Header image

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca), duhovnic-administrator al Mănăstirii ”Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron” – Ciuflea, felicitat cu prilejul celăbrării celor 50 de ani de la naștere

3:02, miercuri, 16 august, 2017 | Cuvinte-cheie: , , , ,

„Tot așa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune și să îl preamărească pe Tatăl vostru din ceruri” (Matei 5, 3-16).

Preacuvioase Părinte Nicolae,

În mila Sa cea nemăsurată, Dumnezeu ne copleşeşte în fiece zi cu mulţimea darurilor Sale. Între acestea, cel mai de seamă dar pe care l-am primit este cel al vieţii, al chemării noastre de la nefiinţă la fiinţă spre a ne bucura de viaţa Sa cea dumnezeiască. De aceea, ziua de naştere reprezintă pentru fiecare dintre noi un prilej de bucurie şi de meditaţie, dar şi de aleasă recunoştinţă faţă de Creatorul nostru.

Cu prilejul jubileului de 50 de ani de viaţă a Preacuvioșiei Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate şi bucurii, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastoral-misionară şi culturală pe care o desfăşuraţi spre slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii.

În calitate de slujitor al altarului V-ați recomandat ca un preot vrednic, iubit și apreciat atât de confrați, precum și de numeroșii credincioși pe care îi păstoriți cu înțelepciune pe calea mântuirii.

Faptele Preacuvioșiei Voastre arată cu claritate ce lumină și ce spirit purtați în inimă și suflet. În toate ascultările: secretar mitropolitan, redactor-șef al publicației ”Clopotnița Moldovei”, duhovnic-administrator al mănăstirii Ciuflea, președinte al Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în MAI și Organele de Drept ș.a. ați demonstrat abnegație și dragoste.

Sunteți protagonistul unor proiecte de viitor axate pe câteva direcţii majore de activitate: pastoral-liturgic, cultural-misionar și social-filantropic, dorindu-vă să le realizați pe toate în măsura posibilităților cu Doamne ajută!

În zi de sărbătoare, ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă țină sănătos, râvnitor, smerit și ascultător în continuarea faptelor celor bineplăcute și preamăririi Domnului.

Cu dragoste în Hristos și gânduri alese,

 VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

  * * *

Date biografice

Părintele Arhimandrit Nicolae (Roșca) s-a născut în data de 16 august 1967 în satul Măgurele, raionul Ungheni, RSSM, din părinții Nicolae și Liubovi, la botez primind numele Teodor.

După cursurile primare de 8 clase cu mențiune din satul natal (anul 1982), a urmat Colegiul Pedagogic de Muzică din Chișinău (1982-1986), instituție absolvită cu diplomă roșie, după care a urmat un an de studii la Conservatorul de Stat din Chișinău (1986-1987).

În anul 1987 a urmat transferul la școala academică de arte ”S. Stanislavski și V. Nemirovici-Dancenko” din or. Moscova.

Între anii 1988-1989 a urmat serviciul militar în termen în Armata Sovietică (ansamblul militar de muzică al trupelor militare sovietice dislocate în Germania de Est.)

Între anii 1989-1990 a urmat studii teologice la Școala Teologică din Chișinău, iar din anul1992 a urmat cursurile Seminarului Teologic din Moscova.

În anul 1989 la sărbătoarea Icoana Maicii Domnului ”Tuturor Scârbiților” a fost hirotonit în treapta de Diacon, iar în anul 1990, în Săptămâna Luminată, de sărbătoarea Icoana Maicii Domnului ”Izvorul Tămăduirilor” – Preot de către Arhiepiscopul Chișinăului și a Moldovei, ÎPS Vladimir.

17 septembrie 1991 – a fost numit prin Decret Eparhial cleric al Catedralei Arhiepiscopale ”Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron” din Chișinău, iar la 02 iunie 1992 – numit paroh-adjunct.

Începând cu anul 1990 până astăzi a îndeplinit mai multe ascultări de răspundere în cadrul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova>

Din 27 mai 1997 până la 03 aprilie 2000 – Secretar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove.

28 mai 1997 – 2011 – Președinte al Departamentului Relații Externe al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

1997 – membru al primului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

8-11 februarie 1997 – membru în cadrul Delegației Bisericii Ortodoxe Ruse la convorbirile cu reprezentații Patriarhiei Române, cazul „Mitropolia Basarabiei”.

20 iunie – 4 iulie 1997 – membru în cadrul Delegației Bisericii Ortodoxe Ruse la întâlnirea tineretului ortodox din orașul Grazz Austria și la cea de-a doua rundă de convorbiri cu reprezentații Patriarhiei Române, cazul „Mitropolia Basarabiei”.

1997 până în prezent – redactor-șef al publicației periodice ”Clopotnița Moldovei”.

Din 27 iunie 2001 până în prezent – preot-militar în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al RM și Președinte al Departamentului Mitropolitat Activitate Pastorală în MAI și Organele de Drept.

Din 08.08.2002 în legătură cu reorganizarea Catedralei Sf. Mr. Mc. Teodor Tiron din or. Chișinău în mănăstire, prin Decret mitropolitan, a fost numit duhovnic-administrator a Mănăstirii ”Sf. M. Mc. Teodor Tiron” – Ciuflea.

2002-2007 a studiat la Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Europene din Chișinău. Licențiat în drept.

2007-2008  – studii postuniversitare de masterat la Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Europene din Chișinău. Master în Drept Penal.

2009 – delegat la Soborul local al Bisericii Ortodoxe Ruse din partea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

2009 – membru cu drept de vot la alegerea și înscăunarea actualului Patriarh al BORu SS Kiril.

