Header image

Paraclisul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca

17:18, sâmbătă, 20 aprilie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , , , , , ,

Rugăciunile începătoare
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Apoi:
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru!

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Troparul
Întru tine maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip;că luând crucea ai urmat lui Hristos;
şi lucrând ai învaţat sa nu se uite la trup, că este trecător;ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor.Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, cuvioasă maică Marie, duhul tău.

Slava… Si acum… asemenea:
Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50
Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta
Si dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea mea.
Mai vartos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste.
Ca faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu inaintea mea este pururea.
Tie unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, asa incat drept esti Tu intru cuvintele Tale si biruitor cand vei judeca Tu.
Ca iata intru faradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica mea.
Ca iata adevarul ai iubit; cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii Tale mi-ai aratat mie.
Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati; spala-ma-vei si mai vartos decat zapada ma voi albi.
Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Intoarce fata Ta de catre pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le.
Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule si duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele.
Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel Sfant nu-L lua de la mine.
Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu Duh stapanitor ma intareste.
Invata-voi pe cei fara de lege caile Tale, si cei necredinciosi la Tine se vor intoarce.
Izbaveste-ma de varsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta.
Ca de ai fi voit jertfa, Ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi.
Fa bine, Doamne, intru bunavoirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tau vitei.

Canonul Cuvioasei Maria Egipteanca

Cântarea I
Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru la izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Din adâncul patimilor te-a tras mâna nevăzută a Proniei şi în pustie sălăşluindu-te, viaţă îngerească ai vieţuit, cântând cu îngerii cântarea întreit sfântă, care fă să se audă şi în urechile inimilor noastre, ca să ne izbăvim de tulburarea patimilor.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca într-o temniţă prinzându-te vrăjmaşul întru patima desfrânării se bucura că te va duce în temniţele iadului, dar slobozindu-te de amândouă prin pocăinţă, a rămas tulburat urzitorul pierzării oamenilor.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Pildă prea înfricoşătoare de pocăinţă ai rămas în cartea amintirii oamenilor, pentru aceasta şi pe mine, cel ce am întrecut şi duhurile răutăţii întru fărădelegi, mă scoate la limanul dumnezeieştii umilinţe, Cuvioasă Marie.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Scoate-mă din adâncul păcatelor, Ceea Ce ai născut pe Adâncul milostivirii şi mă izbăveşte de toate cursele vrăjmaşilor, care caută neîncetat să mă tragă în adâncul deznădăjduirii.

Cântarea a III-a
,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Crucea lui Hristos ţi-a fost ca o scară pe care ai urcat din adâncul păcatelor către înălţimea răstignirii patimilor împreună cu Hristos, Cel Ce a venit să cheme pe toţi la înălţimea pocăinţei.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cetele îngerilor s-au minunat de viaţa ta cea nematerialnică, fericită, căci veşmântul patimilor lepădând, te-ai încins cu desăvârşiţa curăţie stând întru rugăcuni neîncetate înaintea Izvorulului curăţirii tuturor.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Înăbuşit-ai toată pofta cea trupească cu puterea lui Hristos şi cu roua rugăciunii ai stins văpaia gândurilor rele, luminându-te cu darul lui Dumnezeu, cu care străluceşte şi sufletele noastre întinate în păcate grozave
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Nu se pricepe toată mintea a aduce laudă vrednică de frumuseţea Ta, căci ai întrecut toate cetele îngereşti cu strălucirea virtuţilor, iar acum eşti nouă izvor de luminare

Apoi aceste stihiri:
Pe cărările ascultării de poruncile Domnului ai ales să mergi, luând în spate Crucea lui Hristos, cu care nimicind toate urzelile păcatului, te-ai înălţat întru lumina nepătimirii şi te rogi acum pentru noi, cei cufundaţi în multe păcate grele.
Maica Vieţii, corabia mântuirii tuturor, du-mă către limanurile cele line ale pocăinţei, mai înainte de apusul vieţii, ca să nu fiu eu dat mâncare celui viclean în adâncurile cele mai de jos

Sedealna
Ceea ce esti rugatoare calda si zid nebiruit, izvor de mila si lumii scapare, cu dinadinsul strigam catre Tine, Nascatoare de Dumnezeu, Stapana: Vino degrab’ si ne izbaveste pe noi din nevoi, Ceea ce esti singura grabnic folositoare.
Carte a pocăinţei ai fost arătată lumii, căci munţii păcatelor i-ai nimicit şi te-ai suit pe Taborul înţelepciunii întru îmbrăţişarea neîncetată a rugăciunii către Hristos.

