Header image

Sărbătoarea hramului Sfintei Mănăstiri Sireți – „Sf. M. Mc. Iacov Persul”

18:48, duminică, 10 decembrie, 2017 | Cuvinte-cheie: , , ,

Astăzi, 27 noiembrie/10 decembrie 2017, în duminica a 27-a după Cincizecime, Sfânta Biserică Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul, care este și ocrotitorul ceresc al comunității monahale din inima țării noastre, mănăstirea Sireți din raionul Strășeni, cea care stă de veghe, ca un ochi de cer deschis între colinele pitorești ale așezării geografice.

Și în acest an, cler și mulțime de credincioși au venit la sfânta mănăstire pentru a-i aduce cinstire Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul († 421), sfântul persan care a suferit foarte mult pentru apărarea și mărturisirea credinței creștine, fiind tăiat în 28 de bucăți, iar în sfârșit fiind decapitat.

În dimineața acestei zile cu totul speciale între marile sărbători ale mănăstirii, sub căderea binecuvântată a primilor fulgi din acest an, PC Părinte Stareț, Arhim. Porfirie l-a întâmpinat cu multă căldură și flori pe Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, care cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica mare a mănăstirii cu hramul „Buna Vestire” şi „Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ”.

Dimpreună cu Preasfinția Sa la Sfânta Liturghie s-a rugat și Starețul Mănăstirii, PC Părinte Arhim. Porfirie, precum și un numeros sobor preoțesc și diaconesc.

La sfârșitul Liturghiei, a fost oficiat un Te Deum de mulțumire lui Dumnezeu, după care PS Episcop Siluan a rostit un cuvânt de învățătură despre viața și pătimirile Marelui Mucenic Iacov Persul, în care a accentuat principalele virtuți ale Mucenicului Iacob Persul, îndemnându-i totodată pe cei prezenți să fie următori vieții și credinței acestuia:

„Să rămânem urmașii Domnului Hristos consolidați în jurul Sfintei noastre Ortodoxii, așa cum a făcut-o poporul nostru dintotdeauna și să urmăm în același timp exemplul frumos al viețuirii sfinților, care sunt călăuzele noastre către Patria Cerească și mijlocitorii noștri către Dumnezeu, exemplu elocvent în acest sens fiind sfântul pe care îl serbăm noi astăzi. Sfântul Mucenic Iacov Persul, ocrotitorul acestui sfânt așezământ monahal, este un sfânt care l-a mărturisit pe Hristos cu prețul vieții lui. Avem acest exemplu viu și vrednic de urmat, arătându-ne prin acestea cum trebuie și noi să-L mărturisim pe Domnul Hristos, chiar dacă va fi nevoie și cu prețul vieții noastre.

Să fim urmași vrednici ai Stăpânului nostru Iisus Hristos, rugându-L ca să primească rugăciunile sfinților Săi, care sunt frații noștri mai mari și rugători fierbinți pentru noi, și care mijlocesc de la Dumnezeu pentru fiecare dintre noi iertare, binecuvântare și toate cele de suflet ziditoare.

Îl rugăm pe Sfântul M. Mc. Iacov să trimită liniște lumii și țării noastre, să ocrotească acest sfânt așezământ monahal, care este o ctitorie monahicească contemporană și tânără, însă cu monahi culți, nevoitori și foarte râvnitori în cele ale mărturisirii Sfintei noastre Ortodoxii”.

Totodată, PS Siluan a transmis Părintelui Stareț dimpreună cu obștea monahală și credincioșilor arhiereștile și părinteștile binecuvântări ale ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir, care în aceste zile se află în fruntea unui grup de pelerini în Țara Sfântă.

La rândul său, Părintele Arhim. Porfirie, Starețul Sfintei Mănăstiri Sireți, a adresat sincere mulțumiri Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, pentru slujirea arhierească prilejuită de sărbătoarea hramului și pentru dragostea Preasfinției Sale pe care o manifestă față de mănăstirea Sireți.

De asemenea, Starețul Mănăstirii a adresat Episcopului de Orhei sincere mulțumiri și aleasă recunoștință pentru susținerea permanentă pe care a arătat-o de la întemeierea mănăstirii până în prezent, atât material, cât și cu povețe părintești și duhovnicești.

Mănăstirea Sireţi deţine un bogat tezaur duhovnicesc nepreţuit şi anume părţi importante din moaştele mai multor sfinţi, printre care și părticele din moaștele Sfântului Mucenic Iacob Persul pe care îl prăznuim astăzi, care sunt căutate și cinstite în mod deosebit de către credincioșii care pășesc pragul Sfintei Mănăstiri, Sfântul Mucenic Iacob revărsând tuturor daruri de tămăduire sufletească şi trupească.

Sf. M. Mc. Iacov Persul este cunoscut ca izbăvitor de patimi sufleteşti şi trupeşti.

Sursa: http://manastiri.md/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com