Header image

Se împlinesc 108 ani de la naşterea duhovnicului iconar Sofian Boghiu

10:04, miercuri, 7 octombrie, 2020 | Cuvinte-cheie:

Se împlinesc 108 ani de la naşterea părintelui Sofian Boghiu, rămas în memoria românilor ca un duhovnic blând şi pictor bisericesc de excepţie.

Mănăstirea Deir-el Harf din Liban, Catedrala Horms – Siria, biserica din Hama, Biserica Mănăstirii Radu Vodă, schitul Darvari sunt doar câteva lăcaşuri de cult care poartă pictura părintelui Sofian Boghiu.

Părintele Sofian s-a născut în data de 7 octombrie 1912, Cuconeștii Vechi, județul Bălți.

A devenit frate în Mănăstirea Rughi, județul Soroca, în anul 1926.

A urmat studii la Școala de cântăreți din Mănăstirea Dobrușa, la Seminarul monahal din Mănăstirea Cernica (1932-1940), la Academia de Belle Arte din București (1940-1945) și la Facultatea de Teologie din București (1942-1946).

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Dobrușa, sub numele Sofian (1937), hirotonit ierodiacon în 1939 și preot-ieromonah în 1945 pentru Mănăstirea Antim din București, pe care a condus-o ca stareț între anii 1950-1955, apoi din nou în ultimii ani de viață.

În 1958 este arestat în lotul Rugul aprins și condamnat la 15 ani de închisoare (eliberat în 1964).

Lucrări: Chipul Mântuitorului în iconografie (2001, București); postum, volumul Buchet de cuvântări (2006, București, cuprinzând predici și meditații teologice).

Anul acesta, la baștina marelui duhovnic – Cuconeștii Vechi, Republica Moldova, a fost inaugurată Casa memorială „Părintele Sofian Boghiu”.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com