Header image

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, adresat Prot. Mitr. Octavian Moșin, cu prilejul aniversării a 40 de ani de viață pământească și 16 ani de slujire sacerdotală

5:23, sâmbătă, 3 iunie, 2017 | Cuvinte-cheie: ,

În lumina curată a popasului aniversar, prilejuit de împlinirea a patruzeci de ani de viață a Preacucerniciei Voastre, strălucește dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Cu multă osteneală şi zel misionar desfășurați o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind vreme de aproape două decenii, „cu timp şi fără timp” Biserica lui Hristos.

Cultivând conștiința misionară cu evlavia liturgică, lucrarea responsabilă pentru binele comun, ați înfăptuit pe parcursul a șaisprezece ani de slujire sacerdotală o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii.

Vă adresăm alese felicitări pentru aniversarea zilei de naștere şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi fericiţi ani!

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE

Contact Form Powered By : XYZScripts.com