Header image

Sf. Liturghie de Nașterea Domnului la catedrala mitropolitană

13:43, marți, 7 ianuarie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , , , ,

Astăzi, când suflarea Ortodoxă prăznuieşte şi se veseleşte întru Naşterea Domnului şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala Centrală din Chişinău.

Printre nenumăraţii credincioşi care şi-au îndreptat paşii spre sfânta biserică, s-au numărat Domnul Preşedinte Nicolae Timofti împreună cu familia, demnitari de stat, diplomaţi şi alţi oaspeţi de onoare.

Cu prilejul luminosului praznic, mai mulţi slujitori ai Catedralei Mitropolitane au fost decoraţi de către Întâistătător cu alese distincţii bisericeşti, după cum urmează: Secretarul Mitropolitan Prot. Mitr. Vadim Cheibaş a primit binecuvântarea pentru a purta a doua Cruce cu Pietre Scumpe, Prot. Mitr. Andrei Burlescu s-a învredincit de a sluji Sf. Liturghie cu Uşile Împărăteşti deschise până la „Tatăl nostru”, Pr. Veaceslav Lungu a fost decorat cu Paliţă, iar diaconii Ion Cij şi Ion Ursu au fost ridicaţi la treapta de protodiaconi.

După slujbă, Vlădica Vladimir s-a adresat cu un cuvânt de felicitare către enoriaşi, menţionând următoarele: „Lumina cea neînserată a Betleemului ne adună pe toţi în preajma sfintelor altare pentru a ne închina în faţa Dumnezeiescului Prunc Iisus, fiindcă El aduce pacea, bucuria şi împăcarea omului cu Dumnezeu. Din vistieria de învăţătură a Sfintei noastre Biserici desprindem lesne că Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos este darul cel mai de preţ, pe care Părintele Ceresc ni l-a oferit nouă pentru a ne face din robi fiii Săi.

Deschizându-ne braţele Sale părinteşti, Dumnezeu a săvărşit lucrarea mântuirii noastre, nu direct din cer, cum putea să o împlinească, şi nici coborând pe pământ ca un înger, ci ca om deplin, aşa cum L-au vestit Sfintele Scripturi şi cum L-au văzut Sfinţii Săi ucenici şi Apostoli. Glasul lor răsună neîncetat: „Noi am văzut cu ochii noştri şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii” (I Ioan 4,14). Cinstim şi prăznuim de veacuri evenimentul Naşterii Domnului, cu fior sfânt, cu inimile pline de nădejde, deoarece se face reîntâlnirea omului răvăşit de păcate cu Dumnezeu – Mântuitorul şi Iertătorul.

Astfel, în aceste zile sfinte şi luminoase ale Naşterii Pruncului Iisus, binecuvântându-vă pe toţi părinteşte, Vă doresc să petreceţi Sfintele sărbători în pace şi bucurie, în lumină şi împlinire, cu sănătate, adevăr şi dreptate. Amin!”

Totdată, Mitropolitul s-a adresat şi către Domnul Preşedinte cu îndemnul de a păstra şi de a promova valorile Ortodoxiei, conducându-şi activitatea sa de învăţătura Mântuitorului Hristos .

La final, copilaşii au primit binecuvântări şi dulciuri din partea Înalt Prea Sfinţiei Sale, iar maturii au primit în dar calendare bisericeşti.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com