Header image

Rugăciune care se rosteşte după citirea din Sfînta Scriptură

14:51, joi, 31 ianuarie, 2013 | Cuvinte-cheie:

Această scurtă rugăciune se rosteşte după citirea din Sfînta Scriptură:

Doamne Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut prin Cuvîntul Tău,

Care e Viaţa şi Lumina lumii, învredniceşte-mă, în puţinătatea vieţii mele,

să nu mă abat de la căile Tale şi

să păzesc în adîncul sufletului meu adevărul Tău cel veşnic,

dintru care s-a împărtăşit mintea şi inima mea, prin vedere şi prin auzire.

Harul Sfîntului Duh dăruieşte-mi mie,

ca întru învăţătura Ta sporind, folositor să fiu şi altora,

călăuzindu-i spre dreapta credinţă, spre nădejdea cea neîmpuţinată şi

spre iubirea care întru Tine se plineşte, Cela ce Însuţi eşti iubire.

Fereşte-mă, Doamne, de poticnire şi de sminteală,

ca buzele mele să mărturisească şi să laude în chip neîntinat

Preasfîntul şi de Viaţă făcătorul Tău nume: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh,

acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com