Între frați și surori trebuie să existe o prietenie solidă și tandră - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Între frați și surori trebuie să existe o prietenie solidă și tandră

Între frați și surori trebuie să existe o prietenie solidă și tandră. În inimile noastre și în viața noastră trebuie să păstrăm și să cultivăm tot ce este frumos, adevărat, sfânt. Pentru ca relațiile prietenești din propria noastră casă să fie profunde, sincere și calde, trebuie să fie formate de părinți, care ajută sufletele să se apropie.

Nu este pe lume prietenie mai curată, mai bogată și mai roditoare decât în familie, dacă dezvoltarea acestei prietenii este direcționată așa cum trebuie. Tânărul trebuie să fie mai respectuos față de sora sa decât față de orice altă tânără de pe lumea asta, iar tânăra, atâta timp cât nu are soț, trebuie să-și considere fratele cel mai apropiat om din lume. Ei trebuie să se păzească unul pe celălalt de primejdii și de căile amăgitoare și pierzătoare. Chiar dacă între ei se află mări și continente, dragostea lor va rămâne întotdeauna devotată, puternică și credincioasă. Viața este prea scurtă ca s-o irosim luptându-ne și certându-ne între noi, mai ales în cercul sacru al familiei.

Orice soră devotată, poate să-și înrăurească foarte puternic fratele, și înrăurirea ei îl va purta în viață, ca un deget al lui Dumnezeu, pe calea cea dreaptă. În propria casă, prin propriul exemplu arată toată frumusețea înaltă a feminității adevărate și nobile. Năzuind spre tot ce este gingaș, curat și sfânt în idealul dumnezeiesc al femeii, fii întrupare a virtuții și fă ca aceasta să fie atât de atrăgătoare pentru toți, încât viciul să le inspire întotdeauna numai dezgust. Ei trebuie să vadă în tine o asemenea curăție a sufletului, o asemenea noblețe a duhului, o asemenea sfințenie dumnezeiască, încât strălucirea ta să-i ocrotească întotdeauna, oriunde ar merge, ca un înger care plutește deasupra capetelor lor spre veșnică binecuvântare.

Fiecare femeie să năzuiască, cu ajutorul lui Dumnezeu, spre desăvârșire. Atunci când fratele tău va trece prin ispite, înaintea ochilor lui va apărea viziunea unei asemenea iubiri și curății, încât îi va întoarce spatele cu dezgust celei care-l ispitește. Pentru el femeia va fi obiect fie de repect, fie de dispreț, și aceasta depinde de ceea ce vede în sufletul surorii sale. De aceea sora trebuie să se străduie să câștige dragostea și respectul fratelui său.. iar acesta trebuie să o ocrotească. (Sfânta Muceniță Alexandra, Împărăteasa Rusiei)

Îmi scrii despre ciocnirea neașteptată cu sora…în Scriptură se spune: și cei mai de aproape ai mei departe au stătut (Ps. 37, 12). De altfel, și fără Scriptură viața arată că orgoliul rănit îi îndepărtează unul pe altul și pe cei mai apropiați oameni.

Ce este de făcut? Cu toții avem aceeași neputință, și anume dorința de a ni se da întotdeauna dreptate, iar dorința aceasta și pe ceilalți îi supără, și pe cei care o nutresc îi face vinovați înaintea judecății lui Dumnezeu, pentru că, zice Sfântul Isaac Sirul, în legea evanghelică îndreptățirea de sine nu este îngăduită, ci se spune limpede și de-a dreptul: cui ce lovește peste obrazul drept, întoarce-i-l și pe celălalt (Mt. 5, 39).

Întemeindu-se pe legea evanghelică, toți Sfinții și de Dumnezeu purtătorii Părinți spun într-un glas că biruința împotriva oricărei ispite stă în smerenie și răbdare. Să ne smerim și să ne străduim să răbdăm și noi, și vom afla odihnă sufletelor noastre, după povața Domnului Însuși, Care grăiește: învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletelor voastre (Mt. 11, 29).

Pe deasupra, adu-ți aminte de cuvintele pe care ți le-a zis cândva părintele igumen A., cel de fericită pomenire: „Câtă vreme ne aflăm pe pământ, nu putem petrece fără necazuri; chiar dacă ne-am sui pe nori, nici acolo nu vom scăpa de necazuri, după mărturia Domnului Însuși: în lumea necazuri veți avea, dar îndrăzniți: Eu am biruit lumea” (In 16, 33).

Ascultă și de sfatul lui Varsanufie cel Mare: „Dacă te vei smeri și vei lăsa voia ta înapoia ta, în orice loc vei afla odihnă”. (Sfântul Ambrozie de la Optina)

652x450_087299-relatia-dintre-frate-si-sora-o-relatie-complicata

Sursa: Protoiereul Dimitrie Sokolov, Cum să educăm ortodox copilul :300 de sfaturi înțelepte pentru părinți de la sfinți și mari duhovnici, trad. din lb. rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București 2011, p. 67-71

Contact Form Powered By : XYZScripts.com