Header image

Parastas pentru vrednicul de amintire arhim. Sofian (Boghiu) în satul natal

8:49, marți, 14 mai, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Al treilea an consecutiv pe teritoriul fostului cimitir din s. Cuconeștii Vechi, com. Cuconeștii Noi, r. Edineț, a fost oficiat un parastas pentru odihna sufletelor și iertarea păcatelor celor care odihnesc somnul de veci în străvechiul cimitir de pe malul Prutului, cimitir care mai bine de patru decenii, a fost dat uitării, ba chiar şi mai rău a fost supus urâciuni pustiirii.

Până în anul 2010, din motiv că era sârma ghimpată pe Prut, nici măcar nu se putea ajunge la acest cimitir. Abia în primăvara anului 2011, din mila și cu ajutorul lui Dumnezeu, după peste 35 de ani de uitare și nepăsare, din inițiativa unor oameni de bună credință, s-a reușit curățirea și amenajarea locului prin ridicarea unei sfinte troițe întru veșnica pomenire a răposaților părinți, moși și strămoși care odihnesc aici.

Cuconeştii Vechi, a dăruit ţării aşa bravi bărbaţi ca vrednicul de pomenire fericitul părinte Sofian (Serghie) Boghiu stareţul şi duhovnicul de la mănăstirea Antim împreună cu fratele său mai mic Ierodiaconul Lucina (Boghiu), precum şi unul dintre cei mai distinşi arheologi şi savanţi din România interbelică domnul Nicolae Moroşan.

La eveniment au participat numeroși creștini din s. Cuconeștii Noi, reprezentanți ai administrației publice locale, întreg corpul didactic a Gimnaziului din localitate, precum și zeci de oaspeți veniți pentru a aprinde o lumânare în memoria celor răposați.

Slujba a fost săvârșită de Prot. Vadim Axenti, paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, com. Cuconeștii Noi, iar din partea direcției mitropolitane a fost prezent preotul Mihail Bortă, care pe parcursul ultimilor ani a cercetat istoria acestui colț de țară.

În timpul slujbei de pomenire localnicii și oaspeții prezenți la rugăciune, au dat la pomenire numele răposaţilor care odihnesc în acest cimitir, pe care cu o amintire vie i-au păstrat în memorie pe parcursul acelor aproape patru decenii trecute.

Totodată, părintele Mihail Bortă a rostit și o ectenie  pentru vrednicii de amintire Arhim. Sofian Boghiu și Ierodiaconul Lucian (Boghiu) originari din Cuconeștii Vechi, părinții și rudele cărora odihnesc  somnul de veci în acest cimitir.

După oficierea slujbri de pomenire, un grup de copii de la Gimnaziul din Cuconeştii Noi, au venit cu un recital de poezii și cântece pascale, după care părintele Mihail Bortă le-a împărțit iconițe cu Învierea Domnului tuturor celor prezenți, venind și cu un cuvânt de reculegere în memoria Arhim. Sofian Boghiu:

“Frați creștini, credeți în Înviere și vă veți bucura cu o bucurie negrăită! Rugăciunea pentru cei răposați este o punte duhovnicească care leagă cerul și pământul, pe cei vii îi apropie de cei adormiți.

Prin plecarea la cele veșnice a părintelui Sofian (Boghiu) noi cei care astăzi îi purtăm cinste am câștigat un mare rugător în ceruri.

Se cuvine ca mereu să ne amintim de cei răposați și să-i pomenim în rugăciunile noastre. Prin acțiunea de astăzi, încercăm să păstrăm şi să transmitem generaţiilor viitoare memoria celui care a fost Arhim. Sofian Boghiu”, a spus pr. Mihail Bortă.

Doamna Natalia Voina, director al Gimnaziului din Cuconeștii Noi, a venit cu un îndemn: “Este o greșeală mare să lăsăm în adâncimea timpului trecut faima acestui pământ, deoarce nu vom avea dreptul la viitor, uitând trecutul, neprețuind istoria strămoșilor noștri.

Dumnezeu a făcut o chemare spre inimile urmașilor celor, care au fost născuți pe malul Prutului în s. Cuconeștii Vechi și tocmai acesta este motivul pentru care ne aflăm astăzi aici: Să ne rugăm pentru cei răposați și să nu-i dăm uitării!”

La final părintele-paroh Vadim Axenti, în luarea sa de cuvânt,  a adus sincere mulțumiri celor care și-au adus aportul la organizarea evenimentului în special cuconeștenilor Bortă Ion, Natalia Voina, Alexandru Cuzor, Dragoste Simeon, Boiciuc Ion, membri ai asociației obștești „Noua Galilee”, care prin munca lor la amenajarea Troiței și a teritoriului fostului cimitir,  au șters praful uitării din memoria consătenilor lor și i-au făcut pe mulți să vină la rugăciune după datina creștină pomenindu-i pe cei răposați.

Evenimentul a fost organizat cu binecuvântarea ierarhului locului P.S. Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, de către Asociația Cultural-Istorică “Noua Galilee“ în strânsă colaborare cu Primăria com. Cuconeștii Noi și a Gimnaziului din localitate.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com