Mănăstirea "Sf. Cneaz Vladimir", s. Rediul de Jos, r. Făleşti - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Mănăstirea „Sf. Cneaz Vladimir”, s. Rediul de Jos, r. Făleşti

12:38, vineri, 8 noiembrie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

Mănăstire de călugări

cu hramul Sfântul Cneaz Vladimir

Anul înfiinţării: 2001

Administrator – preot Serghei Gligor

Obştea – 2 persoane

Satul Rediul de Jos, raionul Făleşti

Repere istorice. Într-un sătuc de vre-o 130 de suflete se încearcă zidirea unui sfânt aşezământ. Este vorba de satul Rediul de Jos, menționat documentar în anul 1552, unde la un kilometru spre pădurea de stejari bătrâni se vrea a fi o mănăstire cu hramul Sfântul Cneaz Vladimir.

Mănăstirea este amplasată pe locul taberei de muncă şi de odihnă „Ciobănaş”, care după închiderea ei în anii `90 a fost prădată, iar edificiile demolate, rămânând doar cantina. Astfel, în anul 2000 creştinii din sat fac un demers către primăria comunei Albineţul Vechi, solicitând repartizarea terenului fostei tabere pentru construcţia unui sfânt lăcaş. Astfel, se decide alocarea terenului Mitropoliei Moldovei. Conform doleanţelor credincioşilor şi cu binecuvântarea Mitropolitului Vladimir (Cantarean) se decide organizarea unei obşti monahale[1], iar în funcţia de stareţ a fost desemnat egumenul Aviv (Pancu)[2].

În anul 2001 Consiliul local al comunei atribuie mănăstirii un teren de pământ în mărime de 4,2 ha din fondul de rezervă al primăriei.[3]

În sediul fostei cantine este amenajată biserica cu hramul Sf. Cn. Vladimir şi încep sfintele slujbe. Teritoriul este împrejmuit cu gard, iar în prezent se elaborează proiectul unui nou locaş şi se construiesc chilii pentru fraţi.

A fost identificat şi locul pentru cimitir unde recent a fost înhumat ierodiaconul Gurie (Zberea), originar din Iaşi, România.

În mănăstire se păstrează o icoană veche cu chipul Sf. Treimi şi câteva cărţi de slujbă (Penticostar, Mineiu de obşte şi Triod).

Obştea monahală. Primul stareţ al mănăstirii a fost egumenul Aviv (Pancu) care se retrage în anul 2007, aderând la un alt cult religios. Apoi s-au succedat câţiva duhovnici-administratori, printre care pot fi menţionaţi egumenii Zosima (Aftene) de la mănăstirea Izvoare şi Varfolomei (Puitârziu) de la mănăstirea Călineşti.

Conform decretului episcopului Marchel de Bălţi şi Făleşti din 12 aprilie 2011 în funcţia de administrator al mănăstirii este numit preotul Serghei Gligor, care s-a stabilit în sat cu familia, administrând şi paraclisul cu hramul Cuv. Parascheva din incinta cimitirului satului.

De rând cu familia preotului S. Gligor în mănăstire se nevoieşte ierodiaconul Petru (Stratu).

 Prot. Octavian Moşin

material elaborat în cadrul  Institutului de Studii Enciclopedice a AŞM


[1] Mănăstirea a fost înregistrată la Serviciul de Stat pentru Probleme Cultelor de pe lângă Guvernul RM cu Nr. 1504 din 21.02. 2001.

[2] Actualmente arhimandritul Filaret (Pancu), slujitor la mănăstirea Ulmu, Ialoveni din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

[3] A se vedea decizia Nr. 2/9 din 19.03. 2001.

© Foto: Pr. Mihail Bortă

Contact Form Powered By : XYZScripts.com