Header image

PF Kiril, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse – 10 ani de la întronizare

10:09, vineri, 1 februarie, 2019 | Cuvinte-cheie: , , ,

Mesajul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat PF Kiril, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, cu prilejul aniversării a 10 ani de la întronizare

Preafericirii Sale,

PF Kiril,

Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

Preafericirea Voastră,

Vă felicit cordial cu ocazia acestei importante aniversări din viaţa Preafericirii Voastre – 10 ani din ziua întronizării PF Voastre în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Viaţa fiecăruia dintre noi este consecinţa unei chemări a lui Dumnezeu. „El a zis şi s-au făcut cele ce sunt”. Venirea pe lume a unui om stă sub semnul chemării creatoare a lui Dumnezeu. Suntem trimişi pe pământ cu rosturi tainice pe care doar El le cunoaşte desăvârşit. Pe măsură ce libertatea noastră ne armonizează viaţa cu intenţiile lui Dumnezeu faţă de noi, ajungem să ne înţelegem menirea pentru care am fost zidiţi şi aşteptările pe care El le are de la noi.

Naşterea şi viaţa Preafericirii Voastre „au oferit” lui Dumnezeu posibilitatea de a Vă înălța acum 10 ani în urmă, într-o zi plină de semnificaţie: În ziua prăznuirii Sfântului Cuvios Macarie Egipteanul, v-aţi învrednicit de a primi binecuvântarea Duhului Sfânt, prin care aţi devenit Conducător și Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate și  înţelepciune, pentru a trăi viaţa ca un dar al Său, cultivat prin credinţă şi fapte bune, fiind un bun exemplu, neclintită piatră de temelie a Bisericii lui Hristos.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi de acum înainte multe şi frumoase aniversări în calitate de arhiereu al lui Hristos pe pământ, al Bisericii Sale, dar și patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi rodnice şi binecuvântate împliniri în Via Domnului, spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea poporului Său.

Vă dorim să Vă bucuraţi pururea de binecuvântarea Mântuitorului Hristos, chipul desăvârşit al evlaviei şi al ascultării, Care, „S-a făcut tuturor celor care Îl ascultă pricină de mântuire veşnică” (Evrei 5, 8-9), iar noi, urmându-Vă ca pe Părintele nostru duhovnicesc, să umblăm „întru viaţă sfântă şi evlavie” (II Petru 3, 11).

Întru mulți ani, PF Stăpâne! 

Cu fiască ascultare și deosebită prețuire, 

†  VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Contact Form Powered By : XYZScripts.com