Header image

Minunile Fericitei Agafia de la mănăstirea Cuşelăuca (II)

22:24, vineri, 23 septembrie, 2016 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , , ,

Recent  pe siteul mănăstirii Cuşelăuca, r. Şoldăneşti au fost publicate o parte din minunile săvârşite la mormântul Fericitei Agafia.

Nota Moldova Ortodoxă: Moaştele Fericitei Agafia (Maranciuc), trecută la cele veşnice în anul 1873, se află la Mănăstirea Cuşelăuca, într-o raclă frumos împodobită. După mai mulți ani de cercetări a vieții acestei sfinte bineplăcute Domnului, anul acesta, în ziua pomenirii Sf. Binecredincios Ștefan cel Mare, maicile de la Cuşelăuca,  au primit o veste bună din partea, Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir – canonizarea Fericitei Maicii noastre Agafia.

În cadrul ședinței Sfântului Sinod din 15.07.2016, în urma raportului PS Pancratie, Episcop de Troițk, Președintele Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinților, la cererea ÎPS Mitropolit Vladimir și a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, au fost luate în unanimitate următoarele decizii: Extras din Condica № 68 – Canonizarea ascultătoarei Agafia Maranciuc (?-1843) de la mănăstirea Cușelăuca. Ziua de pomenire a ascultătoarei Agafia Maranciuc a fost stabilită ziua trecerei sale la cele veșnice 9 (22) iunie.

Să o cinstim pe această sfântă, dăruită nouă spre întărirea credinţei noastre, spre exemplul mărturisirii credinţei noastre şi spre mântuirea neamului nostru, căci un neam e slăvit prin numărul de sfinţi pe care i-a născut.

Sfântă Fericită Agafia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

continuare la Minunile Fericitei Agafia de la mănăstirea Cuşelăuca (I) 

16. O femeie din s. Hecii-Vechi, a venit la mănăstire la maica Stariţa Chichiliea, fiindcă era bolnavă, aceasta a povăţuit-o să meargă la mormîntul Fericitei Agafia în fiecare zi. Femeia plîngea şi se ruga acolo permanent, pînă cînd într-o zi aceasta rugîndu-se, a plecat capul pe mormînt şi n-a adormit, să viseze, dar a auzit un glas care îi zicea :
– Femeie, de ce plîngi?
– Sunt bolnavă…
– Tu de azi vei fi vindecată.
Şi ridicînduşi capul a văzut un chip de femeie îmbrăcată în caftan lung, iar bolnava a întrebat :
-Dar tu cine eşti?
ea a răspuns că:
– Eu sunt Agafia.
şi a disparut.
Apoi, bolnava s-a vindecat din acel moment şi este sănătoasă.

17. Sora Feodora a venit la mănăstire în anul 1993 din
s. Racovăţ, r-n Soroca, fiind foarte bolnavă. A mers la multe spitale, dar a fost inutil acest fapt, întru cit medicii, în ultimă instanţă i-au spus că este bolnavă de cancer, eliberîndu-o acasă. Deznădăjduită, a venit la mănăstirea Cuşilăuca şi mergea regulat la Fericita Agafia la mormînt, se ruga intr-una, ungîndu-se cu ulei şi bînd apa din fîntînă cu puţină tărînă dizolvată în apă, timp de 20 de zile. A făcut aşa şi s-a vindecat de boală şi, în semn de recunostinţă, a rămas şi pînă în prezent la mănăstire şi face ascultare.

18. Un locuitor al raionului Teleneşti, pe nume Vasile Golban, ne mărturiseşte că prin luna noiembrie anul 2000 a început sa-i apară pe corp nişte pete roşii care îi provocau mîncărime. Adresîndu-se la medic i-au fost recomandate medicamente pentru intoxicaţiea sîngelui, crezînd că a consumat mîncare alterată. A urmat tratamentul, însă acesta nu a dat rezultate pozitive. După un timp, acele pete roşii au început să se face bube şi mai ales pe picioare, din ele curgea puroi. Adresîndu-se din nou la medic, a fost internat în spitalul din or. Orhei. Trecînd trei săptămîni, dupa ce am fost internat, situaţia foarte puţin s-a schimbat. Atunci medicii i-au propus operaţie, el însă a refuzat zicînd că se teme şi a cerut să fie eliberat acasă pe un timp. Sosind acasă, a venit mama lui la el, care trăia în satul Negureni, acelaşi raion. Mama lui a auzit despre mormîntul Fericitei Agafia de la Cuşelăuca, şi deci au plecat ambii la mănăstire pentru a se închina la mormîntul făcător de minuni. A spus preotului necazul lor el i-a sfătuit să meargă la mormînt să ia tărînă şi să facă baie de trei ori adăugînd în apă puţină ţărînă. După cele trei băi, practic s-a vindecat, şi a venit din nou la mănăstire aducînd mulţumire Fericitei Agafiea pentru acest mare dar. A mai făcut încă trei băi cu tărînă de la mormînt, astfel s-a vindecat complet.