2009-2011 – cursurile de perfecționare la școala doctorală ”Sf. Kiril și Metodiu”, Catedra relații bisericești externe.

7 aprilie 2013 de sărbătoarea Buneivestiri – tuns în monahism cu numele Nicolae, în cinstea Sf. Irh Nicolae, Făcătorul de Minuni, de către ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove.

2016 – în urma reorganizării Departamentelor mitropolitane în Sectoare Sinodale, desemnat în funcția de președinte al Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în MAI și Organele de Drept.

2017 – cursuri post-universitare de perfecționare în domeniul Apărării și Securității Naționale în cadrul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” din mun. Chișinău.

A vizitat de mai multe ori în calitate de pelerin și organizator de pelerinaje: Țara Sfântă, Grecia, Sf. Munte Athos, Rusia, Ucraina, Belorusia, Bulgaria, Cipru, România, Italia, Franța, ș.a. țări.

A participat activ la deschidera și organizarea primelor parohii ortodoxe moldovenești în Italia, pentru necesitățile duhovnicești ale confraților de credință aflați peste hotare.

Pe parcursul activității sale pastorale a fost decorat cu cele mai înalte dinstincții bisericești și statale.

 

Decorații clericale:

1990  – Bedernița;

1990 – Scufia;

1991 – Camilafca;

1992 – Cruce de aur;

1993 – Protoiereu;

1994 – Paliță;

1994 – Cruce cu pietre scumpe;

1994 – Mitră;

1995 – Ușile Împărătești deschise până la Heruvic;

1996 – Ușile Împărătești deschise până la Tatăl Nostru.

După tunderea în călugărie de către ÎPS Mitropolit Vladimir, conform practicii stabilite se retrag toate decorațiile preoțești. Astfel, le-a reprimit:

2013  – Cruce de aur, Paliță și Cruce cu pietre scumpe;

2014 – Arhimandrit;

2016 – Ușile Împărătești deschise până la Heruvic și până la Tatăl Nostru.

 

Distincții bisericești:

12 iulie 1990  – Gramotă mitropolitană;

5 iunie 2000 – Diplomă mitropolitană;

16 august 2002 – Diplomă mitropolitană;

1996 – Medalia Bisericii Ortodoxe Ruse în cinstea Sf. Binecr. Kneaz Daniil al Moscovei;

1997 – Ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse în cinstea Sf. Binecr. Kneaz Vladimir, gr. III;

1998 – Ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse în cinstea Sf. Cuv. Serghie de Radonej, gr. III;

2002 – Ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse în cinstea Sf. Binecr. Kneaz Daniil al Moscovei, gr. III;

2006 – Ordinul Bisericii Ortodoxe din Moldova în cinstea Sf. Cuv. Paisie Velicicovski, gr. II;

2008 – Ordinul Bisericii Ortodoxe din Moldova în cinstea Sf. Binecredincios Ștefan cel Mare, gr. II;

10 mai 2013 – Ordinul „Meritul Bisericesc”, gr. II;

21 iulie 2015 – Ordinul „Meritul Bisericesc”, gr. I;

2010 – Ordinul Bisericii Ortodoxe din Ucraina în cinstea Cuv. Nestor Cronicarul;

2012 – Ordinul Bisericii Ortodoxe din Ucraina în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Poceav;

2012 – Ordinul Bisericii Ortodoxe din Ucraina în cinstea Sf. Binecredincios Kneaz Vladimir, gr. II;

2012 – Medalia Episcopiei de Cahul și Comrat în cinstea Sf. Mare Mucenic Gheorghe;

2012 – Medalia Episcopiei de Ungheni și Nisporeni în cinstea Sf. Binecredincios Kneaz Alexandru Nevski, gr. I;

2013 – Medalia Episcopiei de Edineț și Briceni în cinstea Sf. Irh. Vasile cel Mare, gr. II;

2013 – Ordinul Bisericii Ortodoxe din Ucraina în cinstea Sf. Ierarh Teodosie din Cernigov;

2013 – Ordinul Bisericii Ortodoxe din Ucraina în cinstea Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat;

2013 – Ordinul Bisericii Ortodoxe din Ucraina în cinstea Sf. Apostol Ioan Teologul, gr. I;

2013 – Medalia eparhială Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni;

2014 – Ordinul Bisericii Ortodoxe din Grecia, în cinstea Sf. Irh Nicolae;

2014 – Medalia eparhială ÎPS Mitropolit Vladimir – 25 ani la cârma Bisericii Ortodoxe din Moldova;

2015 – Ordinul Bisericii Ortodoxe din Ucraina – pentru Merite Bisericești;

2016 – Insigna  ”Preot militar”.

 

Distincții statale:

2000 – Medalia ”Meritul Civic”;

2002 – Insigna „Pentru merite II”, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Trupelor de Carabinieri;

2005 – Ordinul de Onoare;

2005 – Medalia ”Crucea pentru merite”, gr. II, Ministerul Afacerilor Interne al RM;

2006 – Insigna aniversară 15-ani Poliția Națională;

2007 – Medalia ”Crucea pentru merite”, gr. I, Ministerul Afacerilor Interne al RM;

2008 – Insigna „Pentru merite I”, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul trupelor de carabinieri;

2010 – Medalia „Pentru vitejie în situații excepționale”. (Serviciul Protecție Civilă și Situații excepționale al MAI);

2011 – Insigna aniversară 20-ani Poliția Națională;

2011  – Medalia aniversară 20-ani Trupele de Carabinieri;

2016 – Medalia aniversară 25-ani Trupele de Carabinieri;

Sursa: www.mitropolia.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com