouă)

P.S. Petru (Musteaţă)

În perioada 2006-2011 Eph.md a fost una dintre cele mai active pagini de spiritualitate creştină ortodoxă din Republica Moldova. Deşi pagina se intitulează a P.S. episcop Petru, totuşi cuprinde în sine mai mult decât biografia şi activitatea Preasfinţitului Petru dar şi aşa rubrici ca Viaţa în Mănăstire, Învăţătură de Credinţă Ortodoxă, Casa Copilului (Casa de Copii „Preafericitul Iosif)

Iniţiatorii acestei pagini abordează o tematică largă şi anume: Ştiri din viaţa bisericii, Ortodoxia în lume, Articole polemice, Zorile Apocalipsei etc.

În 2011 a fost lansată pagina oficială a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni http://episcopia-ungheni.md/, iar odată cu lansarea acesteia proiectul www.eph.md a fost închis.

 1. Portalul tineretului ortodox din Rep. Moldova, www.logos.md

www.logos.md/forum/

anul înfiinţării: februarie 2007

Autori: Viorel Cerneavschi, Andrei Staver şi Alexandru Leașcenco.

Scopul paginii logos.md – de a prezenta ce e cu adevărat Ortodoxia, de a promova valorile creştine printre tineri.

Scopul forumului www.logos.md/forum/

– ca tinerii să obţină un răspuns creştin la întrebările pe care le frământă.

– de a forma o comunitate creştină în jurul portalului Logos.

– de a organiza diferite acţiuni de binefacere.

– organizarea periodică de întâlniri nevirtuale – offline-uri cu tinerii interesaţi de Ortodoxie.

Între anii 2007-2009 tinerii de la logos.md au creat o bogată arhivă de materiale audio şi video în limba română şi rusă care la momentul de faţă numără în jurul la 1,5 TB.

 1. Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Iacov Persul, loc. Sireţi, r. Străşeni, www.manastirea-sireti.md

anul înființării: martie 2007

Arhimandrit Porfirie (Dobre)

 1. Teologie Ortodoxă, www.teologie.net

anul infiinţării: aprilie 2007

Autor: Ieromonah Petru Pruteanu

Între resursele creştine autohtone, pagina Teologie Ortodoxă, s-a evidențiat prin bogata sa Biblioteca Electronică, care în decursul a trei ani a fost îmbogăţită sistematic cu : Texte Liturgice, Cărți, Monografii, Disertaţii, Cursuri, Studii, articole şi recenzii, Traduceri şi altele.

Pagina teologie.net pe parcursul ultimilor ani, a mai reflectat activitatea Şcolilor teologice din cadrul Episcopiei de Edineţ şi Briceni şi a Mănăstirii cu hramul „Naşterea Domnului” din s. Zăbriceni r. Edineţ şi a oferit materiale despre Episcopia de Edineţ şi Briceni (mănăstiri, blagocinii, parohii).

 1. Personalităţi basarabene, Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă data, www.personalitatibasarabene.info

anul înființării: iunie 2007

Construită iniţial pe platforma gratuită wordpress, după care la începutul anului 2008, proiectul a fost trecut pe domeniul propriu .info

Autor: Bortă Mihail, Romeo Semeniuc.

Scopul www.personalitatibasarabene.info: Redescoperirea păstorilor spirituali ai Basarabiei, sf. sec. 19 – înc. sec.20.

 1. Mănăstirea Sf. Treime, Frumoasa, www.frumoasa.md

anul înfiinţării: 4 octombrie 2007

Pagină înfiinţată la iniţiativa Arhimandritului Ambrozie (Munteanu), duhovnicul mănăstirii Frumoasa, s. Frumoasa, r. Călăraşi.

 1. Blogul bisericii Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, www.bisericaortodoxa.blogspot.com

anul înființării: aprilie 2008

Pagină înfiinţată la iniţiativa Prot. Severian Gheras, parohul bisericii cu hramul Sf. Mare Mucenic Ioan cel nou de la Suceava din Chişinău.

 1. Portalul Ortodoxia. Biserica Sf. Treime din s. Lucășeuca, www ortodoxia.md

anul înființării: 1.02. 2009

Pagină înfiinţată la iniţiativa Prot Iulian Raţă, parohul bisericii cu hramul Sf. Treime din s. Lucășeuca, r. Orhei.