19. O femeie din Cotiujenii Mari avea un copil de 12 ani care se uda în pat. Durerea părinţilor era mare fiindcă această neputinţă era din naştere şi dăduse bani enormi pe la medici fără rezultat pozitiv. Mama copilului îi zise necazul maicii Militina din mănăstire, maica a mustrat-o cu blîndeţe ,,-Oare nu ştiţi voi ca Fericita Agafia este ocrotitoarea copiilor?” şi a îndemnat-o să meargă la mormînt şi să ia ulei şi ţărînă de la mormînt. Ei au ascultat sfatul maicii şi peste scurt timp s-a uşurat de necazul pe care îl aveu, copilul se făcuse complet sănătos.

20. Rotaru Alexandra din satul Vadeni, r-nul Soroca, fiind posedată de duhul necurat, cel mai mare necaz care îl avea era că la miezul nopţii un glas necunoscut o striga iar ea, eşea din casă şi urma glasul acel necunoscut. Alexandra a hotărît să plece la Mănăstirea Cuşilăuca şi stînd timp de o săptămînă la mănăstire, mergînd frecvent la cimitir s-a rugat şi s-a miruit cu ulei din candelă, vindecîndu-se, astfel nu mai auzea acel glas.

21. În anul 2000 o minune s-a petrecut cu o fetiţă de 10 ani din satul Popestii de Sus r-nul Drochia, Lacusta Iraida.Pe la 5 ani îi apăruse pe mîni foarte mulţi ningei crăpăcioşi şi creşteau din ce în ce mai mari. Diferitele tratamente prescrise de medici nu au putut vindeca minile ei, deci părinţii fetiţei au adus-o la Mănăstirea Cuşilăuca, la mătuşa ei. Aceasta i-a spus copilei să meargă în fiecare zi la mormînt să îşi ungă mînile cu ulei din candela, iar după o lună mînile fetiţei s-au vindecat, fară să aibă cicatrici.
tel : 078 73 33 47

22. Un cetăţean al oraşului Chişinău, Stelea Anatolii, avea patima fumatului şi nu se putea izbavi. Fiind rudă a macii stariţe Egum. Agnisia a venit la mănăstire Cuşilăuca în toamna anului 2001 pentru a ajuta la strînsul roadei, şi, cu această ocazie, s-a închinat la mormîntul Fericitei Agafia, rugîndu-se sa fie izbăvit de această patimă grea. La scurt timp, s-a izbăvit de această patimă. (Astfel de minuni s-a petrecut cu foarte mulţi oameni din diferite localităţi)

23. “Fiind bolnavă şi multă vreme stînd la uşa medicului, m-am întîlnit cu Vasile Gherasimovici, care mi-a povestit de mănăstirea Cuşilăuca şi minunea care s-a petrecut cu mirul, apa şi tărîna de la mormîntul Fericitei Agafia. Am venit şi am luat şi eu aceste sfinţenii, m-am scris la sf. Liturghie 40 zile, am băut apă, ulei un timp îndelungat în fiecare dimineaţă şi m-am vindecat de ulcer la stomac. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru binefacerea primită, şi nici cînd nu voi uita ajutorul Fericitei Agafia.”

r-n Donduseni
s. Scăieni
Tel 0251-43-372
Stratu Viorica Vasile

24. Eu, Pascaru Nina, din oraşul Chişinău, la 18 mai 2001 am fost într-un perelinaj la mănăstirea Cuşelăuca. Aveam probleme de sănătate, îndeosebi mă durea spatele. La mănăstire m-am rostogolit pe lespedea de piatră a mormîntului Fericitei Agafiea de trei ori, am băut apă de la fîntînă, m-am uns cu ulei din candelă, şi cînd mă întorceam spre casă, am simţit că nu mai am dureri. Mulţumesc lui Dumnezeu şi Fericitei Agafia pentru acest dar.

