Header image

Prot. mitr. Boris Canțâr, parohul bisericii „Sf. Serafim de Sarov”, la 45 de ani de viață pământească

11:03, luni, 26 iunie, 2017 | Cuvinte-cheie: , , ,

Preacucernice Părinte Boris,

În ziua în care Preamilostivul Dumnezeu v-a învrednicit să ajungeţi cu bine la 45 de ani din ziua naşterii, Vă aducem sincerele noastre felicitări, urându-Vă ca şi în continuare, încă mulţi ani înainte să păstoriţi cu aceiaşi blândeţe şi înţelepciune turma ce V-a fost încredinţată pentru a o îndrepta pe calea mântuirii.

Folosim acest prilej pentru a da slavă lui Dumnezeu pentru bogatele împliniri din pastorația Preacucerniciei Voastre, dar, și pentru belșugul duhovnicesc care a însoțit acești frumoși ani de viață și slujire la Altarul Domnului și oamenilor neputincioși, aducând mângâiere și curaj, hrană duhovnicească și sens vieții, har și binecuvântare sutelor de fii și fiice duhovnicești ai parohiei în care păstoriți.

De aceea, la acest ceas aniversar, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate în cei 45 ani de viață, Îl rugăm să Vă dăruiască, Preacucerniciei Voastre, Doamnei Preotese Eugenia și întregii familii, sănătate, putere și inspirație duhovnicească, în slujirea Bisericii Domnului Hristos.

Asigurându-Vă de respectul şi aleasa preţuire pe care vi le purtăm, Vă spunem

LA MULŢI ANI ȘI BINECUVÂNTAȚI ANI!

Cu dragoste întru Hristos,

enoriaşii bisericii „Sf. Serafim de Sarov” 

de pe lângă Azilul Republican de Bătrâni din Chişinău.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com