Header image

Paraclisul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica

8:47, miercuri, 24 aprilie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , , , , ,

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.Apoi:Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru!

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Troparul 
De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Calinic, povăţuitorule al călugărilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni, cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în Ceruri te veseleşti; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască pace şi mare milă.

Slava… Si acum… asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50
Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta
Si dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea mea.
Mai vartos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste.
Ca faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu inaintea mea este pururea.
Tie unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, asa incat drept esti Tu intru cuvintele Tale si biruitor cand vei judeca Tu.
Ca iata intru faradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica mea.
Ca iata adevarul ai iubit; cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii Tale mi-ai aratat mie.
Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati; spala-ma-vei si mai vartos decat zapada ma voi albi.
Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Intoarce fata Ta de catre pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le.
Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule si duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele.
Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel Sfant nu-L lua de la mine.
Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu Duh stapanitor ma intareste.
Invata-voi pe cei fara de lege caile Tale, si cei necredinciosi la Tine se vor intoarce.
Izbaveste-ma de varsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta.
Ca de ai fi voit jertfa, Ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi.
Fa bine, Doamne, intru bunavoirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tau vitei.

Canonul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica

Cântarea I
Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru la izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ştiindu-mă vierme, şi nu om, şi fiind lipsit de podoaba curăţiei vieţii, cum voi îndrăzni a te lăuda pe tine Sfinte Ierarhe Calinic, cel ce la înălţimiea desăvârşirii ai ajuns încă de pe pământ, iar acum cu serafimii slujeşti Celui Nevăzut, aducând jertfa cântării întreit sfinte împletită cu smerite cereri pentru mântuirea robilor tăi ?
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca un luceafăr ai răsărit din cetatea Bucureştilor şi spre mănăstirea Cernica ţi-ai îndreptat paşii, voind a te întâlni cu Soarele vieţii şi Mirele ceresc, Cel Ce a făgăduit tuturor celor ce-L iubesc pe El bucuria zilei celei nesfârşite întru Împărăţia Sa .
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Familia fiindu-ţi temelie a înălţării duhovniceşti spre Hristos, ai urcat mai apoi pe scara monahilor cu paşii smeritei cugetări; o, minune, că cetele îngerilor ai ajuns degrabă, iar acum ridici pe cei căzuţi în adâncul deznădăjduirii cu neîncetată rugăciunea ta.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
În cărările mântuirii îndreptează-mă pe mine Preacurată, Ceea Ce eşti Povăţuitoarea tuturor creştinilor şi cu frica de Dumnezeu îngrădeşte inima mea.

Cântarea a III-a
,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu rugăciunea cea neîncetată te-ai asemănat îngerilor şi cu lacrimile tale ai stins tot focul ispitelor, cercetând adâncurile cele nemăsurate ale înţelepciunii dumnezeieşti.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Prin rugăciunea ta fierbinte către vistieria milostivirii lui Hristos, marele Ierarh Nicolae, ai mângâiat sufletele mulţimilor flămânde şi din destul le-ai dăruit hrană, ca să aducă slavă Celui Singur Milostiv.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Precum te-ai îngrijit de cei săraci hrănindu-i cu pâinea cuvântului, dar şi cu hrana cea pentru trup, aşa te milostiveşte şi spre mine, nevrednicul, dăruindu-mi mai mult cuvintele cele dumnezeieşti spre curăţirea inimii mele întinate de păcat.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Cu purtarea Ta de grijă neîncetată, scoate din adâncul întristării pe robii Tăi şi la limanul bucuriei îngereşti ne adu, Preacurată, Mângâierea celor întristaţi.

Apoi aceste stihiri:
Prin minunată vedenie ai fost povăţuit la înălţarea locaşului în care avea să se preaslăvească numele Domnului, iar noi acum bucurându-ne de el, aducem ţie mulţumire şi cererile noastre cele cu umilinţă le înfăţişăm înaintea sfintelor tale moaşte, Preasfinţite.
Maica Vieţii, inima mea cea pururea tulburată de valurile ispitelor o luminează cu a Ta rugăciune, ca să scap eu de alunecarea în păcat.

Sedealna
Ceea ce esti rugatoare calda si zid nebiruit, izvor de mila si lumii scapare, cu dinadinsul strigam catre Tine, Nascatoare de Dumnezeu, Stapana: Vino degrab’ si ne izbaveste pe noi din nevoi, Ceea ce esti singura grabnic folositoare.

