Header image

Parohul Bisericii „Sf. Irh. Nicolae” din Cricova, Prot. Nicolae Andrieș, și-a celebrat astăzi aniversarea a 8 ani de slujire preoțească

16:44, duminică, 26 noiembrie, 2017 | Cuvinte-cheie: , , ,

Duminică, 13/26 noiembrie 2017, în ziua prăznuirii Sfântului Ioan Hrisostom (a. 347-407), marele şi vestitul dascăl al lumii, Parohul Bisericii „Sf. Ierarh Nicolae” din or. Cricova, Prot. Nicolae Andrieș, și-a celebrat, prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii a Sfântului prăznuit astăzi, aniversarea a 8 ani de la hirotonia în treapta de preot.

Dimpreună cu Părintele Paroh, s-au aflat în rugăciune și credincioșii orășelului Cricova, în frunte cu Primarul orașului, Dl Valentin Guțan, dar și slujitorii prezenți: Prot. Mitrofor Corneliu Dobrogeanu, Parohul Bisericii „Cuv. Parascheva” din Chișinău, și Pr. Ierom. Tihon de la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din s. Țigănești, r-nul Strășeni.

În această zi specială pentru Părintele Nicolae, răspunsurile la strană au fost date de către foștii săi colegi de facultate și vechi prieteni din Grupul Coral Bărbătesc „Gnosis” din Chișinău, care au venit cu mult drag să-l felicite cu prilejul acestei frumoase aniversări.

După oficierea Tedeumului de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale, Pr. omagiat Nicolae a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit credincioșilor despre viața și activitatea misionară a Sf. Ioan Gură de Aur, în care a menționat următoarele:

„Întreaga sa viață, Sf. Ioan și-a dedicat-o zidirii Bisericii lui Hristos, pentru care nu a cruțat nimic, nici măcar pe sine. Cuvântările sale sunt de o înălțime neegalată nici până astăzi, prin ele sfântul urmărind zidirea celor sfinte în inimile creștinilor și atacarea abuzurilor de orice fel, politice și autoritatea din Biserică și din Imperiul Roman din acea vreme. Opera sa vastă conține tratate, omilii, cateheze, comentarii biblice, cuvântări, epistole, precum și cărți de cult, dintre care cea mai celebră, rămâne, fără îndoială, Slujba Sfintei Liturghii. Datorită talentului său oratoric a fost supranumit pe bună dreptate „Gură de Aur”.

Sf. Ioan Gură de Aur a îndeplinit întru toate Cuvântul Scripturii, care zice: „propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga răbdare şi învăţătura” (II Tim., 4, 2), ceea ce va duce, în mod inevitabil, la martiriul său din Cucuson (Armenia). Tragedia vieţii Sfântului Ioan Gură de Aur, cauzată de sinceritatea ieşită din comun şi de integritatea caracterului său, au fost cele care au contribuit la creşterea faimei şi a gloriei Sfântului Ioan.

Sfântul Ioan Gură de Aur rămâne a fi una din cele mai înalte minți și mai arzătoare inimi pentru iubirea de Dumnezeu și de aproapele, pe care le-a dat Biserica Ortodoxă. În timpul Sfântului Ioan existau unele probleme și nedumeriri pe care le întâlnim și noi astăzi, precum și în comunitatea noastră, prin urmare, cuvântul și viața lui exemplară și mărturisitoare ne este și acum, la fel de potrivită și actuală și pentru omul contemporan.
Sf. Ioan a fost un adevărat părinte sufletesc și exemplu de slujitor, ce nu înceta niciodată să se preocupe de viața credincioșilor săi cu o desăvârșită uitare de sine.

Cu vie cinstire ne aducem aminte de el la fiecare Sfântă Liturghie pe care o săvârșim, dar și în ziua prăznuirii lui, pe care îl chemăm şi ni-l dorim ocrotitor”.

De asemenea, Parohul Bisericii a mulțumit lui Dumnezeu și oamenilor pentru ajutorul și sprijinul acordat în realizarea tuturor proiectelor din parohie în acești ani de slujire la Altarul Domnului și cel al inimilor credincioșilor încredințați lui spre păstorire.

La final, slujitorii prezenți, Primarul localității și fiii duhovnicești i-au adresat Părintelui urări de sănătate și fericire și mulți și binecuvântați ani de slujire la Altarul Domnului în continuare.

Domnul să Vă întărească, PC Părinte Nicolae, și să Vă dăruiască putere duhovnicească să puteți duce mai departe, cu același spor și râvnă, ascultarea încredințată. La mulți ani!

Cu prețuire, 
Serghei CRUDU, teolog

Contact Form Powered By : XYZScripts.com