Ortodoxia.md – un portal misionar creştin relativ nou, dar care într-o perioadă scurtă de timp, a câștigat simpatia atît creştinilor din Rep. Moldova cît şi a celor din România. „O versiune mai veche nu am avut. Cu această versiune am început, îmbogăţindu-o pe parcurs pe cât ne-a stat în puteri şi pe cât a binecuvântat Domnul nostru de sus!” (Pr. Iulian Raţă).

Ortodoxia.md în nici doi ani de activitate, a adunat o bogată arhivă creştină, expusă în următoarele rubrici:

Ştiri religioase, Articole Ortodoxia.md, Articole preluate, Descoperă ortodoxia, Acatiste, paraclise Şi rugăciuni, Întreabă preotul, Biserica Sfânta Treime, Calendar creştin ortodox, Colinde (audio), Articole de la vizitatori, Poezie ziditoare de suflet, Mănăstiri Şi locuri sihastrice din Basarabia, Proloagele Sfinţilor şi a Sfintelor, Biblioteca creştinului ortodox, Bibliotecă audio/muzică ortodoxă, Bibliotecă video, Gustări de post, Site-uri ortodoxe, Galeria foto, Harta sitului, Contacte, Religia în şcoală (material didactic).

Un element important al paginii ortodoxia.md îl constituie calendarul creştin ortodox pe stil vechi şi nou, cu pomenirea sfinţilor de peste an, şi care mai cuprinde în sine următoarele secţiuni: Evanghelia zilei, Apostolul zilei, Rugăciunea zilei, File din Pateric, Pilda zilei, Biblia într-un an.

 1. Toaca. Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul, www.toaca.md

arhiva electronică a paginii începe cu Nr. 6, din iunie 2009.

 1. Moldova Creştină – Portalul misionar creştin, www.moldovacrestina.info

anul înființării: noiembrie 2009

Portalul misionar creştin Moldova Creştină, a apărut dintr-o necesitate stringentă a vremurilor în care trăim. Astăzi, când prozelitismul sectar a invadat de-a binelea întreg spaţiul virtual, o mână de creştini ortodocşi, au venit în întâmpinarea oamenilor însetaţi de Dreptate şi Adevăr, cu această pagină, al cărei scop este de a aduce la cunoştinţa tuturor mulţimea de ramificaţii sectare, care de peste o sută de ani sapă necontenit la temelia Bisericii Creştine Apostolice.

 1. Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Ghidighici, Municipiul Chişinău, www.biserica-ghidighici.md

Anul înființării: noiembrie 2010

Pagină înfiinţată la iniţiativa Pr. Maxim Melinti, parohul bisericii cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Ghidighici, municipiul Chişinău.

 1. Academia de Teologie Ortodoxă din republica Moldova, www.teologie.md

Pagina Academiei de Teologie Ortodoxă Moldova

 1. Tineretul Ortodox, http://tineretulortodox.md/ pagina Asociației Studenților Creștini Ortodocși din Republica Moldova de pe lângă biserica “Întâmpinarea Domnului” a Universităţii de Stat din Republica Moldova.

Anul înființării: octombrie 2011

Pagina reflectă activitățile ASCO și dezvoltă următoarele rubric: Descoperă Ortodoxia, Descoperă Familia, Sfaturi tinerilor, De la suflet la suflet.

 1. Moldova Ortodoxă, www.ortodox.md, portal de gândire şi atitudine creştin-ortodoxă

Anul înființării: noiembrie 2012

Fondatori: Prot. Octavian Moșin și Pr. Mihail Bortă

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu de aproape trei ani activează portalul creştin-ortodox din Republica Moldova – www.ortodox.md, care a cooptat peste cincizeci de slujitori, teologi, jurnalişti şi intelectuali ce abordează tematica religioasă.

Portalul propune ştiri din viaţa bisericească, articole, interviuri, opinii şi comentarii, realizate de colaboratorii săi, dar şi culese din alte surse mediatice. Totodată, sunt arhivate imagini, secvenţe video, sunt prezentate sfintele lăcaşe şi aşezăminte din republică.

Portalul „Moldova Ortodoxă” www.ortodox.md activează pentru a împărtăși tuturor bucuria credinței ortodoxe. Datorită portalului, oamenii primesc răspunsuri la diverse întrebări. Cineva îşi găseşte calea către Biserică, cineva pătrunde în esenţa scrierilor Sfinților Părinți, cineva reuşeşte să depășeacă problemele de familie, în timp ce altcineva s-a decis să-şi dezrădăcineze patimile.

