Header image

Harul se dă după măsura smereniei

Harul se dă după măsura smereniei. Cu cât e mai adânc vasul smereniei, cu atât mai mult har adună. La smerenia desăvârșită se ajunge prin coborârea în adâncurile umilinței. Acest fapt ni-l dezvăluie Însuși Mântuitorul prin cuvintele: „care dintre voi va vrea să fie întâi, să fie vouă rob” (Matei 20, 27). Dumnezeu îl iubește pe cel ce se străduiește să ajungă măcar la întâia treaptă a smereniei.

De bună seamă, mai mare răsplată primește cel ce se află pe cea de a doua treaptă. Dar cel mai bineplăcut în ochii lui Dumnezeu este acela care a urcat până la cea de a treia treaptă a smereniei, adică se socotește pe sine a fi ultimul dintre oameni, și se supune chiar și celor mai mici decât el.

Din Arhimandrit Serafim Alexiev, Viaţa duhovnicească a creştinului ortodox, traducere din limba bulgară de Valentin-Petre Lică, Editura Predania, Bucureşti, 2010, p. 200

harul_lui_dumnezeu_0

Contact Form Powered By : XYZScripts.com