Cântarea a IV-a
,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Lepădând toată povara poftelor trupeşti, ca un înger te-ai făcut, înălţând jertfe de rugăciuni pentru toată lumea şi bineînmiresmând pustia cu mireasma cuvintelor dumnezeieşti dăruite prin Duhul.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Învrednicitu-te-ai a te închina cinstitei cruci a lui Hristos prin rugăciunile Celei fără de prihană şi ai alergat în pustie, ca să mergi pe urmele Înaintemergătorului, bine plinind testamentul pocăinţei.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Deschide-mi porţile pocăinţei cu cheia rugăciunii Cuvioasei Maria, ca să nu rămân eu afară în întunericul necazurilor, neavând om ca să ridice sarcina neputinţelor mele.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Maica Cuvântului, scoate-mă din robia patimii, ca Una Ce eşti Vas ales a toată înţelepciunea şi sfinţeşti inimile robilor Tăi ca râuri de gânduri dumnezeieşti.

Cântarea a V-a
,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Foamea şi setea şi năvălirea poftelor de multe feluri ai îndurat, hrănindu-te cu dorirea Cuvântului, iar acum hrăneşte şi sufletele noastre cu dorirea curăţiei şi a toată virtutea mântuitoare.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pustia ai luminat cu rugăciunile tale necontenite şi nevoinţa îngerilor bine săvârşind, te-ai aflat pe muntele doririlor dumnezeieşti, iar acum întinde-ne mâna ta Cuvioasă, ca să ne scoţi din adâncul înşelăciunii.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Toată cugetarea cea păcătoasă lepădând, te-ai făcut privelişte îngerilor, iar noi, lăudând faptele tale minunate, luăm mare milă prin rugăciunile tale necontenite către Izvorul vieţii.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
De multe păcate fiind biruit, sunt aproape de căderea în prăpastia deznădădjuirii, dar scoate-mă Preacurată, de la vrăjmaşii mei, ca să nu ajung eu mâncare celui viclean în adâncurile cele mai dedesubt.

Cântarea a VI-a
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cuviosul Zosima te-a aflat pe tine fericită, ca pe o mireasă preaînfrumuseţată de virtuţi a lui Hristos, şi s-a minunat de faptele tale, vestind tuturor înălţimea pocăinţei care ridică pe om din adâncul greşelilor.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Întru rugăciune erai înălţată de la pământ, căci scara nevoinţelor ai suit-o până la treptele cele mai înalte, iar acum întinde mână de ajutor şi nouă, celor ce pururea cădem şi de pe prima treaptă a rugăciunii.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Pe valurile apei ai mers cu puterea lui Hristos, iar acum Cuvioasă Maică, poartă-ne pe noi deasupra valurilor ispitelor, ca să nu fim înghiţiţi de adâncul răutăţilor.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Egiptul te poartă ca pe un crin binecuvântat al pocăinţei, iar noi, umplându-ne de mireasma rugăciunilor tale, rugăm pe Hristos să ne dăruiască îndreptare vieţii şi mare milă.
Apoi aceste stihiri:
De patruzeci şi şapte de ani nemaiştiind nimic din cele din lume, ai întrebat pe Cuviosul Zosima despre vieţuirea creştinilor şi dând slavă lui Dumnezeu pentru pacea Bisericii, te-ai rugat pentru întărirea acesteia, pentru care te roagă şi acum.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul
De toate felurile de întinări fiind mai înainte plină,astăzi te-ai arătat mireasă lui Hristos prin pocăinţă,urmând vieţii îngereşti, şi cu arma Crucii pierzi pe draci.Pentru aceasta te-ai arătat mireasă Împărăţiei Ceriurilor, Marie preamărită.

Prochimenul, glas 4:
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.
Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul…

Evanghelia dupa Matei:
Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de catre Tatal Meu si nimeni nu cunoaste pe Fiul, decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i descopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…
Slavă… glas 2:
Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Şi acum…
Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.
Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: „Toata nadejdea…”
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
Bucurie s-a făcut în cer pentru întoarcerea ta la pocăinţă, căci din roabă celui viclean te-ai făcut înger luminat al pustiei, iar acum cu glasul pocăinţei veseleşti pustia inimilor, chemând pe toţi la vieţuirea cea curată.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Cuvioasei Maria Egipteanca, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Multmilostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a
Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Veşmântul întinat al sufletului l-ai lepădat prin osteneli mai presus de fire şi în haina Luminii te-ai îmbrăcat, luminând întunericul pustiei şi risipind întunericul cel greu al patimilor celor ce ţi se roagă ţie.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pustia a înflorit, căci ai adăpat-o din destul cu apa rugăciunilor tale, iar acum adapă şi pustia inimilor noastre, ca să odrăslească florile gândurilor dumnezeieşti, alungând mirosul cel greu al patimilor.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Nu înceta a aduce tămâia rugăciunilor tale pentru toată lumea, ca să se dăruiască pace Bisericii şi risipirea sfaturilor celor viclene, toţi împreună aducând slavă Celui mai presus de lume.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Nu mă depărta pe mine de la faţa Ta, Preacurată, căci sunt neputincios şi gârbovit de multe păcate, ci cu toiagul rugăciunii Tale mă sprijineşte, ca să biruiesc cursele ispitelor.

