Header image

Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Prooroc Ilie la Catedrala Episcopală din Ungheni

21:18, joi, 2 august, 2018 | Cuvinte-cheie: ,

Joi, 2 august 2018 când Biserica Ortodoxă prăznuieşte şi pe Sfântul şi întru tot lăudatul Prooroc Ilie Testiviteanu, PS PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din municipiul Ungheni.

În dimineața zilei Ierarhul, a fost întîmpinat de slujitorii și creştinii Catedralei.

Alături de Preasfinția Sa, au coliturghisit soborul de preoți și diaconi slujitori și creștinii Catedralei. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul Catedralei, dirijat de D-na Iozefina VIZITIU (Gajim).

În cadrul Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU,  Protoiereul Andrian LUPU, a explicat credincioşilor ideia pericopei evanghelice de astăzi dar şi importanţa cinstirii acestui Mare Prooroc, istorisind câteva momente din viaţa Sfântului: ,,Iubiţi credincioşi! Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul se bucură de o popularitate şi cinstire deosebită în rândurile credincioşilor şi Biserica noastră Ortodoxă i-a rânduit o zi de mare prăznuire pentru că virtuţile şi faptele lui minunate strălucesc ca nişte diademe scumpe peste veacuri şi sunt pilde demne de urmat pentru noi. El a fost „om pământesc, cu slăbiciuni asemenea nouă” (Iacov V,17), însă a trăit ca un om ceresc, a fost un om al rugăciunii şi al împlinirii voii lui Dumnezeu, a avut o curăţie sufletească asemenea îngerilor, o răbdare neclintită asemenea mucenicilor, o credinţă dreaptă şi statornică asemenea apostolilor, un curaj uluitor în înfruntarea rătăcirilor idolatre şi a nelegiuirilor de tot felul şi o râvnă neistovită în slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Sfânta noastră Biserică îl numeşte în cântările ei „îngerul Domnului care suflă cu râvnă dumnezeiască”, pentru că era însufleţit de zel sfânt faţă de Dumnezeu, faţă de triumful adevărului dreptei credinţe şi faţă de împlinirea faptei de milostenie şi de binefacere către semenii săi.”

La finele Sfintei Liturghii, după cum este şi tradiţia de Sfântul Prooroc Ilie, Preasfinţia Sa, a citit rugăciunea pentru binecuvîntarea la pîrga de poame stropind cu apă sfinţită darurile aduse de credincioşi.

Sursa: www.episcopia-ungheni.md

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com