Header image

Slujba duminicală în Duminica a XXII-a după Cincizecime, la Mănăstirea Ciuflea din Chișinău

4:19, luni, 18 noiembrie, 2019 | Cuvinte-cheie: , ,

„Iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair şi care era mai-marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa lui, căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, mulţimile îl împresurau. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea curgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de nici unul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei.

Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, au zis: învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Iar Iisus a zis: s-a atins de mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Şi femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace. Şi încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: nu te teme. Crede numai, şi se va izbăvi. Şi venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov şi pe tatăl copilei şi pe mama. Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi El a poruncit să i se dea să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui nimic”.

***

17.11.2019. În Duminica a XXII-a după Cincizecime, la Mănăstirea Ciuflea, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie duminicală a fost săvârșită de către Duhovnicul-administrator al Sfântului Așezământ, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca), împreună cu soborul preoțesc.

Alături de slujitorii mănăstirii s-a rugat și un distins oaspete venit tocmai din insula Corfu, Grecia – Preacuviosul Arhimandrit Macarios (Evoristo).

Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost date de corul Mănăstirii Ciuflea, dirijat de presbiterea Olga Ghețiu.

În cuvântul rostit, Arhimandritul Nicolae a explicat credincioșilor pericopa evanghelică de la Luca 8, 41-56, în care se vorbește despre minunea învierii fiicei lui Iair de către Mântuitorul Iisus Hristos, minune ce evidențiază lucrarea taumaturgică și restauratoare a Dumnezeului Înomenit.

Sfânta Liturghie a fost urmată de un Tedeum în care s-a cerut mijlocirea către Tronul ceresc, după care, părintele Duhovnic Nicolae a anunțat credincioșii despre sfintele slujbe din zilele de miercuri, 21 noiembrie 2019, ora 8.30 –  ziua sărbătorii „Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” și joi, 22 noiembrie 2019, ora 8.30 – Sf. Ierarh Nectarie de Eghina și Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”.

La final, Arhimandritul Nicolae a miruit pe toți credincioșii cu mir sfințit adus din Sf. Munte Athos, după care a îndemnat toată suflarea să participe joi, 21 noiembrie, la Sfânta Liturghie în cinstea Sfinților Arhangheli, iar vineri, 22 noiembrie la Liturghia închinată Sfântului Nectarie Taumaturgul de la Eghina și Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”.

Obștea Mănăstirii Ciuflea păstrează cu sfințenie o Icoană cu părticele din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina – Tămăduitorul de boli și o copie a Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”.

* * *

Iubii frați întru Hristos, Continuă amplele lucrări de pictură interioară, a Catedralei istorice. Până acum a fost pictată toată suprafața Altarului. Întrucât suprafața de lucru a edificiului eclesial de aproximativ 1650 m. p. este foarte vastă, numai cu propriile puteri, obștea monahală cu toate resursele de care dispune la moment nu reușește să acopere decât doar o mică parte din lucrările necesare acestui demers.

Nădăjduim că sub purtarea de grijă a Domnului, ocrotiți de Preasfânta Sa Maică și sprijiniți de rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul celest al așezământului monahal, vom reuși împreună cu sprijinul oamenilor de bună credință, să realizăm și restaurarea veşmântului iconografic al acestei frumoase catedrale, precum am demonstrat și la reparația și refacerea exteriorului ei.

Dumnezeu să ne ajute la această faptă măreață și veșnică!

* * *

Rechizite bancare:

Mănăstirea de maici „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron”

B.C. „Moldova Agroindbank” S.A.

Filiala nr. 25 Chișinău

Codul băncii: AGRNMD2X472

Contul bancar:

MD51AG000000022512701243

Codul fiscal: 40340012

Contact Form Powered By : XYZScripts.com