Cântarea a VIII-a
,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strâns razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe ramurile minţii tale au înflorit gândurile cele dumnezeieşti, care au bine înmiresmat pustia şi pe îngerii împreună petrecători cu tine, împreună cu care roagă-te să mă izbăvesc eu din robia patimii.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu sabia postului ai tăiat toate gândurile cele trupeşti şi te-ai izbăvit de ispitele potrivnicului, pe care cu săgeata rugăciunilor tale îl alungă de la noi, ca bine să te lăudăm, fericită Maică.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Cu secerea gândului smerit ai tăiat toţi spinii păcatului din grădina inimii tale şi ai sădit flori de gânduri dumnezeieşti, cu care bine înmiresmând pustia, te-ai făcut bucurie îngerilor.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
De patimi cumplite sunt biruit şi nu aflu odihnă sufletului meu, dar te rog pe tine Maică, să mă ajuţi a ajunge la limanul pocăinţei.

Cântarea a IX-a
Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Faptele tale cele minunate cine la va putea povesti, căci te-ai ridicat deasupra firii cu nevoinţa şi ai luat cununa vieţii veşnice din mâna lui Hristos, pe Care roagă-L să ne mântuiască pe noi.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
În pustia Iordanului ai mers pe urmele Înaintemergătorului, refăcând drumul pocăinţei, întru care îndreptează şi paşii gândurilor noastre, ca să fim prinşi de lupii înţelegători ai păcatelor.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Crucea pe umerii tăi luând, ai trecut peste toate valurile poftelor şi ajungând la Adâncul milostivirii, ţi-ai potolit setea de îndumnezeire, făcându-te privelişte înfricoşătoare îngerilor, împreună cu care te roagă pentru mântuirea noastră.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Nu Te depărta de sufletele noastre, când ne mâhnim cumplit întru adâncul neputinţelor, ci dă-ne mână de ajutor, ca să scăpăm şi de osândirea cea veşnică.
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:
„Ceea ce esti mai cinstita…”.
Bucură-te, floarea cea cu bună mireasmă a pocăinţei, care ai bine înmiresmat bucuria îngerilor, cartea cea nescrisă a umilinţei, scara de foc prin care noi cei greşiţi urcăm la înălţimea Cuvântului, nu înceta a mijloci pentru toţi roade vrednice de pocăinţă, ca şi de întunericul cel veşnic să scăpăm şi să lăudăm împreună cu tine pe Treimea Cea făcătoare de viaţă
Floare a pustiei, sădeşte şi în inimile noastre florile gândurilor de pocăinţă, ca să ne învrednicim a ne desfăta de mireasma smeritei cugetări şi să biruim pe vrăjmaşii care pururea ne necăjesc.
Cine nu te va ferici pe tine, Maică Marie, căci ca o pasăre ai scăpat din cursa vrăjmaşului şi cu cetele îngerilor te-ai înălţat la cer, unde te rogi pentru pacea lumii şi mântuirea sufletelor noastre.
Pe Maica Domnului avându-O ocrotitoare prea tare, ai scăpat de asuprelile potrivnicului şi pustia inimii o ai prefăcut în rai înţelegător, mutându-te cu bucurie către Raiul cel nevăzut.
Stinge săgeţile vicleanului cele năpustite cu putere asupra noastră, ca să rămânem nerăniţi de păcat şi la vremea cuvenită să îţi înălţăm cântare de mulţumire şi de laudă pentru mijlocirile tale.
S-a tulburat vrăjmaşul şi s-au veselit îngerii de îndreptarea ta Maică Marie, căci ai lepădat toată pofta trupească şi cu legătura iubirii lui Hristos te-ai încins, rugându-te acum Lui să se mântuiască şi sufletele noastre.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…
Degrab ne intampina…

Veniţi să încununăm cu cântări de laudă pe maica noastră, Cuvioasa Maria, căci împărăteasă a pustiei s-a făcut, stăpânind peste patimile trupului şi adăpându-se din izvorul Cuvântului, pe Care Îl şi roagă acum să dea sufletelor noastre pace şi mântuire.
„Cand de pe lemn…”, vreme în care ne închinăm icoanei Sfântului:

Toată pofta cea rea lepădând, te-ai unit cu Hristos în cămara inimii prin rugăciune, iar acum întru cămările cele cereşti petrecând, aduci jertfe de rugăciuni pentru cei ce te cinstesc pe tine.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău

Contact Form Powered By : XYZScripts.com