25. Golban Elena din satul Olişcani, r-nul Şoldăneşti mărturiseşte că în anul 1990 a născut un copil. După şase luni a văzut că micuţul e bolnav, nu creştea, nu mînca,astfel a fost internată în secţia de reanimare la Chişinău, neavînd nici un rezultat pozitiv. Mătuşa ei, fiind Stareţa Mănăstirii Cuşelăuca a îndemnat-o să vină la mormîntul Fericitei Agafia. Femeia a venit cu micuţul timp de 3 sătpămîni, în fiecare zi de luni şi s-a rostogolit ea şi copilul pe mormînt, l-a uns pe acesta cu ulei din candelă, urmînd acest ritual de trei ori. Copilul s-a schimbat, a început să mănînce şi să crească.

26. Monahia Donos Calinica ne-a spus minunea care a văzut-o: ,,În anul 1984 fiind în cimitir au venit doi oameni necunosuţi cu un copil în braţe ca de patru ani, era olog şi mut, l-au pus pe mormînt şi l-au rostogolit de mai multe ori, l-au miruit cu ulei din candelă. S-au mai reţinut puţin, punînd copilul să stea pe mormînt. Peste puţină vreme, copilul ridicîndu-se singur de pe mormînt a întrebat: ,,-Tată o să-mi cumperi bicicletă?”. Tatăl văzînd minunea a rămas uimit şi fără glas. Am îndemnat pe tatăl copilului să răspundă. Tatăl i-a răspuns: ,,Îţi voi cumpăra şi maşină”, întorcîndu-se astfel acasă bucuroşi de minunea care s-a petrecut.

27. Monahia Frumusachi Minodora ne-a relatat următoarea minune : nepotul ei, Prisăcari Nicolai din satul Heciul-Vechi, r-nul Sîngerei, prin anul 1968 avea epilepsie, care îl chinuia foarte des. Astfel, îndemnat de mătuşa sa, s-a rugat o noapte întreagă la mormîntul Fericitei Agafia, primind astfel tămăduire de la Fericita Agafia.

28. Asemenea minune ne mărturiseşte Lisa Zinaida din satul Olişcani r-nul Şoldăneşti, precum că în anul 1981 suferea tot de această boală grea, epilepsie, care o chinuia îngrozitor. A venit de trei ori la mormîntul Fericitei Agafia
s-a rugat, s-a rostogolit şi s-a vindecat. Tel: 272-44-1-89.

29. Nicolaenco Maria din orăşelul Donduşeni ne relatează după cum urmează : ,,Prin anul 2009 aveam nişte dureri acute din cauza inelelor de la coloana vertebrală, nu încetau nici ziua nici noaptea,încît nici nu puteam să mă mişc. Şedinţele de masaj şi alte proceduri terapeutice nu aveau nici un efect. La spusele unei doamne despre minunile Fericitei Agafia de la mănăstirea Cuşilăuca, am organizat un perelinaj la mănăstire. Am venit la mormînt, m-am închinat, m-am rostogolit pe mormînt de nouă ori. Întorcîndu-mă spre casă, mi-am dat seama că rezultatul s-a dovedit a fi minunat, spatele nu mă mai durea absolut deloc.” Tel:251-2-49-98.

30. Guşan Maria Ruslanova s-a născut în anul 2009, fiind bolnavă de micocefalie, Mama acesteia a stat permanent în spital alături de micuţă, însă boala nu s-a ameliorat. A auzit de Racla Făcătoare de Minuni de la Cuşelăuca, a venit la mănăstire a stat 9 zile folosind apă, ulei şi ţărînă de la mormînt. Cînd a plecat acasa a luat aceste sfinţenii. După consultaţia medicilor s-a dovedit că micuţa nu mai avea acea boală, fapt de care s-au mirat şi medicii.

R-n Glodeni
Tel: 0-249-93-158

Aceşti creştini şi mulţi alţii care e imposibil de redat, adeveresc mulţimea minunilor care s-au săvîrşit şi se săvîrşesc şi în timpul de faţă la racla şi mormîntul Fericitei Agafia. Apa, uleiul şi ţărîna sunt baza de la care au primit uşurare şi vindecare de felurite neputinţe, confirmînd aceste minuni care s-au petrecut cu ei şi mulţumesc lui Dumnezeu şi Fericitei Agafia pentru ajutorul primit.

VA URMA...

Contact Form Powered By : XYZScripts.com