Header image

Toate lucrurile se leagă şi se dezleagă în Duh

13:53, marți, 14 ianuarie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , ,

Tot ce face omul începe în nevăzut, adică în taina inimii tale, cînd ţi-ai pus în inimă asta Dumnezeu a văzut şi dacă te-ai hotărît pentru acest asta este foarte probabil ca acel lucru o să înceapă să se înfăptuiască cîndva în viaţa ta.

Uitaţi, vă dau o pildă: un monah mi-a spus într-o zi: mă certasem cu un alt monah dintr-o altă mănăstire şi m-am căit după aceea şi am vrut să-mi cer iertare, dar nu mai voia să ştie de mine aşa era de rănit şi mi-am zis ce să fac, mîine-poimîine trebuie să plec, eu vreau să mă apropriu de Sfînta Împărtăşanie, ce să fac, am rănit pe fratele meu, cum o să pot să mă apropriu de Împărtăşanie, cum să continui viaţa pocăinţei mele că nu mă mai primeşte; eu vreau să-i cer iertare şi el nu vrea să audă nimic. Şi zice: mi-am amintit de un cuvînt din Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare. Monahul acesta-i grec şi în greacă, îmi pare rău că în traducerea noastră nu reiese aşa, la pomeniri, după sfinţirea Tainelor cînd spune „pomeneşte Doamne pe cei care ai învrednicit să împărăţească pe pămînt” spune aşa: „glăsuieşte în inimile lor cele bune pentru Biserica Ta, pentru poporul Tău”. Monahul şi-a adus aminte de acest glăsuieşte şi a zis: Doamne! glăsuieşte în inima lui pentru pocăinţa mea, spune-i că mă căiesc pentru ce am făcut, că-i cer iertare şi că eu îl iert. Şi mi-a spus: data următoare cînd l-am văzut parcă nu fusese niciodată nor pe cer, totul dispăruse şi împăcarea lor era deja făcută.

Cînd am auzit cuvîntul ăsta, am sfătuit multe persoane în această direcţie şi aproape de fiecare dată s-au întîmplat minuni dintr-astea.

În legătură cu ce-am vorbit, apropo de faptul că toate se leagă şi se dezleagă în Duh şi în nevăzut, singurul îndreptar pe care-l pot da tuturor este : contactaţi “satelitul Doamne”. Să ne învăţăm cu “Doamne” în toate împrejurările şi să începem cu “Doamne” şi alt îndreptar nu cred că aş putea să dau fără ca pe unul sau pe altul să-l poticnesc. Toate legile îşi au valoarea şi limita lor, dar “Doamne” nu cere nici o limită.

Extras din Parintele Rafail Noica, Conferinta : “Postul si iertarea. Destin si vocatie in ortodoxie”, Alba Iulia, 25 Aprilie 2002
Contact Form Powered By : XYZScripts.com