Header image

Sfaturi duhovnicești pentru creștere în credință

Dacă primești iertarea prin Iisus Hristos ești copil al lui Dumnezeu: faci parte din familie! Rugăciunea Tatăl nostru capătă înțeles. Rămânând aproape de Dumnezeu ajungi să Îl cunoști din ce în ce mai bine și încrederea ta în El crește.

Cum Îl poți cunoaște mai bine pe Dumnezeu? Cum poți rămâne aproape de El? Privind la felul în care trăiau Sfinții Apostoli și la învățătura pe care o dădeau celor noi în credință înțelegem că este important să:

  1. Să te rogi lui Dumnezeu (Prin rugăciune vorbești cu Dumnezeu)

        „Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu mulţumire.”    Coloseni 4,2

     2. Să citești Sfânta Scriptură zi de zi. (Începe cu Sf. Evanghelie după Ioan) „…au primit cuvântul cu toată osârdia,          în toate zilele, cercetând Scripturile…”  Faptele Sfinților Apostoli 18, 11

    3. Să asculți de voia lui Dumnezeu. „Cine are poruncile Mele și le păzește, acela mă iubește.”  Sf. Evanghelie                 după    Ioan 14, 21

   4. Să te încrezi în Dumnezeu pentru fiecare lucru din viața ta. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre,        căci El Însuși se îngrijește de voi.” 1 Petru 5, 7

   5. Să spui celor din jur despre mântuirea prin Hristos. „Și să se propovăduiască în numele Său pocăința spre                iertarea păcatelor la toate neamurile.”  Sf. Evanghelie după Luca 24, 47

   6.  Fii în părtășie cu trupul lui Hristos, biserica.

         „Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui.”  1 Corinteni 12, 27

 

Caută să te întâlnești cu cei care Îl iubesc pe Dumnezeu și să mergi la o biserică.

 

„Cel ce a ănceput în voi lucrul cel bun îl va duce la capăt.”  Filipeni 1,6

Calea. Adevărul. Viața. Ed. a 2-a, Chișinău, p. 14-15

Contact Form Powered By : XYZScripts.com