Header image

Rugaţi-vă, copiii mei, şi nu vă temeţi

În general vorbind, gândurile tale sunt omeneşti. Începe să te încrezi în Atotputernicul Dumnezeu şi totul se va risipi întru nimic; „Nici un fir de păr din capul vostru nu se va clinti” (Luca 21, 18). „Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi” (Evrei 13, 8). Aminteşte-ţi de ispitele sfinţilor şi fii liniştit.

Nu te întrista, căci demonul patimii plăsmuieşte imagini provocatoare şi înşelătoare pentru a induce o predispoziţie rea şi periculoasă. În timp ce reflectând la nesiguranţa timpului morţii noastre, noi ne liniştim. Rugaţi-vă, copiii mei, şi nu vă temeţi. Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea noastră, ne va dărui din nou biruinţa. Gândeşte-te la preţiosul suflet al surorii tale şi la valoarea sa nemărginită – căci Hristos a murit şi pentru ea.

Să ai răbdare în toate; aminteşte-ţi că Hristos a fost batjocorit, pălmuit, biciuit şi în cele din urmă răstignit pe Cruce. Întrucât El a pătimit toate acestea pentru noi, şi noi trebuie să pătimim lucruri asemănătoare pentru dragostea Sa, dar şi pentru mântuirea noastră, a celor care avem atâtea păcate. Consideră orice cuvânt rău pe care ţi-l spun ca pe o cunună de aur.

Comori duhovniceşti din Sfântul Munte Athos – Culese din scrisorile şi omiliile Avvei Efrem, Editura Bunavestire, 2001, p. 248

Contact Form Powered By : XYZScripts.com