Header image

ÎPS Mitropolit Vladimir a sfințit prestolul bisericii din s. Făurești, com. Ciorescu

9:17, miercuri, 22 iulie, 2015 | Cuvinte-cheie: , , ,

În dimineața zilei, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a poposit în s. Făurești, com. Ciorescu, mun. Chișinău, unde a fost întâmpinat de primarul comunei Ciorescu, domnul Ivan Scripnic, credincioși din localitate și din împrejurimi, precum și de un numeros sobor preoțesc.

În continuare, Vlădica Vladimir a sfințit prestolul bisericii cu hramul „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul”, a cărei piatră de temelie a fost pusă de către Mitropolit acum un an.

În continuare, Arhipăstorul l-a decorat pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca), cu Ordinul „Meritul Bisericesc” gr. I, în semn de recunoștință arhierească pentru eforturile depuse de Preacuvioșia Sa pentru edificarea acestui sfânt lăcaș, iar părintele-paroh, s-a învrednicit de Ordinul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, pentru munca depusă spre binele și mărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova.

Mai apoi, Vlădica Vladimir s-a rugat dimpreună cu clerul și poporul în timpul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, după care a fost înconjurată biserica cu citirea din Sfânta Evanghelie.

După Te-Deum-ul de mulțumire, Domnul Ivan Scripnic s-a adresat din numele credincioșilor prezenți, felicitând pe Întâistătător cu prilejul aniversării celor 26 de ani de slujire arhierească, mulțumindu-i pentru ctitorirea bisericii din Făurești, prin dăruirea iconostasului și ale altor prețioase podoabe pentru Casa Domnului, precum și pentru permanenta purtare de grijă duhovnicească pentru creștinii din localitate.

La rândul său, Mitropolitul l-a decorat pe Domnul Scripnic cu Ordinul „Meritul Bisericesc” gr. I pentru toată munca și bunăvoința Domniei Sale, prin care a fost posibilă înălțarea acestei sfinte biserici într-un termen atât de scurt.

Adresându-se poporului dreptmăritor, Înaltpreasfinția Sa a îndemnat pe toți să fie credincioși și cu luare aminte la Învățătura Ortodoxă și să-și pună cu toții nădejdea în Atotputernicul Dumnezeu.

Sursa: www.mitropolia.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com