Toată lucrarea noastră să fie spre slava lui Dumnezeu! - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Toată lucrarea noastră să fie spre slava lui Dumnezeu!

Începe să faci lucrurile cele de fiecare zi și fie ca toată lucrarea ta să fie spre slava lui Dumnezeu.

Ia aminte că Dumnezeu pretutindenea te vede, vede faptele tale, ocupațiile, simțirile, gândurile și dorințele tale, și că îți va da răsplată pentru toate faptele tale cele bune. Nu începe nimic fără a te ruga înaintea lui Dumnezeu, căci ceea ce grăim sau săvârșim fără rugăciune se vădește mai apoi fie nedrept, fie vătămător, și în chip nevăzut ne dojenește.

Însuși Domnul a spus: „Fără de mine nu puteți face nimic” (Ioan 15, 5). Întotdeauna fii binevoitor în munca ta și reușita muncii tale pune-o pe seama binecuvântării lui Dumnezeu. Împlinește tot ceea ce este anevoie pentru tine ca o pedeapsă pentru păcatele tale, cu duh de ascultare și smerenie. Iar dacă treburile tale se încheie cu bine, mulțumește Domnului după cum îți dorește inima.

Arhimandritul Serafim Alexiev, Viața duhovnicească a creștinului ortodox, Editura Predania, București, 2010, p. 69

Contact Form Powered By : XYZScripts.com