Header image

Mesajul de felicitare adresat PS Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul sărbătoririi Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Data de 12 iulie a fiecărui an, constituie un prilej de mare bucurie și sărbătoare pentru întreaga Episcopie de Ungheni, datorită semnificației acestei zile în viața Stăpânului nostru duhovnicesc, Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, care își sărbătorește ocrotitorii spirituali, pe sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Această zi ne oferă de fiecare dată fericita ocazie de a Vă adresa, Preasfințite și Multistimate Stăpâne, alese urări de sănătate, pace şi bucurii duhovnicești.

Mulțimea împlinirilor pe plan pastoral-misionar, social sau cultural, constituie o mărturie concretă a faptului că Dumnezeu, prin mijlocirea sfinților ocrotitori, împlinește lucrarea sfințitoare, mântuitoare și ocârmuitoare, prin slujitorii Săi, în ciuda numeroaselor lipsuri materiale, ducând, precum odinioară, Biserica Sa la limanul cel lin al mântuirii, într-o lume care pierde adesea reperele creștine.

Fie că este vorba despre stăruința jertfelnică depusă pentru inițierea lucrărilor de zidire a Catedralei “Icoana Maicii Domnului de la Hîrbovăț” și a Centrului Eparhial din orașul Ungheni, fie de activităţile sociale-caritative sau culturale desfășurate, cu ajutorul și mijlocirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ați dus și în acest an mai departe lucrarea spirituală a Bisericii: de mângâiere a sufletelor, de întărire a conştiinţelor, de luminare a căii celei drepte.

Vă rugăm, așadar, Preasfințite Stăpâne, să primiți din partea întregului cler și a credincioșilor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni, cele mai călduroase doriri de sănătate și de putere duhovnicească, pentru a duce mai departe, cu roade la fel de bogate, lucrarea de păstorire a turmei lui Hristos, aidoma Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pe care îi rugăm să Vă dăruiască acea ardoare fierbinte și dragoste pentru Hristos pe care Înșiși au avut-o!

Întru mulți și binecuvântați ani Preasfințite Stăpâne!

Cu fiască smerenie si deplină supunere,

Colaboratorii Direcției Eparhiale,

Clerul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni,

Stareții și Starețele mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei.

11.07.2013 – Biroul de presă a Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Contact Form Powered By : XYZScripts.com