 1. Portalul Protopopiatelor și bisericilor din mun. Chișinău, http://protopopiatchisinau.md/

Anul înființării, septembrie 2013

Pagina a fost concepută cu purtarea de grijă a Protopopului Sectorului I Chișinău, Prot. Mitr. Vadim Cheibaș. În paginile portalului se reflectă activitatea parohiilor din raza municipiului Chișinău.

Categoria bloguri personale

În ultimul timp se observă o tendinţă tot mai evidentă de lansare a blogurilor personale ale unor slujitori deja cunoscuţi în societate pentru intensa lor activitate pastoral-misionară.

Perioada recentă este marcată de apariţia unor valoroase bloguri teologice de autor, care conţin informaţii foarte utile din punct de vedere duhovnicesc pentru cititorii de toate vârstele şi de toate categoriile sociale. Aici aş putea să menţionez nume ca PS Ioan (Moşneguţu), Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Moldovei – www.ioanmosnegutu.info, Prot. Mitr. Octavian Moşin – www.octavianmosin.info, Arhim. Augustin (Zaboroșciuc) – www.arhimaugustin.info, Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu, Consilier Cultural al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove – www.nicolaeciobanu.wordpress.com, etc. De menţionat faptul că aceşti autori şi-au luat foarte în serios misiunea şi responsabilitatea pe care şi-au asumat-o faţă de cititori, postând permanent lucrări originale, create din dorinţa de a fi alături de cei aflaţi în căutare şi dornici să găsească răspunsuri pentru întrebările care le frământă sufletul şi mintea. Vorbind despre responsabilitate, originalitate şi promptitudine, menţionăm cele trei condiţii absolut indispensabile pentru crearea şi menţinerea unui blog. Fiecare persoană care doreşte să-şi împărtăşească gândurile în mediul on-line, mai ales dacă este vorba de subiecte de ordin spiritual, trebuie să fie conştientă că scrierile sale vor forma opinii ce vor afecta direct conştiinţa religioasă a cititorilor, motiv pentru care trebuie să cunoască foarte bine lucrurile despre care scrie. Titularul de blog trebuie să mai ştie că oamenii au nevoie de content original, nu de texte preluate din alte surse, fie ele electronice sau nu, pentru că o pagină web care conţine preluări în abundenţă, în scurt timp încetează de a mai fi vizitată, iar proprietarul blogului este pus într-o situaţie delicată din cauza propriei sale inconştienţe. E bine să apară cât mai multe bloguri Ortodoxe, însă acestea trebuie lansate în cunoştinţă de cauză (mai ales că modele demne de urmat în acest domeniu sunt), pentru a nu transforma în scurt timp o pagină abia lansată într-o epavă informaţională.

Internetul în mediul eclesiastic din Republica Moldova 2001-2015 Concluzii:

În cei aproape cincisprezece ani de muncă în domeniul resurselor creştine din internetul autohton, s-a reuşit crearea unei prezenţe solide în blogosfera ortodoxă autohtonă.

Prezenţa paginilor creştine, au adus şi rezultatele aşteptate şi anume: Propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, a fost posibilă în tot întinsul fără de margini ale internetului (forumuri, reţele sociale, bloguri); Catehizarea în rândurile tinerilor şi a catehumenilor şi nu în ultimul rând prin implicarea activă a Bisericii în mediul online, s-a arătat că Biserica Creştină Ortodoxă nu este un vas învechit bun de dat la fier uzat, ci dimpotrivă a fost, este şi v-a rămâne acel Stâlp puternic de consolidare şi de întărire spirituală a societăţii.

Preoţilor şi mirenilor implicaţi activ în răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu în mediul online, le dorim ca Misiunea lor să fie bine primită întru Slava Sfintei Treimi. Iar de pe poziţiile „cucerite” până acuma, cu atâta muncă şi efort să nu dea înapoi, ci să meargă tot înainte propovăduind pe Hristos şi Evanghelia Sa.

Preot Mihail Bortă

material publicat în volumul Conferinţei ştiinţifice

„Educaţie şi viaţă spirituală în Basarabia. Tradiţii şi perspective.”

Chișinău, 2015

Contact Form Powered By : XYZScripts.com