Păstor turmei celei cuvântătoare fiind, cu vrednicie o ai povăţuit către păşunile înţelepciunii Duhului, sub aripile rugăciunii tale ca o maică ocrotind pe toţi. Nu ne lipsi nici pe noi acum de acoperământul milostivire tale, Sfinte Ierarhe Calinic

Cântarea a IV-a
,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Nu am haină de nuntă pentru a intra în cămara lui Hristos şi asemenea şarpelui mă târăsc în pământul păcatelor, neaflând slobozire din robia patimii, dar tu, părinte Calinic, nu te scârbi de mine, cel osândit de mulţimea fărădelegilor mele, ci prin rugăciunea ta arhierească dă-mi dezlegare de păcatele tinereţilor mele şi îmi înviază sufletul prin pocăinţă.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Agonisindu-ţi comoara smeritei cugetări, te-ai păzit nevătămat de toate înşelăciunile cu care vrăjmaşul învifora mintea ta iubitoare de înţelegeri dumnezeieşti, însă acum, ca unul ce cunoşti războiul cel cumplit al tuturor creştinilor, întinde-ne şi nouă mână de ajutor.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Umplutu-s-a de mânie cel viclean, căci nu putea nicidecum să se atingă de comoara blândeţii tale, prin care rămâneai netulburat de toate ispitele lui, ochii inimii ridicându-i totdeauna la rugăciune către Soarele slavei.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Maica Luminii, risipeşte noaptea păcatului ce pustieşte inima mea şi cu raza gândului smerit povăţuieşte-mă către aflarea limanului pocăinţei.

Cântarea a V-a
,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Însuţi strălucind ca biserică a Treimii preaînfrumuseţată de virtuţi, te-ai ostenit a ridica locaşuri Celui Ce Se bucură a locui în locaşurile inimii, ca pe toţi să-i cheme la porţile Împărăţiei .
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pământul Olteniei a săltat, primindu-te în braţele sale pe tine, comoara cea preascumpă a sfinţeniei, pe care te rugăm şi noi, să nu ne lipseşti de darul rugăciunii tale, ca să se păzească pământul ţării noastre întru pace, iar credinţa nestricată.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Pe văduve şi pe orfani ai cercetat, întru toţi văzând chipul lui Hristos, iar acum prin pilda vieţii tale pleacă şi inima noastră spre milostivire, ca să nu fim număraţi cu cei ce se osândesc pentru împietrire.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tu eşti Bucuria tuturor celor cufundaţi în necazuri şi Liman binecuvântat al celor înţelepţi; nu ne trece cu vederea nici pe noi, cei ce pătimim în mijlocul multor încercări.

Cântarea a VI-a
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Putere ai luat de la Hristos a slobozi firea omenească cea asuprită de diavoli şi a izvorî miruri de vindecări celor chinuiţi de durerile bolii; izbăveşte-mă şi pe mine din mâna celui rău, Sfinte Calinic, ridicând preasfintele tale mâini la rugăciune.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Iubitor de înţelepciune fiind, ai împodobit Biserica lui Hristos cu dumnezeieşti cărţi spre luminarea fiilor Ei, iar acum roagă-te să fie scrişi în cartea vieţii cei ce te cinstesc pe tine.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Stinge focul patimilor mele cu roua rugăciunii Tale, Maica Vieţii, ca să nu moştenesc eu focul cel veşnic, ci odihna izvoarelor Raiului .

Apoi aceste stihiri:
Cugetând în toată vremea la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos, povăţuit-ai pe ucenici a-şi povăţui gândul pe cărările cugetării la moarte, cu care trezeşte din patul lenevirii şi inima mea.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul
Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Ierarhe Calinic, veseleşte sufletele celor credincioşi, şi atingerea sicriului sfintelor tale moaşte sfinţeşte simţurile şi dăruieşte tămăduiri. Pentru aceasta, după datorie te cinstim pe tine şi cu bucurie îţi cântăm:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înţelepţite!

Prochimenul, glas 4:
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.
Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul…

Evanghelia dupa Matei:
Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de catre Tatal Meu si nimeni nu cunoaste pe Fiul, decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i descopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…
Slavă… glas 2:
Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Şi acum…
Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.
„Toata nadejdea…”
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
Roagă-te lui Hristos să-mi descuie porţile pocăinţei, ca să nu rămân eu în afara curţii milostivirii dumnezeieşti, ci să aflu milă, aducându-ţi ţie stâlpări de laude, Preafericite Părinte Calinic.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a
Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu blândeţea inimii tale ai minunat pe toţi şi ai odihnit sufletele cele rănite de necazuri, în rândul cărora numărându-ne şi noi, cerem rugăciunea ta arhierească spre iertare şi vindecare.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cele ascunse ale voinţei dumnezeieşti le vedeai lămurit prin Duhul, deci cunoscând şi mulţimea păcatelor mele roagă-te Domnului să-mi dea iertare şi mare milă.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Pe Maica Domnului şi Sfinţii Îngeri văzându-i, ai îndemnat la mai multă evlavie şi curăţie a minţii pe cei ce se osteneau la slujbe; nu te scârbi Ierarhe, de întinăciunea minţii mele la rugăciune, ci dă-mi darul tău din destul.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Luând în minte mulţimea răutăţilor mele, mă cutremur de pedeapsă, dar Tu stai înainte Preacurată, şi cere pentru mine vreme de pocăinţă.

