Header image

Slujbă arhierească în Duminica Ortodoxiei

21:36, duminică, 9 martie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

Prima duminică din Postul Mare, numită Duminica Triumfului Ortodoxiei, a fost marcată la Catedrala „Naşterea Domnului” printr-un serviciu divin oficiat de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir și soborul preoțesc al sfântului lăcaș.

Sfânta Liturghie a culminat cu o impresionantă predică, prin care li s-a vorbit credincioșilor despre importanţa acestei zile şi despre responsabilitatea pe care o are fiecare creștin în parte ca mădular al Uneia, Sfintei, Soborniceşti şi Apostoliceşti Biserici.

Duminica Ortodoxiei este mai ales ziua în care toată suflarea Ortodoxă se roagă pentru revenirea în Biserica Dreptmăritoare a tuturor celor care s-au desprins de ea. Totodată, este sărbătoarea victoriei iconodulilor asupra iconoclaştilor prin decizia Sinodului VII Ecumenic din anul 787, consfinţită de Sinodul de la 843. Drept urmare, slujba de prăznuire pomeneşte restaurarea cinstirii icoanelor în tipicul Bisericii, dar şi în viaţa particulară a creştinilor.

Această zi, cu o atât de mare încărcătură simbolică a fost deosebită pentru diaconul Vitalie Golban, care a fost hirotonit în treapta de preot.

Cu acest frumos și important prilej, Chiriarhul l-a îndemnat pe părintele Vitalie  să fie un mărturisitor drept şi neînfricat al Dreptei Credinţe, precum au fost vrednicii de pomenire părinţi ai Bisericii Ortodoxe, care cu preţul vieţii au propovăduit învăţătura lui Hristos, rămânând neclintiţi în crezul lor şi aducând prin botez nenumărate popoare pe calea mântuirii.

sursa mitropolia.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com