Header image

Rezoluția Bisericii Ortodoxe din America despre Taina Căsătoriei

14:14, sâmbătă, 6 iulie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , ,

La 2 iulie 2013 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din America a emis „Rezoluţia cu privire la taina căsătoriei.” Redăm textul acesteia.

În timpul lucrărilor celui de-al zecelea Sfânt Sinod Pan-American al Bisericii Ortodoxe din America, care a avut loc în Miami (Florida), în iulie 1992, Sfântul Sinod Episcopal a emis un document întitulat „Afirmaţii privind Căsătoria, Familia, Sexualitatea şi Sfinţenia Vieţii”. Acest documment a fost publicat după un lung studiu și o evaluare atentă, necesară atunci când ne referim la aspectele care devin un motiv de controverse și dezbinare în societatea americană.

Prima secțiune a „afirmaţiilor”, intitulată „taina căsătoriei”, prevede următoarele:

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său; a făcut bărbat şi femeie. El spune că viaţa omului şi toate cu câte l-a înzestrat „erau bune foarte”.  (Gen. 1: 27 — 31).

Dumnezeu vrea ca bărbaţii şi femeile să se căsătorească, devenind soţi şi soţii. El le porunceşte să crească şi să se înmulţească, dand nastere de prunci, fiind uniţi “într-un singur trup”, prin harul Său şi prin iubirea Sa divină. El vrea ca fiinţele umane să trăiască în familii (Geneza 1:27; 2:21-24; Slujba Cununiei Ortodoxe).

Domnul nostru Iisus Hristos a binecuvântat căsătoria în care „cei doi vor fi un singur trup”, atunci când el era cu Maica Sa și ucenicii la nunta din Cana Galileii, și a arătat slava Sa săvârşind pentru prima dată o minune în faţa tuturor, trezind şi credința în ucenicii Săi (Geneza 2, 24, Ioan 2: 1 – 11).

Apostolii lui Hristos repetă cuvintele Învăţătorului lor, asemănând căsătoria unică, între un bărbat şi o femeie, cu unirea dintre Hristos şi Biserica Sa, experimentând relaţia dintre Domnul şi Mireasa Sa. Căsătoria şi viaţa de familie trebuie să fie apărate şi protejate împotriva oricărui atac subtil şi ridicol pornit asupra lor. Actul sexual trebuie să fie păstrat ca expresie a iubirii sfinte, în cadrul comunităţii dedicate căsătoriei monogame heterosexuale, în care numai ea poate fi cea prin care Dumnezeu le-a oferit fiinţelor umane sfinţenia lor. (Efeseni 5:21-33; 2 Corinteni 11: 2).

Condamnându-i pe cei care interzic căsătoria ca o instituție necurată, şi pe cei care o necinstesc prin desfrânare  (1 Timotei 4: 3, Evrei 13: 4), apostolii proclamă că „voia lui Dumnezeu” este ca creștinii să fiie un exemplu pentru toți oamenii, să se ferească de curvie, și să știe cum să se căsătorească „în sfinţenie şi cinste, nu în patima poftei cum fac neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu.” Ei susțin că „cel ce dispreţuieşte (acestea), nu dispreţuieşte un om, ci pe Dumnezeu, Care v-a dat pe Duhul Său cel Sfânt ” celora care cred (1 Tesaloniceni 4: 3-8).

Soții ar trebui să fie capul soțiilor lor, după cum și Hristos este capul Bisericii. Ei sunt îndemnaţi să-și iubească soțiile așa precum Hristos iubeşte Biserica, iubindu-şi femeile ca pe înseşi trupurile lor. Și soțiile să-şi respecte și stimeze soții lor, precum Biserica se supune lui Hristos, fiind cu El „un singur trup” (Efeseni 5: 21-33;  Slujba Cununiei ortodoxe).

În lumina deciziilor primite la 26 iunie 2013 de către Curtea Supremă a SUA în ceea ce privește căsătoriile homosexualilor, noi, membrii Sfântului Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe din America, din nou reafirmăm ceea ce s-a spus în iunie 1992, și anume că căsătoria este o uniune dintre un bărbat și o femeie, binecuvântată și aprobată prin taina săvârşită în Sfânta Biserică. Astfel Biserica nu recunoaște și nu poate accepta alte căsătorii, în afară de cele în care un bărbat și o femeie îşi unesc relația lor întru iubirea Domnului nostru Isus Hristos și cea a Tatălui și Duhului Sfânt.

Totodată facem un apel către clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe din America nu la neliniştea şi frica faţă de deciziile autorităților seculare ale țării noastre, ci pentru a mărturisi învățăturile veşnice ale lui Hristos, luptând pentru puritatea și sfințenia vieții, învăţând familiile și apropiaţii în conformitate cu poruncile Sfintei Evanghelii, sprijinând credința lor întru Domnul nostru, care „a biruit lumea.”

traducere pentru www.ortodox.md
Sursa: www.interfax-religion.ru

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com