Header image

Slujba prohodului pentru nou-adormitul rob al lui Dumnezeu, Părintele Arhimandrit Agafon (Potoroacă)

22:36, miercuri, 17 decembrie, 2014 | Cuvinte-cheie: ,

Astăzi, în incinta Catedralei „Naşterea Domnului” din Chişinău, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, înconjurat de un numeros sobor preoțesc, a oficiat slujba prohodului pentru nou-adormitul rob al lui Dumnezeu, Părintele Arhimandrit Agafon (Potoroacă), trecut de curând la cele veşnice.

Întâistătătorul a adresat condoleanţele sale fiilor și fiicelor duhovnicești ai Părintelui Agafon, precum şi confraţilor întru slujire, rememorând cele bune şi de folos, pe care le-a făcut vrednicul de pomenire Arhimandrit, în numele Sfintei noastre Biserici şi pentru mântuirea celor însetaţi de Adevăr. Elogiind personalitatea puternică şi hotărâtă a Părintelui Agafon, Vlădica Vladimir i-a îndemnat pe toţi să ia aminte la verticalitatea sa întru ale Credinţei şi să se îmbărbăteze cu rugăciuni și nădejdea Învierii întru Mântuitorul Hristos, continuând munca cea bineplăcută în via Domnului, după exemplul lăsat de vrednicul de pomenire slujitor al Altarului.

După ce numeroşii preoţi şi credincioşi prezenţi la slujbă şi-au luat rămas bun de la Arhimandriţia Sa, cortegiul funerar s-a îndreptat către Cimitirul central din capitală, unde a şi fost înmormântat Arhim. Agafon (Potoroacă) .

***

Prin îndelungata sa activitate pastoral-misionară, Părintele Agafon a fost un vrednic slujitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, care neostenit a muncit pentru propăşirea turmei încredinţate spre păstorire. A fost deopotrivă îndrumător drept pentru nenumăraţii fii şii fiice duhovniceşti, dar şi un exemplu demn de urmat pentru confraţii slujitori.

Şi-a îndeplinit cu demnitate și jertfire de sine misiunea preoţească atât în sfintele lăcaşe ale capitalei, cât şi în calitate de duhovnic al mănăstirilor: “Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Suruceni, „Sf. Irh. Nicolae” din Dobruşa, “Învierea Domnului” din Briceni. A fost un sfătuitor înţelept şi drept, la care veneau nu numai enoriaşii bisericilor „Tuturor Sfinţilor” sau „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, dar şi credincioşi de pretutindeni, care aveau nevoie de susținerea și îndrumarea duhovnicească a părintelui.

Pe lângă acestea, a mai îndeplinit cu cinste ascultările de Preşedinte al Comisiei Disciplinare a Mitropoliei Moldovei, duhovnic al Protopopiatului de Chişinău, Membru al Consiliului Eparhial (Eparhia de Centru), etc.

Dumnezeu să îl odihnească cu drepții!

Contact Form Powered By : XYZScripts.com