Cântarea a VIII-a
,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ceasul sfârşitului ţi-a fost vestit de Maica Domnului, ca unui ales al Ei, iar acum nu înceta a Te ruga Acesteia ca potolească valurile necazurilor ce se ridică asupra noastră.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Îndrăzneală mare având înaintea Domnului, viaţa ţi-ai prelungit, ca să te bucuri cu ucenicii de lumina Învierii, însă petrecând acum întru lumina neapropiată, înviază şi sufletele noastre tulburate de vrăjmaş.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Stând înaintea scaunului Celui Nevăzut, cere să se păzească Biserica lui Hristos de toată tulburarea ereziilor, ca întru pace să aducem slavă Ziditorului, îngrădindu-ne şi cu rugăciunea ta.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Din pântecele Tău a răsărit Crinul Cel tainic al înţelepciunii, Cel Ce cu miresmele gândurilor dumnezeieşti pe toţi ne veseleşte şi ne luminează, ca să Te lăudăm pe Tine neîncetat, Preacurată Maică a Domnului.

Cântarea a IX-a
Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca unul ce eşti podoaba ostrovului Cernicăi şi rugător neîncetat pentru neamul nostru, nu ne lipsi pe noi de mijlocirea ta înaintea tronului ceresc, Preafericite.
Stih: Sfinte Părinte Ierarhe Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu puterea Crucii te-ai îngrădit mai înainte de trecerea pragului acestei vieţi, iar acum ajută-ne a ne ridica Crucea noastră, dându-ne suflarea lină a rugăciunii tale pe marea înviforată de ispite a acestei vieţi.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Dat-ai slavă lui Dumnezeu pentru toate ca o slugă bine mulţumitoare şi împreună cu slujitorii cei cereşti ai fost numărat, ca neîncetată jertfă de laudă să aduci Stăpânului.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:
„Ceea ce esti mai cinstita…”.
Bucură-te, comoara ierarhilor, canonul monahilor şi bucuria credincioşilor, cel ce cu acoperământul rugăciunii tale păzeşti sufletele de toată tulburarea vrăjmaşilor nevăzuţi.
Preasfinţite Calinic, tu cu dorul vieţuirii îngereşti întraripându-te, te-ai învrednicit a sta întru curăţie înaintea jertfelnicului rugăciunii, aducând mireasma gândurilor dumnezeieşti, rugându-te încă şi acum neîncetat ca să se dăruiască pace poporului binecredincios şi mare milă .
Din cursele vrăjmaşilor izbăveşte-ne pe noi, cei ce am alunecat în păcate cumplite şi ca unul ce te-ai înstrăinat încă din timpul vieţii de toată patima, vindecă rănile patimilor noastre cu picăturile rugilor tale.
Cămară a milostivirii tuturor celor săraci şi întristaţi te-ai făcut, preafericite, cel ce aveai inima ca pe o cămară în care Se odihnea Preasfânta Treime, luminându-te cu razele iubirii de oameni.
Vezi Sfinte, şi sărăcia cugetului meu şi slăbiciunea ticălosului meu suflet, vezi şi rănile cele multe pe care însumi mi le-am pricinuit prin neascultare şi grabnica alergare către măririle pământeşti; cu puterea rugăciunii tale arhiereşti, dezleagă cumplita suferinţă a inimii mele, şi către căile păcii mă povăţuieşte, ca să aduc Stăpânului Hristos roade vrednice de pocăinţă cu nădejdea mântuirii .
Întăreşte inima mea pe piatra smeritei cugetări, ca să nu fiu eu înghiţit de adâncul păcatului şi iarăşi să mă tânguiesc necercetat; Sfinte Calinic, măcar că suntem mult păcătoşi, totuşi, nu te întoarce dinspre rugăciunile celor ce cu umilinţă îţi pleacă genunchii trupului şi ai inimii înaintea raclei sfintelor tale moaşte.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Ierarh Calinic şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…
Degrab ne intampina…

Mare apărător eşti monahilor celor ce bine se ostenesc pe calea desăvârşirii şi săracilor părinte preamilostiv, deci nu te întoarce nici dinspre mine, cel împietrit, ci dăruieşte-mi mare milă de la Hristos prin a ta rugăciune.
„Cand de pe lemn…”, vreme în care ne închinăm icoanei Sfântului:

Pe mine, cel ce m-am legat cu neascultarea şi cu faptele cele grozave din multa mândrie, dezleagă-mă Ierarhe, de mulţimea păcatelor mele, cu puterea ce o ai de la Hristos, căci şi Acesta nu S-a scârbit de femeia cea păcătoasă, ceea ce părul şi-a dezlegat, ca să ia dezlegare de păcate de la Stăpânul tuturor .

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com