Header image

Articole din rubrica Articole

Liniște sufletească și pace monahală, la Mănăstirea Suruceni

„Pe cel ce este fiu ales al Basarabiei și următor al cuvioșilor nevoitori, pe cinstitul Ierarh și părinte darnic, milostiv spre cei orfani și iubitor de neam, să-l cinstim cu bucurie, din inimă strigând: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înțelept al Basarabiei!” ( Slujba Acatistului) Mulțime de credicioși s-au perindat astăzi  la Mănăstirea Suruceni, în…

9:42, sâmbătă, 10 iulie, 2021 | Continuarea

Sărbătoarea Aflării moaștelor Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetăţii Albe-Ismail, la Mănăstirea Suruceni

„Din tinerețile tale lui Dumnezeu slujind, prin multă ascultare, prin trudă și prin lacrimi, ai stins văpaia patimilor din trup și la cer mintea ți-ai suit, iar rugăciunea lucrând-o neîncetat, te-ai făcut lăcaș al harului.” (Vecernia Sărbătorii) Psalmistul David ne încredinţează: „Eu am zis: «Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt»” (Ps 81, 6)….

3:12, sâmbătă, 10 iulie, 2021 | Continuarea

Invitație la Sărbătoarea Aflării moaștelor Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetăţii Albe-Ismail

Cu bucurie duhovnicească vă așteptăm alături de noi să cinstim în rugăciune Aflarea moaștelor Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetăţii Albe-Ismail. Slujba praznicală se va săvârși sâmbătă 10 iulie 2021, începând cu ora 8.00. Să ne rugăm împreună la Sfânta Liturghie și să cerem ajutorul și mijlocirea Sfântului Ierarh Dionisie, fiu ales al Bisericii, următor al…

10:36, vineri, 9 iulie, 2021 | Continuarea

Duminica a doua după Rusalii la Mănăstirea Suruceni

„Sfinţenia este firea omului, cea pe care trebuie să o dobândim în această vremelnicie şi nu este pentru om nimica deosebit, în sensul că se deosebeşte de vremelnicie, de viaţa biologică, sfinţenia este firea care veşniceşte în Dumnezeu, deci este firea omului. Şi fie în căsătorie, fie în monahism, fie dacă sunt alte căi, tot…

1:10, duminică, 4 iulie, 2021 | Continuarea

Duminica a VII-a după Paşti la Mănăstirea Suruceni

„Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt.” (In. 17,9) În Duminica a VII-a după Înviere, a Sfinților Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, obștea monahală și credincioșii prezenți la Mănăstirea Suruceni au participat la Sfânta Liturghie oficiată de slujitorii mănăstirii….

12:40, duminică, 13 iunie, 2021 | Continuarea

Sărbătoarea Înălțării Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Tu din nefiinţă la fiinţă ne-ai adus pre noi, şi căzând noi, iarăşi ne-ai ridicat, şi nu Te-ai depărtat, toate făcându-le, până ce ne-ai suit la cer şi ne-ai dăruit Împărăţia Ta ce va să fie” (Sfânta Liturghie) Sărbătoarea Înălțării Domnului a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la…

9:19, joi, 10 iunie, 2021 | Continuarea

Duminica a VI-a după Paști la Mănăstirea Suruceni

„Eu sunt Lumina lumii; cel ce-Mi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii“. (Ioan 8, 12) În Duminica a VI-a după Paști numeroși credincioși s-au alăturat obștii monahale pentru a participa la Sfânta Liturghie, acea rugăciune comună a Bisericii care ne oferă posibilitatea de a ne vindeca de orbirea sufletească…

2:30, duminică, 6 iunie, 2021 | Continuarea

Duminica Samarinencii, a V-a după Paști, la Mănăstirea Suruceni

„Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică.” (In. 4, 14) În Duminica Samarinencii numeroși credincioși au trăit bucuria duhovnicească a rugăciunii alături de…

3:20, duminică, 30 mai, 2021 | Continuarea

Sfintele Femei Mironosiţe cinstite în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

În cea de-a treia Duminică de după Paşti, cea a Femeilor Mironosițe, numeroși credincioși au participat alături de obștea monahală la Sfânta Liturghie oficiată de preoții slujitori ai așezământului monahal. Rânduiala Bisericii a lecturilor biblice ne propune în această Duminică evocarea Femeilor Mironosiţe, celor dintâi vestitoare ale Învierii Domnului. Dacă Apostolii și-au manifestat „curajul“ prin…

3:11, duminică, 16 mai, 2021 | Continuarea

Duminica a II-a după Paști (a Sfântului Apostol Toma) la Mănăstirea Suruceni

«Fericiți cei care n-au văzut și au crezut». (Ioan 20, 29) Duminica a II-a după Paşti, a Sfântului Apostol Toma, ne prezintă două din arătările Mântuitorului Hristos după Înviera Sa, prima reprezentă întâlnirea apostolilor cu Învățătorul lor, cea de-a doua privilegiază caracterul personal al acestei experi­ențe și răspunsul Domnului la îndoiala lui Toma față de…

2:10, duminică, 9 mai, 2021 | Continuarea

Sărbătoarea Învierii Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Cei mai mulţi oameni cred în Învierea lui Hristos, dar foarte puţini sunt cei ce o au şi o văd în chip curat; cei ce n-au văzut-o însă nici nu se pot închina lui Iisus Hristos ca unui Sfânt şi Domn” (Sfântul Simeon Noul Teolog). Sărbătoarea Învierii Domnului a adunat la Mănăstirea Suruceni numeroși credincioși,…

9:20, duminică, 2 mai, 2021 | Continuarea

Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim la Mănăstirea Suruceni

„Cel ce se poartă pe umerii heruvimilor ca un Dumnezeu, şade pe mânz pentru noi, venind spre junghiere de bunăvoie. Veniţi cu osârdie, să-L lăudăm cu stâlpări”. (Triod, Vecernia mică) În Duminica Floriilor numeroși credincioși au participat alături de obștea monahală la Slujba Praznicală oficiată de preoții slujitori ai așezământului monahal. Serbăm în această Duminică…

4:15, duminică, 25 aprilie, 2021 | Continuarea

Duminica Sfintei Maria Egipteanca la Mănăstirea Suruceni

„Pildă de pocăinţă avându-te pe tine, preacuvioasă Marie, roagă pe Hristos să ne dăruiască nouă aceasta în vremea postului; ca în credinţă şi în dragoste să te lăudăm pe tine cu cântări.” (Triod, Utrenia Duminicii a cincea din Postul Mare). În Duminica a V-a după Cincizecime, cea a Sfintei Maria Egipteanaca, obștea monahală și credincioșii prezenți…

3:53, duminică, 18 aprilie, 2021 | Continuarea

Duminica Sfântului Ioan Scărarul la Mănăstirea Suruceni

„Veniţi să ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului lui Iacov, ca El să ne înveţe căile Sale şi să mergem pe cărările Sale”. (Isaia 2,3) În Duminica a IV-a din Postul Mare, cea a Sfântului Ioan Scărarul, obștea monahală și credincioșii prezenți la Mănăstirea Suruceni au participat la Sfânta Liturghie oficiată de slujitorii…

4:10, duminică, 11 aprilie, 2021 | Continuarea

Sărbătoarea Bunei Vestiri la Mănăstirea Suruceni

„Astăzi este începutul mântui­rii noastre şi arătarea Tainei ce­lei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul, Născătoarei de Dum­nezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!” (Tropar la Praznicul Bunei Vestiri) În duh de rugăciune s-au unit…

3:21, miercuri, 7 aprilie, 2021 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com