Header image

Secretarul Mitropoliei, Preacucernicul Părinte Protoiereu Mitrofor Vadim Cheibaș, la patru decenii de viață pământească

12:56, miercuri, 28 ianuarie, 2015 | Cuvinte-cheie: , ,

Cu prilejul aniversării jubileului de patruzeci de ani din ziua nașterii, Secretarul Mitropolitan, Prot. Mitr. Vadim Cheibaș, a fost decorat de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir cu Ordinul „Meritul Bisericesc” gr. I, în semn de recunoștință pentru munca îndelungată și rodnică, depusă de Preacucernicia Sa, pentru binele și mărirea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova, atât pe tărâm duhovnicesc, precum și administrativ.

Înmânând Părintelui Secretar înalta distincție, Vlădica Vladimir i-a adresat omagiatului un mesaj de felicitare: „Preacucernice Părinte Vadim, în ziua în care Bunul Dumnezeu v-a învrednicit să ajungeți la frumosul jubileu de 40 de ani de viață pământească, Vă adresăm felicitările noastre cordiale, însoțite de speranța, că de acum înainte, activitatea Dumneavoastră de slujire a Bisericii Ortodoxe din Moldova, va cunoaște noi avânturi, iar dăruirea Sfinției Voastre, precum și osârdia, vor fi calitățile demne de urmat de către confrații slujitori și de către toți cei care vor să slujească Sfântului Altar.

Astăzi, ne rugăm Domnului Hristos să Vă călăuzească și să Vă întărească în activitatea demnă de cinstire a Preacucerniciei Voastre, dăruindu-Vă cu deplină sănătate trupească și sufletească. Asigurându-Vă de respectul și aprecierea pe care vi le purtăm, Vă urăm La Mulți și Fericiți Ani!”

La rândul Său, Prot. Mitr. Vadim Cheibaș și-a manifestat recunoștința fiască față de Întâistătător pentru atenția și grija Sa Arhipăstorească, declarând că Va rămâne și în continuare pe deplin ascultător Înaltpreasfinției Sale și cu ajutorul lui Dumnezeu, își va pune toate forțele în slujba Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com